Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år ....Första kammaren 1880, Bd 01, N:is 1-16; [16 januari-10 mars]

 

Källa: Riksdagen

prot_1880__fk__1 sökbar PDF (storlek: 499 kB)
prot_1880__fk__2 sökbar PDF (storlek: 497 kB)
prot_1880__fk__3 sökbar PDF (storlek: 2.2 MB)
prot_1880__fk__4 sökbar PDF (storlek: 357 kB)
prot_1880__fk__5 sökbar PDF (storlek: 352 kB)
prot_1880__fk__6 sökbar PDF (storlek: 407 kB)
prot_1880__fk__7 sökbar PDF (storlek: 1.1 MB)
prot_1880__fk__8 sökbar PDF (storlek: 2 MB)
prot_1880__fk__9 sökbar PDF (storlek: 3.2 MB)
prot_1880__fk__10 sökbar PDF (storlek: 3.2 MB)
prot_1880__fk__11 sökbar PDF (storlek: 2 MB)
prot_1880__fk__12 sökbar PDF (storlek: 2.3 MB)
prot_1880__fk__13 sökbar PDF (storlek: 2 MB)
prot_1880__fk__14 sökbar PDF (storlek: 2.9 MB)
prot_1880__fk__15 sökbar PDF (storlek: 2.5 MB)
prot_1880__fk__16 sökbar PDF (storlek: 1.5 MB)

 

prot_1880__fk__1 utskrifts-PDF (storlek: 3.4 MB)
prot_1880__fk__2 utskrifts-PDF (storlek: 2.6 MB)
prot_1880__fk__3 utskrifts-PDF (storlek: 22 MB)
prot_1880__fk__4 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
prot_1880__fk__5 utskrifts-PDF (storlek: 2.1 MB)
prot_1880__fk__6 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
prot_1880__fk__7 utskrifts-PDF (storlek: 12 MB)
prot_1880__fk__8 utskrifts-PDF (storlek: 21 MB)
prot_1880__fk__9 utskrifts-PDF (storlek: 35 MB)
prot_1880__fk__10 utskrifts-PDF (storlek: 34 MB)
prot_1880__fk__11 utskrifts-PDF (storlek: 20 MB)
prot_1880__fk__12 utskrifts-PDF (storlek: 23 MB)
prot_1880__fk__13 utskrifts-PDF (storlek: 22 MB)
prot_1880__fk__14 utskrifts-PDF (storlek: 32 MB)
prot_1880__fk__15 utskrifts-PDF (storlek: 25 MB)
prot_1880__fk__16 utskrifts-PDF (storlek: 15 MB)

 

prot_1880__fk__1 text i XML-format (storlek: 73 kB)
prot_1880__fk__2 text i XML-format (storlek: 147 kB)
prot_1880__fk__3 text i XML-format (storlek: 394 kB)
prot_1880__fk__4 text i XML-format (storlek: 75 kB)
prot_1880__fk__5 text i XML-format (storlek: 57 kB)
prot_1880__fk__6 text i XML-format (storlek: 93 kB)
prot_1880__fk__7 text i XML-format (storlek: 207 kB)
prot_1880__fk__8 text i XML-format (storlek: 345 kB)
prot_1880__fk__9 text i XML-format (storlek: 552 kB)
prot_1880__fk__10 text i XML-format (storlek: 561 kB)
prot_1880__fk__11 text i XML-format (storlek: 352 kB)
prot_1880__fk__12 text i XML-format (storlek: 434 kB)
prot_1880__fk__13 text i XML-format (storlek: 384 kB)
prot_1880__fk__14 text i XML-format (storlek: 517 kB)
prot_1880__fk__15 text i XML-format (storlek: 425 kB)
prot_1880__fk__16 text i XML-format (storlek: 258 kB)