Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1887, den 15 januari-den 5 mars, Samling 1, Afd. 1, Bd 2, Kongl. Maj:ts propositioner och skrifvelser n:is 2-29; berättelse om hvad i rikets styrelse sedan sista riksdags sammanträde sig tilldragit; Kongl. Maj:ts tal på rikssalen vid riksdagens öppnande

 

Källa: Riksdagen

berrdg_1887_janmar__kmtal_ sökbar PDF (storlek: 211 kB)
berrdg_1887_janmar__rber_ sökbar PDF (storlek: 3 MB)
prop_1887_janmar___2 sökbar PDF (storlek: 3.9 MB)
prop_1887_janmar___3 sökbar PDF (storlek: 634 kB)
prop_1887_janmar___4 sökbar PDF (storlek: 4 MB)
prop_1887_janmar___5 sökbar PDF (storlek: 292 kB)
prop_1887_janmar___6 sökbar PDF (storlek: 219 kB)
prop_1887_janmar___7 sökbar PDF (storlek: 415 kB)
prop_1887_janmar___8 sökbar PDF (storlek: 303 kB)
prop_1887_janmar___9 sökbar PDF (storlek: 735 kB)
prop_1887_janmar___10 sökbar PDF (storlek: 444 kB)
prop_1887_janmar___11 sökbar PDF (storlek: 252 kB)
prop_1887_janmar___12 sökbar PDF (storlek: 1.4 MB)
prop_1887_janmar___15 sökbar PDF (storlek: 1.6 MB)
prop_1887_janmar___16 sökbar PDF (storlek: 283 kB)
prop_1887_janmar___17 sökbar PDF (storlek: 395 kB)
prop_1887_janmar___18 sökbar PDF (storlek: 1.2 MB)
prop_1887_janmar___19 sökbar PDF (storlek: 8.2 MB)
prop_1887_janmar___20 sökbar PDF (storlek: 1.8 MB)
prop_1887_janmar___21 sökbar PDF (storlek: 2.4 MB)
prop_1887_janmar___22 sökbar PDF (storlek: 1.5 MB)
prop_1887_janmar___23 sökbar PDF (storlek: 3.7 MB)
prop_1887_janmar___24 sökbar PDF (storlek: 698 kB)
prop_1887_janmar___25 sökbar PDF (storlek: 2.3 MB)
prop_1887_janmar___26 sökbar PDF (storlek: 12 MB)
prop_1887_janmar___27 sökbar PDF (storlek: 263 kB)
prop_1887_janmar___28 sökbar PDF (storlek: 251 kB)
prop_1887_janmar___29 sökbar PDF (storlek: 349 kB)
prop_1887_janmar___fört sökbar PDF (storlek: 268 kB)
skr_1887_janmar___13 sökbar PDF (storlek: 170 kB)
skr_1887_janmar___14 sökbar PDF (storlek: 217 kB)

 

berrdg_1887_janmar__kmtal_ utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
berrdg_1887_janmar__rber_ utskrifts-PDF (storlek: 27 MB)
prop_1887_janmar___2 utskrifts-PDF (storlek: 41 MB)
prop_1887_janmar___3 utskrifts-PDF (storlek: 5.2 MB)
prop_1887_janmar___4 utskrifts-PDF (storlek: 44 MB)
prop_1887_janmar___5 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
prop_1887_janmar___6 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
prop_1887_janmar___7 utskrifts-PDF (storlek: 3 MB)
prop_1887_janmar___8 utskrifts-PDF (storlek: 2.1 MB)
prop_1887_janmar___9 utskrifts-PDF (storlek: 6.4 MB)
prop_1887_janmar___10 utskrifts-PDF (storlek: 3.4 MB)
prop_1887_janmar___11 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
prop_1887_janmar___12 utskrifts-PDF (storlek: 8.9 MB)
prop_1887_janmar___15 utskrifts-PDF (storlek: 15 MB)
prop_1887_janmar___16 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
prop_1887_janmar___17 utskrifts-PDF (storlek: 2.7 MB)
prop_1887_janmar___18 utskrifts-PDF (storlek: 10 MB)
prop_1887_janmar___19 utskrifts-PDF (storlek: 83 MB)
prop_1887_janmar___20 utskrifts-PDF (storlek: 17 MB)
prop_1887_janmar___21 utskrifts-PDF (storlek: 23 MB)
prop_1887_janmar___22 utskrifts-PDF (storlek: 13 MB)
prop_1887_janmar___23 utskrifts-PDF (storlek: 34 MB)
prop_1887_janmar___24 utskrifts-PDF (storlek: 5.2 MB)
prop_1887_janmar___25 utskrifts-PDF (storlek: 24 MB)
prop_1887_janmar___26 utskrifts-PDF (storlek: 92 MB)
prop_1887_janmar___27 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
prop_1887_janmar___28 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
prop_1887_janmar___29 utskrifts-PDF (storlek: 2.3 MB)
prop_1887_janmar___fört utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
skr_1887_janmar___13 utskrifts-PDF (storlek: 530 kB)
skr_1887_janmar___14 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)

 

berrdg_1887_janmar__kmtal_ text i XML-format (storlek: 15 kB)
berrdg_1887_janmar__rber_ text i XML-format (storlek: 512 kB)
prop_1887_janmar___2 text i XML-format (storlek: 588 kB)
prop_1887_janmar___3 text i XML-format (storlek: 78 kB)
prop_1887_janmar___4 text i XML-format (storlek: 576 kB)
prop_1887_janmar___5 text i XML-format (storlek: 29 kB)
prop_1887_janmar___6 text i XML-format (storlek: 19 kB)
prop_1887_janmar___7 text i XML-format (storlek: 44 kB)
prop_1887_janmar___8 text i XML-format (storlek: 34 kB)
prop_1887_janmar___9 text i XML-format (storlek: 92 kB)
prop_1887_janmar___10 text i XML-format (storlek: 58 kB)
prop_1887_janmar___11 text i XML-format (storlek: 23 kB)
prop_1887_janmar___12 text i XML-format (storlek: 487 kB)
prop_1887_janmar___15 text i XML-format (storlek: 216 kB)
prop_1887_janmar___16 text i XML-format (storlek: 26 kB)
prop_1887_janmar___17 text i XML-format (storlek: 42 kB)
prop_1887_janmar___18 text i XML-format (storlek: 189 kB)
prop_1887_janmar___19 text i XML-format (storlek: 1.1 MB)
prop_1887_janmar___20 text i XML-format (storlek: 250 kB)
prop_1887_janmar___21 text i XML-format (storlek: 364 kB)
prop_1887_janmar___22 text i XML-format (storlek: 190 kB)
prop_1887_janmar___23 text i XML-format (storlek: 510 kB)
prop_1887_janmar___24 text i XML-format (storlek: 87 kB)
prop_1887_janmar___25 text i XML-format (storlek: 319 kB)
prop_1887_janmar___26 text i XML-format (storlek: 4.0 MB)
prop_1887_janmar___27 text i XML-format (storlek: 28 kB)
prop_1887_janmar___28 text i XML-format (storlek: 25 kB)
prop_1887_janmar___29 text i XML-format (storlek: 36 kB)
prop_1887_janmar___fört text i XML-format (storlek: 27 kB)
skr_1887_janmar___13 text i XML-format (storlek: 13 kB)
skr_1887_janmar___14 text i XML-format (storlek: 21 kB)