Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1912, Samling 1, Bd 4, Kungl. Maj:ts propositioner nr 73-98

 

Källa: Riksdagen

prop_1912____73 sökbar PDF (storlek: 14 MB)
prop_1912____74 sökbar PDF (storlek: 573 kB)
prop_1912____75 sökbar PDF (storlek: 5.9 MB)
prop_1912____76 sökbar PDF (storlek: 250 kB)
prop_1912____77 sökbar PDF (storlek: 234 kB)
prop_1912____78 sökbar PDF (storlek: 484 kB)
prop_1912____79 sökbar PDF (storlek: 427 kB)
prop_1912____80 sökbar PDF (storlek: 498 kB)
prop_1912____81 sökbar PDF (storlek: 391 kB)
prop_1912____82 sökbar PDF (storlek: 997 kB)
prop_1912____83 sökbar PDF (storlek: 284 kB)
prop_1912____84 sökbar PDF (storlek: 313 kB)
prop_1912____85 sökbar PDF (storlek: 220 kB)
prop_1912____86 sökbar PDF (storlek: 440 kB)
prop_1912____87 sökbar PDF (storlek: 1 MB)
prop_1912____88 sökbar PDF (storlek: 371 kB)
prop_1912____89 sökbar PDF (storlek: 382 kB)
prop_1912____90 sökbar PDF (storlek: 433 kB)
prop_1912____91 sökbar PDF (storlek: 312 kB)
prop_1912____92 sökbar PDF (storlek: 305 kB)
prop_1912____93 sökbar PDF (storlek: 419 kB)
prop_1912____94 sökbar PDF (storlek: 410 kB)
prop_1912____95 sökbar PDF (storlek: 1.4 MB)
prop_1912____96 sökbar PDF (storlek: 7.1 MB)
prop_1912____97 sökbar PDF (storlek: 464 kB)
prop_1912____98 sökbar PDF (storlek: 2.1 MB)

 

prop_1912____73 utskrifts-PDF (storlek: 133 MB)
prop_1912____74 utskrifts-PDF (storlek: 4.3 MB)
prop_1912____75 utskrifts-PDF (storlek: 56 MB)
prop_1912____76 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
prop_1912____77 utskrifts-PDF (storlek: 1020 kB)
prop_1912____78 utskrifts-PDF (storlek: 2.9 MB)
prop_1912____79 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
prop_1912____80 utskrifts-PDF (storlek: 3.1 MB)
prop_1912____81 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
prop_1912____82 utskrifts-PDF (storlek: 8.3 MB)
prop_1912____83 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
prop_1912____84 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
prop_1912____85 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
prop_1912____86 utskrifts-PDF (storlek: 3.3 MB)
prop_1912____87 utskrifts-PDF (storlek: 10 MB)
prop_1912____88 utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)
prop_1912____89 utskrifts-PDF (storlek: 2.5 MB)
prop_1912____90 utskrifts-PDF (storlek: 2.8 MB)
prop_1912____91 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
prop_1912____92 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
prop_1912____93 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
prop_1912____94 utskrifts-PDF (storlek: 2.7 MB)
prop_1912____95 utskrifts-PDF (storlek: 15 MB)
prop_1912____96 utskrifts-PDF (storlek: 65 MB)
prop_1912____97 utskrifts-PDF (storlek: 3.2 MB)
prop_1912____98 utskrifts-PDF (storlek: 19 MB)

 

prop_1912____73 text i XML-format (storlek: 2.5 MB)
prop_1912____74 text i XML-format (storlek: 63 kB)
prop_1912____75 text i XML-format (storlek: 888 kB)
prop_1912____76 text i XML-format (storlek: 21 kB)
prop_1912____77 text i XML-format (storlek: 20 kB)
prop_1912____78 text i XML-format (storlek: 113 kB)
prop_1912____79 text i XML-format (storlek: 126 kB)
prop_1912____80 text i XML-format (storlek: 65 kB)
prop_1912____81 text i XML-format (storlek: 37 kB)
prop_1912____82 text i XML-format (storlek: 163 kB)
prop_1912____83 text i XML-format (storlek: 29 kB)
prop_1912____84 text i XML-format (storlek: 33 kB)
prop_1912____85 text i XML-format (storlek: 19 kB)
prop_1912____86 text i XML-format (storlek: 51 kB)
prop_1912____87 text i XML-format (storlek: 159 kB)
prop_1912____88 text i XML-format (storlek: 37 kB)
prop_1912____89 text i XML-format (storlek: 41 kB)
prop_1912____90 text i XML-format (storlek: 43 kB)
prop_1912____91 text i XML-format (storlek: 29 kB)
prop_1912____92 text i XML-format (storlek: 26 kB)
prop_1912____93 text i XML-format (storlek: 96 kB)
prop_1912____94 text i XML-format (storlek: 42 kB)
prop_1912____95 text i XML-format (storlek: 209 kB)
prop_1912____96 text i XML-format (storlek: 1.3 MB)
prop_1912____97 text i XML-format (storlek: 52 kB)
prop_1912____98 text i XML-format (storlek: 317 kB)