Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år ....Första kammaren 1876, Bd 01, N:is 1-14; [18 januari-29 mars]

 

Källa: Riksdagen

prot_1876__fk__1 sökbar PDF (storlek: 753 kB)
prot_1876__fk__2 sökbar PDF (storlek: 3.4 MB)
prot_1876__fk__3 sökbar PDF (storlek: 2 MB)
prot_1876__fk__4 sökbar PDF (storlek: 3.5 MB)
prot_1876__fk__5 sökbar PDF (storlek: 887 kB)
prot_1876__fk__6 sökbar PDF (storlek: 1.9 MB)
prot_1876__fk__7 sökbar PDF (storlek: 3 MB)
prot_1876__fk__8 sökbar PDF (storlek: 2.7 MB)
prot_1876__fk__9 sökbar PDF (storlek: 1.9 MB)
prot_1876__fk__10 sökbar PDF (storlek: 3.3 MB)
prot_1876__fk__11 sökbar PDF (storlek: 3.2 MB)
prot_1876__fk__12 sökbar PDF (storlek: 2.1 MB)
prot_1876__fk__13 sökbar PDF (storlek: 1.9 MB)
prot_1876__fk__14 sökbar PDF (storlek: 3.5 MB)

 

prot_1876__fk__1 utskrifts-PDF (storlek: 5.8 MB)
prot_1876__fk__2 utskrifts-PDF (storlek: 34 MB)
prot_1876__fk__3 utskrifts-PDF (storlek: 21 MB)
prot_1876__fk__4 utskrifts-PDF (storlek: 38 MB)
prot_1876__fk__5 utskrifts-PDF (storlek: 7.9 MB)
prot_1876__fk__6 utskrifts-PDF (storlek: 21 MB)
prot_1876__fk__7 utskrifts-PDF (storlek: 29 MB)
prot_1876__fk__8 utskrifts-PDF (storlek: 27 MB)
prot_1876__fk__9 utskrifts-PDF (storlek: 19 MB)
prot_1876__fk__10 utskrifts-PDF (storlek: 34 MB)
prot_1876__fk__11 utskrifts-PDF (storlek: 33 MB)
prot_1876__fk__12 utskrifts-PDF (storlek: 21 MB)
prot_1876__fk__13 utskrifts-PDF (storlek: 20 MB)
prot_1876__fk__14 utskrifts-PDF (storlek: 35 MB)

 

prot_1876__fk__1 text i XML-format (storlek: 118 kB)
prot_1876__fk__2 text i XML-format (storlek: 647 kB)
prot_1876__fk__3 text i XML-format (storlek: 378 kB)
prot_1876__fk__4 text i XML-format (storlek: 619 kB)
prot_1876__fk__5 text i XML-format (storlek: 158 kB)
prot_1876__fk__6 text i XML-format (storlek: 336 kB)
prot_1876__fk__7 text i XML-format (storlek: 556 kB)
prot_1876__fk__8 text i XML-format (storlek: 492 kB)
prot_1876__fk__9 text i XML-format (storlek: 352 kB)
prot_1876__fk__10 text i XML-format (storlek: 568 kB)
prot_1876__fk__11 text i XML-format (storlek: 537 kB)
prot_1876__fk__12 text i XML-format (storlek: 391 kB)
prot_1876__fk__13 text i XML-format (storlek: 345 kB)
prot_1876__fk__14 text i XML-format (storlek: 600 kB)