Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1886, Samling 10, Afd. 1, Bd 1, Riksdagens skrifvelser till Konungen n:is 1-78, m. m.; Samling 10. Afd. 1. Bd 2; Riksdagsbeslutet, riksstaten, riksbankens och riksgäldskontorets reglementen; Samling 10. Afd. 2; Riksdagens kanslideputerades memorial n:is 1 och 2

 

Källa: Riksdagen

kadep_1886____1 sökbar PDF (storlek: 104 kB)
kadep_1886____2 sökbar PDF (storlek: 291 kB)
regl-riksb_1886____ sökbar PDF (storlek: 2.8 MB)
regl-riksg_1886____ sökbar PDF (storlek: 5.1 MB)
riksdagsbeslut_1886____ sökbar PDF (storlek: 1.4 MB)
riksstat_1886____ sökbar PDF (storlek: 2.1 MB)
rskr_1886____1 sökbar PDF (storlek: 134 kB)
rskr_1886____2 sökbar PDF (storlek: 106 kB)
rskr_1886____3 sökbar PDF (storlek: 114 kB)
rskr_1886____4 sökbar PDF (storlek: 128 kB)
rskr_1886____5 sökbar PDF (storlek: 137 kB)
rskr_1886____6 sökbar PDF (storlek: 210 kB)
rskr_1886____7 sökbar PDF (storlek: 115 kB)
rskr_1886____8 sökbar PDF (storlek: 114 kB)
rskr_1886____9 sökbar PDF (storlek: 114 kB)
rskr_1886____10 sökbar PDF (storlek: 118 kB)
rskr_1886____11 sökbar PDF (storlek: 164 kB)
rskr_1886____12 sökbar PDF (storlek: 146 kB)
rskr_1886____13 sökbar PDF (storlek: 170 kB)
rskr_1886____14 sökbar PDF (storlek: 168 kB)
rskr_1886____15 sökbar PDF (storlek: 164 kB)
rskr_1886____16 sökbar PDF (storlek: 131 kB)
rskr_1886____17 sökbar PDF (storlek: 123 kB)
rskr_1886____18 sökbar PDF (storlek: 230 kB)
rskr_1886____19 sökbar PDF (storlek: 176 kB)
rskr_1886____20 sökbar PDF (storlek: 231 kB)
rskr_1886____21 sökbar PDF (storlek: 331 kB)
rskr_1886____22 sökbar PDF (storlek: 236 kB)
rskr_1886____23 sökbar PDF (storlek: 178 kB)
rskr_1886____24 sökbar PDF (storlek: 173 kB)
rskr_1886____25 sökbar PDF (storlek: 289 kB)
rskr_1886____26 sökbar PDF (storlek: 161 kB)
rskr_1886____27 sökbar PDF (storlek: 110 kB)
rskr_1886____28 sökbar PDF (storlek: 213 kB)
rskr_1886____29 sökbar PDF (storlek: 102 kB)
rskr_1886____30 sökbar PDF (storlek: 699 kB)
rskr_1886____31 sökbar PDF (storlek: 178 kB)
rskr_1886____32 sökbar PDF (storlek: 225 kB)
rskr_1886____33 sökbar PDF (storlek: 333 kB)
rskr_1886____34 sökbar PDF (storlek: 158 kB)
rskr_1886____35 sökbar PDF (storlek: 210 kB)
rskr_1886____36 sökbar PDF (storlek: 114 kB)
rskr_1886____37 sökbar PDF (storlek: 122 kB)
rskr_1886____38 sökbar PDF (storlek: 253 kB)
rskr_1886____39 sökbar PDF (storlek: 388 kB)
rskr_1886____40 sökbar PDF (storlek: 415 kB)
rskr_1886____41 sökbar PDF (storlek: 1.5 MB)
rskr_1886____42 sökbar PDF (storlek: 867 kB)
rskr_1886____43 sökbar PDF (storlek: 1.7 MB)
rskr_1886____44 sökbar PDF (storlek: 1.6 MB)
rskr_1886____45 sökbar PDF (storlek: 3.2 MB)
rskr_1886____46 sökbar PDF (storlek: 1 MB)
rskr_1886____47 sökbar PDF (storlek: 120 kB)
rskr_1886____48 sökbar PDF (storlek: 748 kB)
rskr_1886____49 sökbar PDF (storlek: 918 kB)
rskr_1886____50 sökbar PDF (storlek: 271 kB)
rskr_1886____51 sökbar PDF (storlek: 229 kB)
rskr_1886____52 sökbar PDF (storlek: 176 kB)
rskr_1886____53 sökbar PDF (storlek: 202 kB)
rskr_1886____54 sökbar PDF (storlek: 218 kB)
rskr_1886____55 sökbar PDF (storlek: 158 kB)
rskr_1886____56 sökbar PDF (storlek: 174 kB)
rskr_1886____57 sökbar PDF (storlek: 151 kB)
rskr_1886____58 sökbar PDF (storlek: 220 kB)
rskr_1886____59 sökbar PDF (storlek: 155 kB)
rskr_1886____60 sökbar PDF (storlek: 129 kB)
rskr_1886____61 sökbar PDF (storlek: 1.3 MB)
rskr_1886____62 sökbar PDF (storlek: 92 kB)
rskr_1886____63 sökbar PDF (storlek: 102 kB)
rskr_1886____64 sökbar PDF (storlek: 90 kB)
rskr_1886____65 sökbar PDF (storlek: 175 kB)
rskr_1886____66 sökbar PDF (storlek: 717 kB)
rskr_1886____67 sökbar PDF (storlek: 244 kB)
rskr_1886____68 sökbar PDF (storlek: 108 kB)
rskr_1886____69 sökbar PDF (storlek: 730 kB)
rskr_1886____70 sökbar PDF (storlek: 164 kB)
rskr_1886____71 sökbar PDF (storlek: 1.3 MB)
rskr_1886____72 sökbar PDF (storlek: 174 kB)
rskr_1886____73 sökbar PDF (storlek: 166 kB)
rskr_1886____74 sökbar PDF (storlek: 144 kB)
rskr_1886____75 sökbar PDF (storlek: 103 kB)
rskr_1886____76 sökbar PDF (storlek: 166 kB)
rskr_1886____77 sökbar PDF (storlek: 160 kB)
rskr_1886____78 sökbar PDF (storlek: 267 kB)
rskr_1886____fört sökbar PDF (storlek: 469 kB)

 

kadep_1886____1 utskrifts-PDF (storlek: 323 kB)
kadep_1886____2 utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)
regl-riksb_1886____ utskrifts-PDF (storlek: 26 MB)
regl-riksg_1886____ utskrifts-PDF (storlek: 35 MB)
riksdagsbeslut_1886____ utskrifts-PDF (storlek: 11 MB)
riksstat_1886____ utskrifts-PDF (storlek: 11 MB)
rskr_1886____1 utskrifts-PDF (storlek: 252 kB)
rskr_1886____2 utskrifts-PDF (storlek: 239 kB)
rskr_1886____3 utskrifts-PDF (storlek: 297 kB)
rskr_1886____4 utskrifts-PDF (storlek: 237 kB)
rskr_1886____5 utskrifts-PDF (storlek: 277 kB)
rskr_1886____6 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
rskr_1886____7 utskrifts-PDF (storlek: 301 kB)
rskr_1886____8 utskrifts-PDF (storlek: 350 kB)
rskr_1886____9 utskrifts-PDF (storlek: 369 kB)
rskr_1886____10 utskrifts-PDF (storlek: 344 kB)
rskr_1886____11 utskrifts-PDF (storlek: 982 kB)
rskr_1886____12 utskrifts-PDF (storlek: 589 kB)
rskr_1886____13 utskrifts-PDF (storlek: 602 kB)
rskr_1886____14 utskrifts-PDF (storlek: 773 kB)
rskr_1886____15 utskrifts-PDF (storlek: 743 kB)
rskr_1886____16 utskrifts-PDF (storlek: 384 kB)
rskr_1886____17 utskrifts-PDF (storlek: 388 kB)
rskr_1886____18 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
rskr_1886____19 utskrifts-PDF (storlek: 731 kB)
rskr_1886____20 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
rskr_1886____21 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
rskr_1886____22 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
rskr_1886____23 utskrifts-PDF (storlek: 907 kB)
rskr_1886____24 utskrifts-PDF (storlek: 833 kB)
rskr_1886____25 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
rskr_1886____26 utskrifts-PDF (storlek: 765 kB)
rskr_1886____27 utskrifts-PDF (storlek: 310 kB)
rskr_1886____28 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
rskr_1886____29 utskrifts-PDF (storlek: 277 kB)
rskr_1886____30 utskrifts-PDF (storlek: 6.5 MB)
rskr_1886____31 utskrifts-PDF (storlek: 856 kB)
rskr_1886____32 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
rskr_1886____33 utskrifts-PDF (storlek: 2.5 MB)
rskr_1886____34 utskrifts-PDF (storlek: 681 kB)
rskr_1886____35 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
rskr_1886____36 utskrifts-PDF (storlek: 247 kB)
rskr_1886____37 utskrifts-PDF (storlek: 367 kB)
rskr_1886____38 utskrifts-PDF (storlek: 1002 kB)
rskr_1886____39 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
rskr_1886____40 utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)
rskr_1886____41 utskrifts-PDF (storlek: 12 MB)
rskr_1886____42 utskrifts-PDF (storlek: 5.2 MB)
rskr_1886____43 utskrifts-PDF (storlek: 15 MB)
rskr_1886____44 utskrifts-PDF (storlek: 13 MB)
rskr_1886____45 utskrifts-PDF (storlek: 30 MB)
rskr_1886____46 utskrifts-PDF (storlek: 7.9 MB)
rskr_1886____47 utskrifts-PDF (storlek: 322 kB)
rskr_1886____48 utskrifts-PDF (storlek: 6.2 MB)
rskr_1886____49 utskrifts-PDF (storlek: 7.7 MB)
rskr_1886____50 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
rskr_1886____51 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
rskr_1886____52 utskrifts-PDF (storlek: 911 kB)
rskr_1886____53 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
rskr_1886____54 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
rskr_1886____55 utskrifts-PDF (storlek: 837 kB)
rskr_1886____56 utskrifts-PDF (storlek: 671 kB)
rskr_1886____57 utskrifts-PDF (storlek: 604 kB)
rskr_1886____58 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
rskr_1886____59 utskrifts-PDF (storlek: 821 kB)
rskr_1886____60 utskrifts-PDF (storlek: 392 kB)
rskr_1886____61 utskrifts-PDF (storlek: 12 MB)
rskr_1886____62 utskrifts-PDF (storlek: 216 kB)
rskr_1886____63 utskrifts-PDF (storlek: 230 kB)
rskr_1886____64 utskrifts-PDF (storlek: 200 kB)
rskr_1886____65 utskrifts-PDF (storlek: 582 kB)
rskr_1886____66 utskrifts-PDF (storlek: 4.9 MB)
rskr_1886____67 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
rskr_1886____68 utskrifts-PDF (storlek: 267 kB)
rskr_1886____69 utskrifts-PDF (storlek: 4.3 MB)
rskr_1886____70 utskrifts-PDF (storlek: 691 kB)
rskr_1886____71 utskrifts-PDF (storlek: 12 MB)
rskr_1886____72 utskrifts-PDF (storlek: 902 kB)
rskr_1886____73 utskrifts-PDF (storlek: 676 kB)
rskr_1886____74 utskrifts-PDF (storlek: 730 kB)
rskr_1886____75 utskrifts-PDF (storlek: 220 kB)
rskr_1886____76 utskrifts-PDF (storlek: 646 kB)
rskr_1886____77 utskrifts-PDF (storlek: 630 kB)
rskr_1886____78 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
rskr_1886____fört utskrifts-PDF (storlek: 2.7 MB)

 

kadep_1886____1 text i XML-format (storlek: 7.1 kB)
kadep_1886____2 text i XML-format (storlek: 29 kB)
regl-riksb_1886____ text i XML-format (storlek: 440 kB)
regl-riksg_1886____ text i XML-format (storlek: 1.7 MB)
riksdagsbeslut_1886____ text i XML-format (storlek: 382 kB)
riksstat_1886____ text i XML-format (storlek: 901 kB)
rskr_1886____1 text i XML-format (storlek: 7.4 kB)
rskr_1886____2 text i XML-format (storlek: 6.3 kB)
rskr_1886____3 text i XML-format (storlek: 6.2 kB)
rskr_1886____4 text i XML-format (storlek: 6.7 kB)
rskr_1886____5 text i XML-format (storlek: 6.1 kB)
rskr_1886____6 text i XML-format (storlek: 20 kB)
rskr_1886____7 text i XML-format (storlek: 8.2 kB)
rskr_1886____8 text i XML-format (storlek: 6.3 kB)
rskr_1886____9 text i XML-format (storlek: 6.5 kB)
rskr_1886____10 text i XML-format (storlek: 6.9 kB)
rskr_1886____11 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1886____12 text i XML-format (storlek: 11 kB)
rskr_1886____13 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1886____14 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1886____15 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1886____16 text i XML-format (storlek: 7.2 kB)
rskr_1886____17 text i XML-format (storlek: 6.8 kB)
rskr_1886____18 text i XML-format (storlek: 19 kB)
rskr_1886____19 text i XML-format (storlek: 11 kB)
rskr_1886____20 text i XML-format (storlek: 19 kB)
rskr_1886____21 text i XML-format (storlek: 32 kB)
rskr_1886____22 text i XML-format (storlek: 18 kB)
rskr_1886____23 text i XML-format (storlek: 15 kB)
rskr_1886____24 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1886____25 text i XML-format (storlek: 34 kB)
rskr_1886____26 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1886____27 text i XML-format (storlek: 7.5 kB)
rskr_1886____28 text i XML-format (storlek: 20 kB)
rskr_1886____29 text i XML-format (storlek: 6.3 kB)
rskr_1886____30 text i XML-format (storlek: 87 kB)
rskr_1886____31 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1886____32 text i XML-format (storlek: 21 kB)
rskr_1886____33 text i XML-format (storlek: 34 kB)
rskr_1886____34 text i XML-format (storlek: 11 kB)
rskr_1886____35 text i XML-format (storlek: 18 kB)
rskr_1886____36 text i XML-format (storlek: 5.9 kB)
rskr_1886____37 text i XML-format (storlek: 7.7 kB)
rskr_1886____38 text i XML-format (storlek: 40 kB)
rskr_1886____39 text i XML-format (storlek: 78 kB)
rskr_1886____40 text i XML-format (storlek: 92 kB)
rskr_1886____41 text i XML-format (storlek: 404 kB)
rskr_1886____42 text i XML-format (storlek: 224 kB)
rskr_1886____43 text i XML-format (storlek: 403 kB)
rskr_1886____44 text i XML-format (storlek: 401 kB)
rskr_1886____45 text i XML-format (storlek: 733 kB)
rskr_1886____46 text i XML-format (storlek: 223 kB)
rskr_1886____47 text i XML-format (storlek: 7.9 kB)
rskr_1886____48 text i XML-format (storlek: 85 kB)
rskr_1886____49 text i XML-format (storlek: 116 kB)
rskr_1886____50 text i XML-format (storlek: 28 kB)
rskr_1886____51 text i XML-format (storlek: 21 kB)
rskr_1886____52 text i XML-format (storlek: 15 kB)
rskr_1886____53 text i XML-format (storlek: 19 kB)
rskr_1886____54 text i XML-format (storlek: 21 kB)
rskr_1886____55 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1886____56 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1886____57 text i XML-format (storlek: 10 kB)
rskr_1886____58 text i XML-format (storlek: 21 kB)
rskr_1886____59 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1886____60 text i XML-format (storlek: 8.0 kB)
rskr_1886____61 text i XML-format (storlek: 185 kB)
rskr_1886____62 text i XML-format (storlek: 5.6 kB)
rskr_1886____63 text i XML-format (storlek: 5.4 kB)
rskr_1886____64 text i XML-format (storlek: 5.6 kB)
rskr_1886____65 text i XML-format (storlek: 10 kB)
rskr_1886____66 text i XML-format (storlek: 167 kB)
rskr_1886____67 text i XML-format (storlek: 48 kB)
rskr_1886____68 text i XML-format (storlek: 8.2 kB)
rskr_1886____69 text i XML-format (storlek: 190 kB)
rskr_1886____70 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1886____71 text i XML-format (storlek: 193 kB)
rskr_1886____72 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1886____73 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1886____74 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1886____75 text i XML-format (storlek: 5.1 kB)
rskr_1886____76 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1886____77 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1886____78 text i XML-format (storlek: 26 kB)
rskr_1886____fört text i XML-format (storlek: 122 kB)