Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1879, Samling 1, Afd. 1, Bd 2, Kongl. Maj:ts propositioner och skrifvelser n:is 2-38 med dertill hörande bilagor; berättelse om hvad i rikets styrelse efter nästförutgångna riksdags sammanträde sig tilldragit, samt det af Kongl. Maj:t till riksdagen hållna tal

 

Källa: Riksdagen

berrdg_1879___kmtal_ sökbar PDF (storlek: 169 kB)
berrdg_1879___rber_ sökbar PDF (storlek: 2.5 MB)
prop_1879____2 sökbar PDF (storlek: 8.2 MB)
prop_1879____3 sökbar PDF (storlek: 6.8 MB)
prop_1879____4 sökbar PDF (storlek: 249 kB)
prop_1879____5 sökbar PDF (storlek: 514 kB)
prop_1879____6 sökbar PDF (storlek: 245 kB)
prop_1879____7 sökbar PDF (storlek: 283 kB)
prop_1879____8 sökbar PDF (storlek: 363 kB)
prop_1879____9 sökbar PDF (storlek: 174 kB)
prop_1879____10 sökbar PDF (storlek: 584 kB)
prop_1879____11 sökbar PDF (storlek: 249 kB)
prop_1879____12 sökbar PDF (storlek: 407 kB)
prop_1879____13 sökbar PDF (storlek: 498 kB)
prop_1879____14 sökbar PDF (storlek: 871 kB)
prop_1879____15 sökbar PDF (storlek: 719 kB)
prop_1879____16 sökbar PDF (storlek: 273 kB)
prop_1879____17 sökbar PDF (storlek: 291 kB)
prop_1879____18 sökbar PDF (storlek: 273 kB)
prop_1879____19 sökbar PDF (storlek: 792 kB)
prop_1879____20 sökbar PDF (storlek: 394 kB)
prop_1879____21 sökbar PDF (storlek: 260 kB)
prop_1879____22 sökbar PDF (storlek: 274 kB)
prop_1879____23 sökbar PDF (storlek: 299 kB)
prop_1879____24 sökbar PDF (storlek: 461 kB)
prop_1879____25 sökbar PDF (storlek: 286 kB)
prop_1879____26 sökbar PDF (storlek: 217 kB)
prop_1879____27 sökbar PDF (storlek: 244 kB)
prop_1879____28 sökbar PDF (storlek: 550 kB)
prop_1879____29 sökbar PDF (storlek: 730 kB)
prop_1879____30 sökbar PDF (storlek: 516 kB)
prop_1879____31 sökbar PDF (storlek: 750 kB)
prop_1879____32 sökbar PDF (storlek: 329 kB)
prop_1879____33 sökbar PDF (storlek: 261 kB)
prop_1879____34 sökbar PDF (storlek: 258 kB)
prop_1879____35 sökbar PDF (storlek: 322 kB)
prop_1879____36 sökbar PDF (storlek: 397 kB)
prop_1879____37 sökbar PDF (storlek: 232 kB)
prop_1879____38 sökbar PDF (storlek: 3.8 MB)
prop_1879____fört sökbar PDF (storlek: 265 kB)

 

berrdg_1879___kmtal_ utskrifts-PDF (storlek: 883 kB)
berrdg_1879___rber_ utskrifts-PDF (storlek: 22 MB)
prop_1879____2 utskrifts-PDF (storlek: 80 MB)
prop_1879____3 utskrifts-PDF (storlek: 67 MB)
prop_1879____4 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
prop_1879____5 utskrifts-PDF (storlek: 3.7 MB)
prop_1879____6 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
prop_1879____7 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
prop_1879____8 utskrifts-PDF (storlek: 2.7 MB)
prop_1879____9 utskrifts-PDF (storlek: 503 kB)
prop_1879____10 utskrifts-PDF (storlek: 4.7 MB)
prop_1879____11 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
prop_1879____12 utskrifts-PDF (storlek: 3.1 MB)
prop_1879____13 utskrifts-PDF (storlek: 3.7 MB)
prop_1879____14 utskrifts-PDF (storlek: 7.4 MB)
prop_1879____15 utskrifts-PDF (storlek: 6.6 MB)
prop_1879____16 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
prop_1879____17 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
prop_1879____18 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
prop_1879____19 utskrifts-PDF (storlek: 7 MB)
prop_1879____20 utskrifts-PDF (storlek: 2.9 MB)
prop_1879____21 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
prop_1879____22 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
prop_1879____23 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
prop_1879____24 utskrifts-PDF (storlek: 3.7 MB)
prop_1879____25 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
prop_1879____26 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
prop_1879____27 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
prop_1879____28 utskrifts-PDF (storlek: 4.2 MB)
prop_1879____29 utskrifts-PDF (storlek: 6.1 MB)
prop_1879____30 utskrifts-PDF (storlek: 4.3 MB)
prop_1879____31 utskrifts-PDF (storlek: 6.7 MB)
prop_1879____32 utskrifts-PDF (storlek: 2.3 MB)
prop_1879____33 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
prop_1879____34 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
prop_1879____35 utskrifts-PDF (storlek: 2.3 MB)
prop_1879____36 utskrifts-PDF (storlek: 3.1 MB)
prop_1879____37 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
prop_1879____38 utskrifts-PDF (storlek: 38 MB)
prop_1879____fört utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)

 

berrdg_1879___kmtal_ text i XML-format (storlek: 11 kB)
berrdg_1879___rber_ text i XML-format (storlek: 448 kB)
prop_1879____2 text i XML-format (storlek: 1.1 MB)
prop_1879____3 text i XML-format (storlek: 923 kB)
prop_1879____4 text i XML-format (storlek: 22 kB)
prop_1879____5 text i XML-format (storlek: 57 kB)
prop_1879____6 text i XML-format (storlek: 23 kB)
prop_1879____7 text i XML-format (storlek: 50 kB)
prop_1879____8 text i XML-format (storlek: 39 kB)
prop_1879____9 text i XML-format (storlek: 13 kB)
prop_1879____10 text i XML-format (storlek: 72 kB)
prop_1879____11 text i XML-format (storlek: 21 kB)
prop_1879____12 text i XML-format (storlek: 45 kB)
prop_1879____13 text i XML-format (storlek: 52 kB)
prop_1879____14 text i XML-format (storlek: 106 kB)
prop_1879____15 text i XML-format (storlek: 94 kB)
prop_1879____16 text i XML-format (storlek: 25 kB)
prop_1879____17 text i XML-format (storlek: 28 kB)
prop_1879____18 text i XML-format (storlek: 26 kB)
prop_1879____19 text i XML-format (storlek: 93 kB)
prop_1879____20 text i XML-format (storlek: 41 kB)
prop_1879____21 text i XML-format (storlek: 22 kB)
prop_1879____22 text i XML-format (storlek: 25 kB)
prop_1879____23 text i XML-format (storlek: 28 kB)
prop_1879____24 text i XML-format (storlek: 54 kB)
prop_1879____25 text i XML-format (storlek: 27 kB)
prop_1879____26 text i XML-format (storlek: 19 kB)
prop_1879____27 text i XML-format (storlek: 23 kB)
prop_1879____28 text i XML-format (storlek: 112 kB)
prop_1879____29 text i XML-format (storlek: 126 kB)
prop_1879____30 text i XML-format (storlek: 59 kB)
prop_1879____31 text i XML-format (storlek: 87 kB)
prop_1879____32 text i XML-format (storlek: 35 kB)
prop_1879____33 text i XML-format (storlek: 26 kB)
prop_1879____34 text i XML-format (storlek: 21 kB)
prop_1879____35 text i XML-format (storlek: 33 kB)
prop_1879____36 text i XML-format (storlek: 43 kB)
prop_1879____37 text i XML-format (storlek: 22 kB)
prop_1879____38 text i XML-format (storlek: 531 kB)
prop_1879____fört text i XML-format (storlek: 25 kB)