Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1868, Samling 4, Afd. 1, Stats-utskottets memorial och utlåtanden [n:is 1-110]; Samling 4. Afd. 2; Sammansatta stats- och banko- samt stats- och lag-utskottens utlåtanden och memorial [n:is 1-3]

 

Källa: Riksdagen

bet_1868___su_84 sökbar PDF (storlek: 334 kB)
mem_1868___su_1 sökbar PDF (storlek: 2.9 MB)
mem_1868___su_2 sökbar PDF (storlek: 171 kB)
mem_1868___su_10 sökbar PDF (storlek: 251 kB)
mem_1868___su_11 sökbar PDF (storlek: 202 kB)
mem_1868___su_24 sökbar PDF (storlek: 927 kB)
mem_1868___su_38 sökbar PDF (storlek: 268 kB)
mem_1868___su_39 sökbar PDF (storlek: 183 kB)
mem_1868___su_40 sökbar PDF (storlek: 108 kB)
mem_1868___su_44 sökbar PDF (storlek: 1 MB)
mem_1868___su_45 sökbar PDF (storlek: 130 kB)
mem_1868___su_47 sökbar PDF (storlek: 211 kB)
mem_1868___su_49 sökbar PDF (storlek: 186 kB)
mem_1868___su_52 sökbar PDF (storlek: 123 kB)
mem_1868___su_54 sökbar PDF (storlek: 190 kB)
mem_1868___su_55 sökbar PDF (storlek: 242 kB)
mem_1868___su_60 sökbar PDF (storlek: 185 kB)
mem_1868___su_75 sökbar PDF (storlek: 190 kB)
mem_1868___su_76 sökbar PDF (storlek: 114 kB)
mem_1868___su_77 sökbar PDF (storlek: 188 kB)
mem_1868___su_78 sökbar PDF (storlek: 188 kB)
mem_1868___su_79 sökbar PDF (storlek: 309 kB)
mem_1868___su_81 sökbar PDF (storlek: 235 kB)
mem_1868___su_82 sökbar PDF (storlek: 237 kB)
mem_1868___su_83 sökbar PDF (storlek: 186 kB)
mem_1868___su_88 sökbar PDF (storlek: 1.1 MB)
mem_1868___su_90 sökbar PDF (storlek: 159 kB)
mem_1868___su_93 sökbar PDF (storlek: 176 kB)
mem_1868___su_94 sökbar PDF (storlek: 155 kB)
mem_1868___su_95 sökbar PDF (storlek: 546 kB)
mem_1868___su_96 sökbar PDF (storlek: 169 kB)
mem_1868___su_97 sökbar PDF (storlek: 208 kB)
mem_1868___su_99 sökbar PDF (storlek: 1.5 MB)
mem_1868___su_100 sökbar PDF (storlek: 3.1 MB)
mem_1868___su_101 sökbar PDF (storlek: 163 kB)
mem_1868___su_103 sökbar PDF (storlek: 696 kB)
mem_1868___su_105 sökbar PDF (storlek: 347 kB)
mem_1868___su_106 sökbar PDF (storlek: 851 kB)
mem_1868___su_107 sökbar PDF (storlek: 940 kB)
mem_1868___su_108 sökbar PDF (storlek: 245 kB)
mem_1868___su_109 sökbar PDF (storlek: 117 kB)
mem_1868___su_110 sökbar PDF (storlek: 126 kB)
mem_1868___sulu_2 sökbar PDF (storlek: 250 kB)
reg_1868___su_ sökbar PDF (storlek: 1.2 MB)
utl_1868___su_3 sökbar PDF (storlek: 128 kB)
utl_1868___su_4 sökbar PDF (storlek: 196 kB)
utl_1868___su_5 sökbar PDF (storlek: 164 kB)
utl_1868___su_6 sökbar PDF (storlek: 195 kB)
utl_1868___su_7 sökbar PDF (storlek: 199 kB)
utl_1868___su_8 sökbar PDF (storlek: 1000 kB)
utl_1868___su_9 sökbar PDF (storlek: 236 kB)
utl_1868___su_12 sökbar PDF (storlek: 316 kB)
utl_1868___su_13 sökbar PDF (storlek: 366 kB)
utl_1868___su_14 sökbar PDF (storlek: 191 kB)
utl_1868___su_15 sökbar PDF (storlek: 191 kB)
utl_1868___su_16 sökbar PDF (storlek: 1.5 MB)
utl_1868___su_17 sökbar PDF (storlek: 198 kB)
utl_1868___su_18 sökbar PDF (storlek: 374 kB)
utl_1868___su_19 sökbar PDF (storlek: 253 kB)
utl_1868___su_20 sökbar PDF (storlek: 187 kB)
utl_1868___su_21 sökbar PDF (storlek: 178 kB)
utl_1868___su_22 sökbar PDF (storlek: 381 kB)
utl_1868___su_23 sökbar PDF (storlek: 248 kB)
utl_1868___su_25 sökbar PDF (storlek: 346 kB)
utl_1868___su_26 sökbar PDF (storlek: 866 kB)
utl_1868___su_27 sökbar PDF (storlek: 595 kB)
utl_1868___su_28 sökbar PDF (storlek: 2.6 MB)
utl_1868___su_29 sökbar PDF (storlek: 1.1 MB)
utl_1868___su_30 sökbar PDF (storlek: 2.2 MB)
utl_1868___su_31 sökbar PDF (storlek: 1.3 MB)
utl_1868___su_32 sökbar PDF (storlek: 3.7 MB)
utl_1868___su_33 sökbar PDF (storlek: 2 MB)
utl_1868___su_34 sökbar PDF (storlek: 565 kB)
utl_1868___su_35 sökbar PDF (storlek: 196 kB)
utl_1868___su_36 sökbar PDF (storlek: 217 kB)
utl_1868___su_37 sökbar PDF (storlek: 874 kB)
utl_1868___su_41 sökbar PDF (storlek: 11 MB)
utl_1868___su_42 sökbar PDF (storlek: 458 kB)
utl_1868___su_43 sökbar PDF (storlek: 473 kB)
utl_1868___su_46 sökbar PDF (storlek: 185 kB)
utl_1868___su_48 sökbar PDF (storlek: 1.6 MB)
utl_1868___su_50 sökbar PDF (storlek: 295 kB)
utl_1868___su_51 sökbar PDF (storlek: 444 kB)
utl_1868___su_53 sökbar PDF (storlek: 1.4 MB)
utl_1868___su_56 sökbar PDF (storlek: 388 kB)
utl_1868___su_57 sökbar PDF (storlek: 252 kB)
utl_1868___su_58 sökbar PDF (storlek: 184 kB)
utl_1868___su_59 sökbar PDF (storlek: 303 kB)
utl_1868___su_61 sökbar PDF (storlek: 130 kB)
utl_1868___su_62 sökbar PDF (storlek: 413 kB)
utl_1868___su_63 sökbar PDF (storlek: 329 kB)
utl_1868___su_64 sökbar PDF (storlek: 1 MB)
utl_1868___su_65 sökbar PDF (storlek: 249 kB)
utl_1868___su_66 sökbar PDF (storlek: 252 kB)
utl_1868___su_67 sökbar PDF (storlek: 180 kB)
utl_1868___su_68 sökbar PDF (storlek: 213 kB)
utl_1868___su_69 sökbar PDF (storlek: 117 kB)
utl_1868___su_70 sökbar PDF (storlek: 188 kB)
utl_1868___su_71 sökbar PDF (storlek: 192 kB)
utl_1868___su_72 sökbar PDF (storlek: 245 kB)
utl_1868___su_73 sökbar PDF (storlek: 240 kB)
utl_1868___su_74 sökbar PDF (storlek: 191 kB)
utl_1868___su_80 sökbar PDF (storlek: 675 kB)
utl_1868___su_85 sökbar PDF (storlek: 1.1 MB)
utl_1868___su_86 sökbar PDF (storlek: 176 kB)
utl_1868___su_87 sökbar PDF (storlek: 349 kB)
utl_1868___su_89 sökbar PDF (storlek: 1 MB)
utl_1868___su_91 sökbar PDF (storlek: 1.3 MB)
utl_1868___su_92 sökbar PDF (storlek: 275 kB)
utl_1868___su_98 sökbar PDF (storlek: 290 kB)
utl_1868___su_102 sökbar PDF (storlek: 625 kB)
utl_1868___su_104 sökbar PDF (storlek: 232 kB)
utl_1868___subu_1 sökbar PDF (storlek: 237 kB)
utl_1868___sulu_3 sökbar PDF (storlek: 193 kB)

 

bet_1868___su_84 utskrifts-PDF (storlek: 2.4 MB)
mem_1868___su_1 utskrifts-PDF (storlek: 20 MB)
mem_1868___su_2 utskrifts-PDF (storlek: 800 kB)
mem_1868___su_10 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
mem_1868___su_11 utskrifts-PDF (storlek: 1003 kB)
mem_1868___su_24 utskrifts-PDF (storlek: 6.7 MB)
mem_1868___su_38 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
mem_1868___su_39 utskrifts-PDF (storlek: 709 kB)
mem_1868___su_40 utskrifts-PDF (storlek: 374 kB)
mem_1868___su_44 utskrifts-PDF (storlek: 10 MB)
mem_1868___su_45 utskrifts-PDF (storlek: 526 kB)
mem_1868___su_47 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
mem_1868___su_49 utskrifts-PDF (storlek: 819 kB)
mem_1868___su_52 utskrifts-PDF (storlek: 371 kB)
mem_1868___su_54 utskrifts-PDF (storlek: 974 kB)
mem_1868___su_55 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
mem_1868___su_60 utskrifts-PDF (storlek: 563 kB)
mem_1868___su_75 utskrifts-PDF (storlek: 695 kB)
mem_1868___su_76 utskrifts-PDF (storlek: 386 kB)
mem_1868___su_77 utskrifts-PDF (storlek: 874 kB)
mem_1868___su_78 utskrifts-PDF (storlek: 850 kB)
mem_1868___su_79 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
mem_1868___su_81 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
mem_1868___su_82 utskrifts-PDF (storlek: 901 kB)
mem_1868___su_83 utskrifts-PDF (storlek: 586 kB)
mem_1868___su_88 utskrifts-PDF (storlek: 7.2 MB)
mem_1868___su_90 utskrifts-PDF (storlek: 726 kB)
mem_1868___su_93 utskrifts-PDF (storlek: 906 kB)
mem_1868___su_94 utskrifts-PDF (storlek: 653 kB)
mem_1868___su_95 utskrifts-PDF (storlek: 3.6 MB)
mem_1868___su_96 utskrifts-PDF (storlek: 683 kB)
mem_1868___su_97 utskrifts-PDF (storlek: 923 kB)
mem_1868___su_99 utskrifts-PDF (storlek: 6.5 MB)
mem_1868___su_100 utskrifts-PDF (storlek: 20 MB)
mem_1868___su_101 utskrifts-PDF (storlek: 782 kB)
mem_1868___su_103 utskrifts-PDF (storlek: 4.7 MB)
mem_1868___su_105 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
mem_1868___su_106 utskrifts-PDF (storlek: 4.4 MB)
mem_1868___su_107 utskrifts-PDF (storlek: 6.8 MB)
mem_1868___su_108 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
mem_1868___su_109 utskrifts-PDF (storlek: 242 kB)
mem_1868___su_110 utskrifts-PDF (storlek: 298 kB)
mem_1868___sulu_2 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
reg_1868___su_ utskrifts-PDF (storlek: 9.2 MB)
utl_1868___su_3 utskrifts-PDF (storlek: 491 kB)
utl_1868___su_4 utskrifts-PDF (storlek: 954 kB)
utl_1868___su_5 utskrifts-PDF (storlek: 817 kB)
utl_1868___su_6 utskrifts-PDF (storlek: 966 kB)
utl_1868___su_7 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
utl_1868___su_8 utskrifts-PDF (storlek: 6.1 MB)
utl_1868___su_9 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
utl_1868___su_12 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
utl_1868___su_13 utskrifts-PDF (storlek: 2.8 MB)
utl_1868___su_14 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
utl_1868___su_15 utskrifts-PDF (storlek: 1005 kB)
utl_1868___su_16 utskrifts-PDF (storlek: 8.3 MB)
utl_1868___su_17 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
utl_1868___su_18 utskrifts-PDF (storlek: 2.8 MB)
utl_1868___su_19 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
utl_1868___su_20 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
utl_1868___su_21 utskrifts-PDF (storlek: 871 kB)
utl_1868___su_22 utskrifts-PDF (storlek: 2.7 MB)
utl_1868___su_23 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
utl_1868___su_25 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
utl_1868___su_26 utskrifts-PDF (storlek: 5.8 MB)
utl_1868___su_27 utskrifts-PDF (storlek: 3.7 MB)
utl_1868___su_28 utskrifts-PDF (storlek: 16 MB)
utl_1868___su_29 utskrifts-PDF (storlek: 5.7 MB)
utl_1868___su_30 utskrifts-PDF (storlek: 18 MB)
utl_1868___su_31 utskrifts-PDF (storlek: 10 MB)
utl_1868___su_32 utskrifts-PDF (storlek: 30 MB)
utl_1868___su_33 utskrifts-PDF (storlek: 15 MB)
utl_1868___su_34 utskrifts-PDF (storlek: 4.5 MB)
utl_1868___su_35 utskrifts-PDF (storlek: 833 kB)
utl_1868___su_36 utskrifts-PDF (storlek: 858 kB)
utl_1868___su_37 utskrifts-PDF (storlek: 7.9 MB)
utl_1868___su_41 utskrifts-PDF (storlek: 32 MB)
utl_1868___su_42 utskrifts-PDF (storlek: 3.3 MB)
utl_1868___su_43 utskrifts-PDF (storlek: 3.7 MB)
utl_1868___su_46 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
utl_1868___su_48 utskrifts-PDF (storlek: 14 MB)
utl_1868___su_50 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
utl_1868___su_51 utskrifts-PDF (storlek: 3.3 MB)
utl_1868___su_53 utskrifts-PDF (storlek: 12 MB)
utl_1868___su_56 utskrifts-PDF (storlek: 2.7 MB)
utl_1868___su_57 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
utl_1868___su_58 utskrifts-PDF (storlek: 846 kB)
utl_1868___su_59 utskrifts-PDF (storlek: 2.3 MB)
utl_1868___su_61 utskrifts-PDF (storlek: 494 kB)
utl_1868___su_62 utskrifts-PDF (storlek: 3.2 MB)
utl_1868___su_63 utskrifts-PDF (storlek: 2.4 MB)
utl_1868___su_64 utskrifts-PDF (storlek: 6.7 MB)
utl_1868___su_65 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
utl_1868___su_66 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
utl_1868___su_67 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
utl_1868___su_68 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
utl_1868___su_69 utskrifts-PDF (storlek: 366 kB)
utl_1868___su_70 utskrifts-PDF (storlek: 970 kB)
utl_1868___su_71 utskrifts-PDF (storlek: 863 kB)
utl_1868___su_72 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
utl_1868___su_73 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
utl_1868___su_74 utskrifts-PDF (storlek: 857 kB)
utl_1868___su_80 utskrifts-PDF (storlek: 5.5 MB)
utl_1868___su_85 utskrifts-PDF (storlek: 9.7 MB)
utl_1868___su_86 utskrifts-PDF (storlek: 838 kB)
utl_1868___su_87 utskrifts-PDF (storlek: 2.9 MB)
utl_1868___su_89 utskrifts-PDF (storlek: 9.6 MB)
utl_1868___su_91 utskrifts-PDF (storlek: 11 MB)
utl_1868___su_92 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
utl_1868___su_98 utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)
utl_1868___su_102 utskrifts-PDF (storlek: 5.7 MB)
utl_1868___su_104 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
utl_1868___subu_1 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
utl_1868___sulu_3 utskrifts-PDF (storlek: 837 kB)

 

bet_1868___su_84 text i XML-format (storlek: 38 kB)
mem_1868___su_1 text i XML-format (storlek: 785 kB)
mem_1868___su_2 text i XML-format (storlek: 13 kB)
mem_1868___su_10 text i XML-format (storlek: 28 kB)
mem_1868___su_11 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mem_1868___su_24 text i XML-format (storlek: 236 kB)
mem_1868___su_38 text i XML-format (storlek: 22 kB)
mem_1868___su_39 text i XML-format (storlek: 12 kB)
mem_1868___su_40 text i XML-format (storlek: 6.0 kB)
mem_1868___su_44 text i XML-format (storlek: 155 kB)
mem_1868___su_45 text i XML-format (storlek: 9.9 kB)
mem_1868___su_47 text i XML-format (storlek: 17 kB)
mem_1868___su_49 text i XML-format (storlek: 13 kB)
mem_1868___su_52 text i XML-format (storlek: 7.1 kB)
mem_1868___su_54 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mem_1868___su_55 text i XML-format (storlek: 21 kB)
mem_1868___su_60 text i XML-format (storlek: 11 kB)
mem_1868___su_75 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mem_1868___su_76 text i XML-format (storlek: 8.3 kB)
mem_1868___su_77 text i XML-format (storlek: 16 kB)
mem_1868___su_78 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mem_1868___su_79 text i XML-format (storlek: 29 kB)
mem_1868___su_81 text i XML-format (storlek: 22 kB)
mem_1868___su_82 text i XML-format (storlek: 16 kB)
mem_1868___su_83 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mem_1868___su_88 text i XML-format (storlek: 361 kB)
mem_1868___su_90 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mem_1868___su_93 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mem_1868___su_94 text i XML-format (storlek: 11 kB)
mem_1868___su_95 text i XML-format (storlek: 96 kB)
mem_1868___su_96 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mem_1868___su_97 text i XML-format (storlek: 37 kB)
mem_1868___su_99 text i XML-format (storlek: 770 kB)
mem_1868___su_100 text i XML-format (storlek: 1.1 MB)
mem_1868___su_101 text i XML-format (storlek: 11 kB)
mem_1868___su_103 text i XML-format (storlek: 161 kB)
mem_1868___su_105 text i XML-format (storlek: 45 kB)
mem_1868___su_106 text i XML-format (storlek: 312 kB)
mem_1868___su_107 text i XML-format (storlek: 130 kB)
mem_1868___su_108 text i XML-format (storlek: 24 kB)
mem_1868___su_109 text i XML-format (storlek: 6.1 kB)
mem_1868___su_110 text i XML-format (storlek: 6.9 kB)
mem_1868___sulu_2 text i XML-format (storlek: 22 kB)
reg_1868___su_ text i XML-format (storlek: 257 kB)
utl_1868___su_3 text i XML-format (storlek: 8.5 kB)
utl_1868___su_4 text i XML-format (storlek: 15 kB)
utl_1868___su_5 text i XML-format (storlek: 15 kB)
utl_1868___su_6 text i XML-format (storlek: 27 kB)
utl_1868___su_7 text i XML-format (storlek: 17 kB)
utl_1868___su_8 text i XML-format (storlek: 292 kB)
utl_1868___su_9 text i XML-format (storlek: 19 kB)
utl_1868___su_12 text i XML-format (storlek: 30 kB)
utl_1868___su_13 text i XML-format (storlek: 36 kB)
utl_1868___su_14 text i XML-format (storlek: 17 kB)
utl_1868___su_15 text i XML-format (storlek: 16 kB)
utl_1868___su_16 text i XML-format (storlek: 668 kB)
utl_1868___su_17 text i XML-format (storlek: 16 kB)
utl_1868___su_18 text i XML-format (storlek: 43 kB)
utl_1868___su_19 text i XML-format (storlek: 25 kB)
utl_1868___su_20 text i XML-format (storlek: 16 kB)
utl_1868___su_21 text i XML-format (storlek: 15 kB)
utl_1868___su_22 text i XML-format (storlek: 40 kB)
utl_1868___su_23 text i XML-format (storlek: 23 kB)
utl_1868___su_25 text i XML-format (storlek: 59 kB)
utl_1868___su_26 text i XML-format (storlek: 212 kB)
utl_1868___su_27 text i XML-format (storlek: 123 kB)
utl_1868___su_28 text i XML-format (storlek: 1.1 MB)
utl_1868___su_29 text i XML-format (storlek: 477 kB)
utl_1868___su_30 text i XML-format (storlek: 763 kB)
utl_1868___su_31 text i XML-format (storlek: 575 kB)
utl_1868___su_32 text i XML-format (storlek: 1.3 MB)
utl_1868___su_33 text i XML-format (storlek: 504 kB)
utl_1868___su_34 text i XML-format (storlek: 68 kB)
utl_1868___su_35 text i XML-format (storlek: 18 kB)
utl_1868___su_36 text i XML-format (storlek: 18 kB)
utl_1868___su_37 text i XML-format (storlek: 112 kB)
utl_1868___su_41 text i XML-format (storlek: 6.7 MB)
utl_1868___su_42 text i XML-format (storlek: 52 kB)
utl_1868___su_43 text i XML-format (storlek: 49 kB)
utl_1868___su_46 text i XML-format (storlek: 17 kB)
utl_1868___su_48 text i XML-format (storlek: 286 kB)
utl_1868___su_50 text i XML-format (storlek: 29 kB)
utl_1868___su_51 text i XML-format (storlek: 84 kB)
utl_1868___su_53 text i XML-format (storlek: 234 kB)
utl_1868___su_56 text i XML-format (storlek: 42 kB)
utl_1868___su_57 text i XML-format (storlek: 24 kB)
utl_1868___su_58 text i XML-format (storlek: 16 kB)
utl_1868___su_59 text i XML-format (storlek: 33 kB)
utl_1868___su_61 text i XML-format (storlek: 10 kB)
utl_1868___su_62 text i XML-format (storlek: 48 kB)
utl_1868___su_63 text i XML-format (storlek: 37 kB)
utl_1868___su_64 text i XML-format (storlek: 297 kB)
utl_1868___su_65 text i XML-format (storlek: 22 kB)
utl_1868___su_66 text i XML-format (storlek: 22 kB)
utl_1868___su_67 text i XML-format (storlek: 14 kB)
utl_1868___su_68 text i XML-format (storlek: 16 kB)
utl_1868___su_69 text i XML-format (storlek: 6.1 kB)
utl_1868___su_70 text i XML-format (storlek: 15 kB)
utl_1868___su_71 text i XML-format (storlek: 13 kB)
utl_1868___su_72 text i XML-format (storlek: 21 kB)
utl_1868___su_73 text i XML-format (storlek: 21 kB)
utl_1868___su_74 text i XML-format (storlek: 15 kB)
utl_1868___su_80 text i XML-format (storlek: 89 kB)
utl_1868___su_85 text i XML-format (storlek: 249 kB)
utl_1868___su_86 text i XML-format (storlek: 14 kB)
utl_1868___su_87 text i XML-format (storlek: 40 kB)
utl_1868___su_89 text i XML-format (storlek: 164 kB)
utl_1868___su_91 text i XML-format (storlek: 289 kB)
utl_1868___su_92 text i XML-format (storlek: 53 kB)
utl_1868___su_98 text i XML-format (storlek: 30 kB)
utl_1868___su_102 text i XML-format (storlek: 72 kB)
utl_1868___su_104 text i XML-format (storlek: 21 kB)
utl_1868___subu_1 text i XML-format (storlek: 22 kB)
utl_1868___sulu_3 text i XML-format (storlek: 12 kB)