Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1871, Samling 10, Afd. 1, Bd 1, Riksdagens underdåniga skrifvelser till Kongl. Maj:t [n:is 1-88], m. m.; Samling 10. Afd. 1. Bd 2; Riksdagsbeslutet, riksstaten, bankens och riksgälds-kontorets reglementen; Samling 10. Afd. 2; Riksdags-kansliets memorial [n:o 1]

 

Källa: Riksdagen

kadep_1871____1 sökbar PDF (storlek: 140 kB)
regl-riksg_1871____ sökbar PDF (storlek: 7.2 MB)
riksdagsbeslut_1871____ sökbar PDF (storlek: 1.6 MB)
riksstat_1871____ sökbar PDF (storlek: 6.5 MB)
rskr_1871____1 sökbar PDF (storlek: 173 kB)
rskr_1871____2 sökbar PDF (storlek: 116 kB)
rskr_1871____3 sökbar PDF (storlek: 130 kB)
rskr_1871____4 sökbar PDF (storlek: 121 kB)
rskr_1871____5 sökbar PDF (storlek: 379 kB)
rskr_1871____6 sökbar PDF (storlek: 179 kB)
rskr_1871____7 sökbar PDF (storlek: 176 kB)
rskr_1871____8 sökbar PDF (storlek: 205 kB)
rskr_1871____9 sökbar PDF (storlek: 204 kB)
rskr_1871____10 sökbar PDF (storlek: 200 kB)
rskr_1871____11 sökbar PDF (storlek: 199 kB)
rskr_1871____12 sökbar PDF (storlek: 189 kB)
rskr_1871____13 sökbar PDF (storlek: 193 kB)
rskr_1871____14 sökbar PDF (storlek: 255 kB)
rskr_1871____15 sökbar PDF (storlek: 195 kB)
rskr_1871____16 sökbar PDF (storlek: 182 kB)
rskr_1871____17 sökbar PDF (storlek: 133 kB)
rskr_1871____18 sökbar PDF (storlek: 138 kB)
rskr_1871____19 sökbar PDF (storlek: 140 kB)
rskr_1871____20 sökbar PDF (storlek: 175 kB)
rskr_1871____21 sökbar PDF (storlek: 394 kB)
rskr_1871____22 sökbar PDF (storlek: 200 kB)
rskr_1871____23 sökbar PDF (storlek: 173 kB)
rskr_1871____24 sökbar PDF (storlek: 112 kB)
rskr_1871____25 sökbar PDF (storlek: 121 kB)
rskr_1871____26 sökbar PDF (storlek: 203 kB)
rskr_1871____27 sökbar PDF (storlek: 121 kB)
rskr_1871____28 sökbar PDF (storlek: 184 kB)
rskr_1871____29 sökbar PDF (storlek: 116 kB)
rskr_1871____30 sökbar PDF (storlek: 172 kB)
rskr_1871____31 sökbar PDF (storlek: 169 kB)
rskr_1871____32 sökbar PDF (storlek: 952 kB)
rskr_1871____33 sökbar PDF (storlek: 188 kB)
rskr_1871____34 sökbar PDF (storlek: 112 kB)
rskr_1871____35 sökbar PDF (storlek: 115 kB)
rskr_1871____36 sökbar PDF (storlek: 270 kB)
rskr_1871____37 sökbar PDF (storlek: 123 kB)
rskr_1871____38 sökbar PDF (storlek: 144 kB)
rskr_1871____39 sökbar PDF (storlek: 184 kB)
rskr_1871____40 sökbar PDF (storlek: 174 kB)
rskr_1871____41 sökbar PDF (storlek: 169 kB)
rskr_1871____42 sökbar PDF (storlek: 178 kB)
rskr_1871____43 sökbar PDF (storlek: 660 kB)
rskr_1871____44 sökbar PDF (storlek: 318 kB)
rskr_1871____45 sökbar PDF (storlek: 1.7 MB)
rskr_1871____46 sökbar PDF (storlek: 1.7 MB)
rskr_1871____47 sökbar PDF (storlek: 1.2 MB)
rskr_1871____48 sökbar PDF (storlek: 1.6 MB)
rskr_1871____49 sökbar PDF (storlek: 1.7 MB)
rskr_1871____50 sökbar PDF (storlek: 1 MB)
rskr_1871____51 sökbar PDF (storlek: 193 kB)
rskr_1871____52 sökbar PDF (storlek: 200 kB)
rskr_1871____53 sökbar PDF (storlek: 183 kB)
rskr_1871____54 sökbar PDF (storlek: 192 kB)
rskr_1871____55 sökbar PDF (storlek: 132 kB)
rskr_1871____56 sökbar PDF (storlek: 107 kB)
rskr_1871____57 sökbar PDF (storlek: 181 kB)
rskr_1871____58 sökbar PDF (storlek: 203 kB)
rskr_1871____59 sökbar PDF (storlek: 197 kB)
rskr_1871____60 sökbar PDF (storlek: 208 kB)
rskr_1871____61 sökbar PDF (storlek: 123 kB)
rskr_1871____62 sökbar PDF (storlek: 121 kB)
rskr_1871____63 sökbar PDF (storlek: 923 kB)
rskr_1871____64 sökbar PDF (storlek: 125 kB)
rskr_1871____65 sökbar PDF (storlek: 100 kB)
rskr_1871____66 sökbar PDF (storlek: 100 kB)
rskr_1871____67 sökbar PDF (storlek: 1.3 MB)
rskr_1871____68 sökbar PDF (storlek: 172 kB)
rskr_1871____69 sökbar PDF (storlek: 188 kB)
rskr_1871____70 sökbar PDF (storlek: 232 kB)
rskr_1871____71 sökbar PDF (storlek: 190 kB)
rskr_1871____72 sökbar PDF (storlek: 172 kB)
rskr_1871____73 sökbar PDF (storlek: 221 kB)
rskr_1871____74 sökbar PDF (storlek: 172 kB)
rskr_1871____75 sökbar PDF (storlek: 410 kB)
rskr_1871____76 sökbar PDF (storlek: 114 kB)
rskr_1871____77 sökbar PDF (storlek: 166 kB)
rskr_1871____78 sökbar PDF (storlek: 176 kB)
rskr_1871____79 sökbar PDF (storlek: 199 kB)
rskr_1871____80 sökbar PDF (storlek: 171 kB)
rskr_1871____81 sökbar PDF (storlek: 367 kB)
rskr_1871____82 sökbar PDF (storlek: 1.6 MB)
rskr_1871____83 sökbar PDF (storlek: 134 kB)
rskr_1871____84 sökbar PDF (storlek: 770 kB)
rskr_1871____85 sökbar PDF (storlek: 281 kB)
rskr_1871____86 sökbar PDF (storlek: 133 kB)
rskr_1871____87 sökbar PDF (storlek: 373 kB)
rskr_1871____88 sökbar PDF (storlek: 175 kB)
rskr_1871____fört sökbar PDF (storlek: 465 kB)

 

kadep_1871____1 utskrifts-PDF (storlek: 266 kB)
regl-riksg_1871____ utskrifts-PDF (storlek: 45 MB)
riksdagsbeslut_1871____ utskrifts-PDF (storlek: 12 MB)
riksstat_1871____ utskrifts-PDF (storlek: 41 MB)
rskr_1871____1 utskrifts-PDF (storlek: 648 kB)
rskr_1871____2 utskrifts-PDF (storlek: 307 kB)
rskr_1871____3 utskrifts-PDF (storlek: 313 kB)
rskr_1871____4 utskrifts-PDF (storlek: 332 kB)
rskr_1871____5 utskrifts-PDF (storlek: 2.6 MB)
rskr_1871____6 utskrifts-PDF (storlek: 724 kB)
rskr_1871____7 utskrifts-PDF (storlek: 603 kB)
rskr_1871____8 utskrifts-PDF (storlek: 719 kB)
rskr_1871____9 utskrifts-PDF (storlek: 725 kB)
rskr_1871____10 utskrifts-PDF (storlek: 661 kB)
rskr_1871____11 utskrifts-PDF (storlek: 661 kB)
rskr_1871____12 utskrifts-PDF (storlek: 733 kB)
rskr_1871____13 utskrifts-PDF (storlek: 723 kB)
rskr_1871____14 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
rskr_1871____15 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
rskr_1871____16 utskrifts-PDF (storlek: 739 kB)
rskr_1871____17 utskrifts-PDF (storlek: 409 kB)
rskr_1871____18 utskrifts-PDF (storlek: 470 kB)
rskr_1871____19 utskrifts-PDF (storlek: 420 kB)
rskr_1871____20 utskrifts-PDF (storlek: 873 kB)
rskr_1871____21 utskrifts-PDF (storlek: 2.4 MB)
rskr_1871____22 utskrifts-PDF (storlek: 835 kB)
rskr_1871____23 utskrifts-PDF (storlek: 883 kB)
rskr_1871____24 utskrifts-PDF (storlek: 320 kB)
rskr_1871____25 utskrifts-PDF (storlek: 370 kB)
rskr_1871____26 utskrifts-PDF (storlek: 889 kB)
rskr_1871____27 utskrifts-PDF (storlek: 398 kB)
rskr_1871____28 utskrifts-PDF (storlek: 823 kB)
rskr_1871____29 utskrifts-PDF (storlek: 345 kB)
rskr_1871____30 utskrifts-PDF (storlek: 796 kB)
rskr_1871____31 utskrifts-PDF (storlek: 765 kB)
rskr_1871____32 utskrifts-PDF (storlek: 8.8 MB)
rskr_1871____33 utskrifts-PDF (storlek: 982 kB)
rskr_1871____34 utskrifts-PDF (storlek: 376 kB)
rskr_1871____35 utskrifts-PDF (storlek: 297 kB)
rskr_1871____36 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
rskr_1871____37 utskrifts-PDF (storlek: 335 kB)
rskr_1871____38 utskrifts-PDF (storlek: 297 kB)
rskr_1871____39 utskrifts-PDF (storlek: 896 kB)
rskr_1871____40 utskrifts-PDF (storlek: 790 kB)
rskr_1871____41 utskrifts-PDF (storlek: 744 kB)
rskr_1871____42 utskrifts-PDF (storlek: 649 kB)
rskr_1871____43 utskrifts-PDF (storlek: 4.2 MB)
rskr_1871____44 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
rskr_1871____45 utskrifts-PDF (storlek: 12 MB)
rskr_1871____46 utskrifts-PDF (storlek: 15 MB)
rskr_1871____47 utskrifts-PDF (storlek: 8 MB)
rskr_1871____48 utskrifts-PDF (storlek: 14 MB)
rskr_1871____49 utskrifts-PDF (storlek: 13 MB)
rskr_1871____50 utskrifts-PDF (storlek: 7.7 MB)
rskr_1871____51 utskrifts-PDF (storlek: 789 kB)
rskr_1871____52 utskrifts-PDF (storlek: 789 kB)
rskr_1871____53 utskrifts-PDF (storlek: 834 kB)
rskr_1871____54 utskrifts-PDF (storlek: 743 kB)
rskr_1871____55 utskrifts-PDF (storlek: 331 kB)
rskr_1871____56 utskrifts-PDF (storlek: 271 kB)
rskr_1871____57 utskrifts-PDF (storlek: 813 kB)
rskr_1871____58 utskrifts-PDF (storlek: 964 kB)
rskr_1871____59 utskrifts-PDF (storlek: 990 kB)
rskr_1871____60 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
rskr_1871____61 utskrifts-PDF (storlek: 349 kB)
rskr_1871____62 utskrifts-PDF (storlek: 391 kB)
rskr_1871____63 utskrifts-PDF (storlek: 7.3 MB)
rskr_1871____64 utskrifts-PDF (storlek: 342 kB)
rskr_1871____65 utskrifts-PDF (storlek: 261 kB)
rskr_1871____66 utskrifts-PDF (storlek: 280 kB)
rskr_1871____67 utskrifts-PDF (storlek: 12 MB)
rskr_1871____68 utskrifts-PDF (storlek: 864 kB)
rskr_1871____69 utskrifts-PDF (storlek: 921 kB)
rskr_1871____70 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
rskr_1871____71 utskrifts-PDF (storlek: 717 kB)
rskr_1871____72 utskrifts-PDF (storlek: 853 kB)
rskr_1871____73 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
rskr_1871____74 utskrifts-PDF (storlek: 797 kB)
rskr_1871____75 utskrifts-PDF (storlek: 2.6 MB)
rskr_1871____76 utskrifts-PDF (storlek: 297 kB)
rskr_1871____77 utskrifts-PDF (storlek: 767 kB)
rskr_1871____78 utskrifts-PDF (storlek: 754 kB)
rskr_1871____79 utskrifts-PDF (storlek: 769 kB)
rskr_1871____80 utskrifts-PDF (storlek: 709 kB)
rskr_1871____81 utskrifts-PDF (storlek: 2.5 MB)
rskr_1871____82 utskrifts-PDF (storlek: 15 MB)
rskr_1871____83 utskrifts-PDF (storlek: 399 kB)
rskr_1871____84 utskrifts-PDF (storlek: 4.6 MB)
rskr_1871____85 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
rskr_1871____86 utskrifts-PDF (storlek: 355 kB)
rskr_1871____87 utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)
rskr_1871____88 utskrifts-PDF (storlek: 691 kB)
rskr_1871____fört utskrifts-PDF (storlek: 2.5 MB)

 

kadep_1871____1 text i XML-format (storlek: 6.3 kB)
regl-riksg_1871____ text i XML-format (storlek: 2.4 MB)
riksdagsbeslut_1871____ text i XML-format (storlek: 320 kB)
riksstat_1871____ text i XML-format (storlek: 2.0 MB)
rskr_1871____1 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1871____2 text i XML-format (storlek: 7.9 kB)
rskr_1871____3 text i XML-format (storlek: 5.9 kB)
rskr_1871____4 text i XML-format (storlek: 5.9 kB)
rskr_1871____5 text i XML-format (storlek: 40 kB)
rskr_1871____6 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1871____7 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1871____8 text i XML-format (storlek: 15 kB)
rskr_1871____9 text i XML-format (storlek: 15 kB)
rskr_1871____10 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1871____11 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1871____12 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1871____13 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1871____14 text i XML-format (storlek: 20 kB)
rskr_1871____15 text i XML-format (storlek: 16 kB)
rskr_1871____16 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1871____17 text i XML-format (storlek: 7.1 kB)
rskr_1871____18 text i XML-format (storlek: 7.5 kB)
rskr_1871____19 text i XML-format (storlek: 7.4 kB)
rskr_1871____20 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1871____21 text i XML-format (storlek: 60 kB)
rskr_1871____22 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1871____23 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1871____24 text i XML-format (storlek: 6.4 kB)
rskr_1871____25 text i XML-format (storlek: 7.1 kB)
rskr_1871____26 text i XML-format (storlek: 15 kB)
rskr_1871____27 text i XML-format (storlek: 7.6 kB)
rskr_1871____28 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1871____29 text i XML-format (storlek: 5.8 kB)
rskr_1871____30 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1871____31 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1871____32 text i XML-format (storlek: 119 kB)
rskr_1871____33 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1871____34 text i XML-format (storlek: 8.1 kB)
rskr_1871____35 text i XML-format (storlek: 6.3 kB)
rskr_1871____36 text i XML-format (storlek: 30 kB)
rskr_1871____37 text i XML-format (storlek: 6.8 kB)
rskr_1871____38 text i XML-format (storlek: 7.1 kB)
rskr_1871____39 text i XML-format (storlek: 15 kB)
rskr_1871____40 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1871____41 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1871____42 text i XML-format (storlek: 38 kB)
rskr_1871____43 text i XML-format (storlek: 152 kB)
rskr_1871____44 text i XML-format (storlek: 50 kB)
rskr_1871____45 text i XML-format (storlek: 538 kB)
rskr_1871____46 text i XML-format (storlek: 321 kB)
rskr_1871____47 text i XML-format (storlek: 374 kB)
rskr_1871____48 text i XML-format (storlek: 340 kB)
rskr_1871____49 text i XML-format (storlek: 481 kB)
rskr_1871____50 text i XML-format (storlek: 232 kB)
rskr_1871____51 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1871____52 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1871____53 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1871____54 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1871____55 text i XML-format (storlek: 6.8 kB)
rskr_1871____56 text i XML-format (storlek: 6.0 kB)
rskr_1871____57 text i XML-format (storlek: 15 kB)
rskr_1871____58 text i XML-format (storlek: 15 kB)
rskr_1871____59 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1871____60 text i XML-format (storlek: 15 kB)
rskr_1871____61 text i XML-format (storlek: 5.8 kB)
rskr_1871____62 text i XML-format (storlek: 6.4 kB)
rskr_1871____63 text i XML-format (storlek: 120 kB)
rskr_1871____64 text i XML-format (storlek: 7.4 kB)
rskr_1871____65 text i XML-format (storlek: 5.4 kB)
rskr_1871____66 text i XML-format (storlek: 5.9 kB)
rskr_1871____67 text i XML-format (storlek: 176 kB)
rskr_1871____68 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1871____69 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1871____70 text i XML-format (storlek: 24 kB)
rskr_1871____71 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1871____72 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1871____73 text i XML-format (storlek: 19 kB)
rskr_1871____74 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1871____75 text i XML-format (storlek: 45 kB)
rskr_1871____76 text i XML-format (storlek: 5.9 kB)
rskr_1871____77 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1871____78 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1871____79 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1871____80 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1871____81 text i XML-format (storlek: 61 kB)
rskr_1871____82 text i XML-format (storlek: 220 kB)
rskr_1871____83 text i XML-format (storlek: 7.0 kB)
rskr_1871____84 text i XML-format (storlek: 187 kB)
rskr_1871____85 text i XML-format (storlek: 51 kB)
rskr_1871____86 text i XML-format (storlek: 6.7 kB)
rskr_1871____87 text i XML-format (storlek: 36 kB)
rskr_1871____88 text i XML-format (storlek: 11 kB)
rskr_1871____fört text i XML-format (storlek: 109 kB)