Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1889, Samling 10, Afd. 1, Bd 1, Riksdagens skrifvelser till Konungen m. m. n:is 1-98; Samling 10. Afd. 1. Bd 2; Riksdagsbeslutet, riksstaten, riksbankens och riksgäldskontorets reglementen; Samling 10. Afd. 2; Riksdagens kanslideputerades memorial n:o 1

 

Källa: Riksdagen

kadep_1889____1 sökbar PDF (storlek: 126 kB)
regl-riksb_1889____ sökbar PDF (storlek: 2.9 MB)
regl-riksg_1889____ sökbar PDF (storlek: 5.1 MB)
riksdagsbeslut_1889____ sökbar PDF (storlek: 1.5 MB)
riksstat_1889____ sökbar PDF (storlek: 2.2 MB)
rskr_1889____1 sökbar PDF (storlek: 124 kB)
rskr_1889____2 sökbar PDF (storlek: 108 kB)
rskr_1889____3 sökbar PDF (storlek: 110 kB)
rskr_1889____4 sökbar PDF (storlek: 126 kB)
rskr_1889____5 sökbar PDF (storlek: 177 kB)
rskr_1889____6 sökbar PDF (storlek: 175 kB)
rskr_1889____7 sökbar PDF (storlek: 112 kB)
rskr_1889____8 sökbar PDF (storlek: 158 kB)
rskr_1889____9 sökbar PDF (storlek: 123 kB)
rskr_1889____10 sökbar PDF (storlek: 166 kB)
rskr_1889____11 sökbar PDF (storlek: 175 kB)
rskr_1889____12 sökbar PDF (storlek: 155 kB)
rskr_1889____13 sökbar PDF (storlek: 281 kB)
rskr_1889____14 sökbar PDF (storlek: 171 kB)
rskr_1889____15 sökbar PDF (storlek: 214 kB)
rskr_1889____16 sökbar PDF (storlek: 112 kB)
rskr_1889____17 sökbar PDF (storlek: 125 kB)
rskr_1889____18 sökbar PDF (storlek: 228 kB)
rskr_1889____19 sökbar PDF (storlek: 171 kB)
rskr_1889____20 sökbar PDF (storlek: 151 kB)
rskr_1889____21 sökbar PDF (storlek: 167 kB)
rskr_1889____22 sökbar PDF (storlek: 159 kB)
rskr_1889____23 sökbar PDF (storlek: 155 kB)
rskr_1889____24 sökbar PDF (storlek: 130 kB)
rskr_1889____25 sökbar PDF (storlek: 183 kB)
rskr_1889____26 sökbar PDF (storlek: 220 kB)
rskr_1889____27 sökbar PDF (storlek: 110 kB)
rskr_1889____28 sökbar PDF (storlek: 149 kB)
rskr_1889____29 sökbar PDF (storlek: 108 kB)
rskr_1889____30 sökbar PDF (storlek: 126 kB)
rskr_1889____31 sökbar PDF (storlek: 181 kB)
rskr_1889____32 sökbar PDF (storlek: 223 kB)
rskr_1889____33 sökbar PDF (storlek: 156 kB)
rskr_1889____34 sökbar PDF (storlek: 897 kB)
rskr_1889____35 sökbar PDF (storlek: 313 kB)
rskr_1889____36 sökbar PDF (storlek: 129 kB)
rskr_1889____37 sökbar PDF (storlek: 112 kB)
rskr_1889____38 sökbar PDF (storlek: 193 kB)
rskr_1889____39 sökbar PDF (storlek: 152 kB)
rskr_1889____40 sökbar PDF (storlek: 213 kB)
rskr_1889____41 sökbar PDF (storlek: 218 kB)
rskr_1889____42 sökbar PDF (storlek: 102 kB)
rskr_1889____43 sökbar PDF (storlek: 249 kB)
rskr_1889____44 sökbar PDF (storlek: 220 kB)
rskr_1889____45 sökbar PDF (storlek: 103 kB)
rskr_1889____46 sökbar PDF (storlek: 162 kB)
rskr_1889____47 sökbar PDF (storlek: 114 kB)
rskr_1889____48 sökbar PDF (storlek: 221 kB)
rskr_1889____49 sökbar PDF (storlek: 203 kB)
rskr_1889____50 sökbar PDF (storlek: 179 kB)
rskr_1889____51 sökbar PDF (storlek: 162 kB)
rskr_1889____52 sökbar PDF (storlek: 425 kB)
rskr_1889____53 sökbar PDF (storlek: 234 kB)
rskr_1889____54 sökbar PDF (storlek: 230 kB)
rskr_1889____55 sökbar PDF (storlek: 142 kB)
rskr_1889____56 sökbar PDF (storlek: 158 kB)
rskr_1889____57 sökbar PDF (storlek: 948 kB)
rskr_1889____58 sökbar PDF (storlek: 111 kB)
rskr_1889____59 sökbar PDF (storlek: 126 kB)
rskr_1889____60 sökbar PDF (storlek: 148 kB)
rskr_1889____61 sökbar PDF (storlek: 148 kB)
rskr_1889____62 sökbar PDF (storlek: 244 kB)
rskr_1889____63 sökbar PDF (storlek: 574 kB)
rskr_1889____64 sökbar PDF (storlek: 316 kB)
rskr_1889____65 sökbar PDF (storlek: 1.5 MB)
rskr_1889____66 sökbar PDF (storlek: 745 kB)
rskr_1889____67 sökbar PDF (storlek: 1.8 MB)
rskr_1889____68 sökbar PDF (storlek: 2 MB)
rskr_1889____69 sökbar PDF (storlek: 2.6 MB)
rskr_1889____70 sökbar PDF (storlek: 1.5 MB)
rskr_1889____71 sökbar PDF (storlek: 439 kB)
rskr_1889____72 sökbar PDF (storlek: 665 kB)
rskr_1889____73 sökbar PDF (storlek: 116 kB)
rskr_1889____74 sökbar PDF (storlek: 464 kB)
rskr_1889____75 sökbar PDF (storlek: 231 kB)
rskr_1889____76 sökbar PDF (storlek: 154 kB)
rskr_1889____77 sökbar PDF (storlek: 254 kB)
rskr_1889____78 sökbar PDF (storlek: 174 kB)
rskr_1889____79 sökbar PDF (storlek: 117 kB)
rskr_1889____80 sökbar PDF (storlek: 101 kB)
rskr_1889____81 sökbar PDF (storlek: 158 kB)
rskr_1889____82 sökbar PDF (storlek: 224 kB)
rskr_1889____83 sökbar PDF (storlek: 224 kB)
rskr_1889____84 sökbar PDF (storlek: 158 kB)
rskr_1889____85 sökbar PDF (storlek: 255 kB)
rskr_1889____86 sökbar PDF (storlek: 112 kB)
rskr_1889____87 sökbar PDF (storlek: 103 kB)
rskr_1889____88 sökbar PDF (storlek: 114 kB)
rskr_1889____89 sökbar PDF (storlek: 1.4 MB)
rskr_1889____90 sökbar PDF (storlek: 112 kB)
rskr_1889____91 sökbar PDF (storlek: 150 kB)
rskr_1889____92 sökbar PDF (storlek: 109 kB)
rskr_1889____93 sökbar PDF (storlek: 350 kB)
rskr_1889____94 sökbar PDF (storlek: 152 kB)
rskr_1889____95 sökbar PDF (storlek: 311 kB)
rskr_1889____96 sökbar PDF (storlek: 113 kB)
rskr_1889____97 sökbar PDF (storlek: 92 kB)
rskr_1889____98 sökbar PDF (storlek: 166 kB)
rskr_1889____fört sökbar PDF (storlek: 532 kB)

 

kadep_1889____1 utskrifts-PDF (storlek: 335 kB)
regl-riksb_1889____ utskrifts-PDF (storlek: 27 MB)
regl-riksg_1889____ utskrifts-PDF (storlek: 34 MB)
riksdagsbeslut_1889____ utskrifts-PDF (storlek: 11 MB)
riksstat_1889____ utskrifts-PDF (storlek: 11 MB)
rskr_1889____1 utskrifts-PDF (storlek: 265 kB)
rskr_1889____2 utskrifts-PDF (storlek: 336 kB)
rskr_1889____3 utskrifts-PDF (storlek: 363 kB)
rskr_1889____4 utskrifts-PDF (storlek: 433 kB)
rskr_1889____5 utskrifts-PDF (storlek: 981 kB)
rskr_1889____6 utskrifts-PDF (storlek: 894 kB)
rskr_1889____7 utskrifts-PDF (storlek: 325 kB)
rskr_1889____8 utskrifts-PDF (storlek: 641 kB)
rskr_1889____9 utskrifts-PDF (storlek: 377 kB)
rskr_1889____10 utskrifts-PDF (storlek: 874 kB)
rskr_1889____11 utskrifts-PDF (storlek: 912 kB)
rskr_1889____12 utskrifts-PDF (storlek: 701 kB)
rskr_1889____13 utskrifts-PDF (storlek: 2.1 MB)
rskr_1889____14 utskrifts-PDF (storlek: 871 kB)
rskr_1889____15 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
rskr_1889____16 utskrifts-PDF (storlek: 260 kB)
rskr_1889____17 utskrifts-PDF (storlek: 267 kB)
rskr_1889____18 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
rskr_1889____19 utskrifts-PDF (storlek: 686 kB)
rskr_1889____20 utskrifts-PDF (storlek: 680 kB)
rskr_1889____21 utskrifts-PDF (storlek: 628 kB)
rskr_1889____22 utskrifts-PDF (storlek: 613 kB)
rskr_1889____23 utskrifts-PDF (storlek: 477 kB)
rskr_1889____24 utskrifts-PDF (storlek: 390 kB)
rskr_1889____25 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
rskr_1889____26 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
rskr_1889____27 utskrifts-PDF (storlek: 400 kB)
rskr_1889____28 utskrifts-PDF (storlek: 673 kB)
rskr_1889____29 utskrifts-PDF (storlek: 267 kB)
rskr_1889____30 utskrifts-PDF (storlek: 298 kB)
rskr_1889____31 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
rskr_1889____32 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
rskr_1889____33 utskrifts-PDF (storlek: 595 kB)
rskr_1889____34 utskrifts-PDF (storlek: 8.8 MB)
rskr_1889____35 utskrifts-PDF (storlek: 2.3 MB)
rskr_1889____36 utskrifts-PDF (storlek: 325 kB)
rskr_1889____37 utskrifts-PDF (storlek: 288 kB)
rskr_1889____38 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
rskr_1889____39 utskrifts-PDF (storlek: 774 kB)
rskr_1889____40 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
rskr_1889____41 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
rskr_1889____42 utskrifts-PDF (storlek: 289 kB)
rskr_1889____43 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
rskr_1889____44 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
rskr_1889____45 utskrifts-PDF (storlek: 302 kB)
rskr_1889____46 utskrifts-PDF (storlek: 750 kB)
rskr_1889____47 utskrifts-PDF (storlek: 302 kB)
rskr_1889____48 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
rskr_1889____49 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
rskr_1889____50 utskrifts-PDF (storlek: 886 kB)
rskr_1889____51 utskrifts-PDF (storlek: 738 kB)
rskr_1889____52 utskrifts-PDF (storlek: 4 MB)
rskr_1889____53 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
rskr_1889____54 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
rskr_1889____55 utskrifts-PDF (storlek: 483 kB)
rskr_1889____56 utskrifts-PDF (storlek: 636 kB)
rskr_1889____57 utskrifts-PDF (storlek: 9.2 MB)
rskr_1889____58 utskrifts-PDF (storlek: 268 kB)
rskr_1889____59 utskrifts-PDF (storlek: 418 kB)
rskr_1889____60 utskrifts-PDF (storlek: 622 kB)
rskr_1889____61 utskrifts-PDF (storlek: 548 kB)
rskr_1889____62 utskrifts-PDF (storlek: 939 kB)
rskr_1889____63 utskrifts-PDF (storlek: 3.6 MB)
rskr_1889____64 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
rskr_1889____65 utskrifts-PDF (storlek: 10 MB)
rskr_1889____66 utskrifts-PDF (storlek: 3.8 MB)
rskr_1889____67 utskrifts-PDF (storlek: 15 MB)
rskr_1889____68 utskrifts-PDF (storlek: 19 MB)
rskr_1889____69 utskrifts-PDF (storlek: 22 MB)
rskr_1889____70 utskrifts-PDF (storlek: 12 MB)
rskr_1889____71 utskrifts-PDF (storlek: 3.9 MB)
rskr_1889____72 utskrifts-PDF (storlek: 4 MB)
rskr_1889____73 utskrifts-PDF (storlek: 328 kB)
rskr_1889____74 utskrifts-PDF (storlek: 3.9 MB)
rskr_1889____75 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
rskr_1889____76 utskrifts-PDF (storlek: 710 kB)
rskr_1889____77 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
rskr_1889____78 utskrifts-PDF (storlek: 938 kB)
rskr_1889____79 utskrifts-PDF (storlek: 219 kB)
rskr_1889____80 utskrifts-PDF (storlek: 232 kB)
rskr_1889____81 utskrifts-PDF (storlek: 556 kB)
rskr_1889____82 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
rskr_1889____83 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
rskr_1889____84 utskrifts-PDF (storlek: 934 kB)
rskr_1889____85 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
rskr_1889____86 utskrifts-PDF (storlek: 328 kB)
rskr_1889____87 utskrifts-PDF (storlek: 420 kB)
rskr_1889____88 utskrifts-PDF (storlek: 313 kB)
rskr_1889____89 utskrifts-PDF (storlek: 13 MB)
rskr_1889____90 utskrifts-PDF (storlek: 305 kB)
rskr_1889____91 utskrifts-PDF (storlek: 622 kB)
rskr_1889____92 utskrifts-PDF (storlek: 312 kB)
rskr_1889____93 utskrifts-PDF (storlek: 2.1 MB)
rskr_1889____94 utskrifts-PDF (storlek: 624 kB)
rskr_1889____95 utskrifts-PDF (storlek: 2.1 MB)
rskr_1889____96 utskrifts-PDF (storlek: 274 kB)
rskr_1889____97 utskrifts-PDF (storlek: 239 kB)
rskr_1889____98 utskrifts-PDF (storlek: 926 kB)
rskr_1889____fört utskrifts-PDF (storlek: 3.1 MB)

 

kadep_1889____1 text i XML-format (storlek: 7.1 kB)
regl-riksb_1889____ text i XML-format (storlek: 465 kB)
regl-riksg_1889____ text i XML-format (storlek: 1.6 MB)
riksdagsbeslut_1889____ text i XML-format (storlek: 378 kB)
riksstat_1889____ text i XML-format (storlek: 937 kB)
rskr_1889____1 text i XML-format (storlek: 7.1 kB)
rskr_1889____2 text i XML-format (storlek: 6.4 kB)
rskr_1889____3 text i XML-format (storlek: 6.4 kB)
rskr_1889____4 text i XML-format (storlek: 6.8 kB)
rskr_1889____5 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1889____6 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1889____7 text i XML-format (storlek: 7.5 kB)
rskr_1889____8 text i XML-format (storlek: 10 kB)
rskr_1889____9 text i XML-format (storlek: 7.2 kB)
rskr_1889____10 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1889____11 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1889____12 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1889____13 text i XML-format (storlek: 28 kB)
rskr_1889____14 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1889____15 text i XML-format (storlek: 18 kB)
rskr_1889____16 text i XML-format (storlek: 6.7 kB)
rskr_1889____17 text i XML-format (storlek: 6.3 kB)
rskr_1889____18 text i XML-format (storlek: 21 kB)
rskr_1889____19 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1889____20 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1889____21 text i XML-format (storlek: 11 kB)
rskr_1889____22 text i XML-format (storlek: 10 kB)
rskr_1889____23 text i XML-format (storlek: 8.9 kB)
rskr_1889____24 text i XML-format (storlek: 8.2 kB)
rskr_1889____25 text i XML-format (storlek: 16 kB)
rskr_1889____26 text i XML-format (storlek: 18 kB)
rskr_1889____27 text i XML-format (storlek: 7.1 kB)
rskr_1889____28 text i XML-format (storlek: 9.9 kB)
rskr_1889____29 text i XML-format (storlek: 5.2 kB)
rskr_1889____30 text i XML-format (storlek: 6.7 kB)
rskr_1889____31 text i XML-format (storlek: 15 kB)
rskr_1889____32 text i XML-format (storlek: 20 kB)
rskr_1889____33 text i XML-format (storlek: 9.4 kB)
rskr_1889____34 text i XML-format (storlek: 116 kB)
rskr_1889____35 text i XML-format (storlek: 30 kB)
rskr_1889____36 text i XML-format (storlek: 6.4 kB)
rskr_1889____37 text i XML-format (storlek: 5.8 kB)
rskr_1889____38 text i XML-format (storlek: 15 kB)
rskr_1889____39 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1889____40 text i XML-format (storlek: 18 kB)
rskr_1889____41 text i XML-format (storlek: 19 kB)
rskr_1889____42 text i XML-format (storlek: 6.4 kB)
rskr_1889____43 text i XML-format (storlek: 33 kB)
rskr_1889____44 text i XML-format (storlek: 23 kB)
rskr_1889____45 text i XML-format (storlek: 7.2 kB)
rskr_1889____46 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1889____47 text i XML-format (storlek: 7.2 kB)
rskr_1889____48 text i XML-format (storlek: 20 kB)
rskr_1889____49 text i XML-format (storlek: 18 kB)
rskr_1889____50 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1889____51 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1889____52 text i XML-format (storlek: 50 kB)
rskr_1889____53 text i XML-format (storlek: 22 kB)
rskr_1889____54 text i XML-format (storlek: 23 kB)
rskr_1889____55 text i XML-format (storlek: 8.9 kB)
rskr_1889____56 text i XML-format (storlek: 11 kB)
rskr_1889____57 text i XML-format (storlek: 118 kB)
rskr_1889____58 text i XML-format (storlek: 6.1 kB)
rskr_1889____59 text i XML-format (storlek: 8.1 kB)
rskr_1889____60 text i XML-format (storlek: 9.9 kB)
rskr_1889____61 text i XML-format (storlek: 9.6 kB)
rskr_1889____62 text i XML-format (storlek: 41 kB)
rskr_1889____63 text i XML-format (storlek: 92 kB)
rskr_1889____64 text i XML-format (storlek: 57 kB)
rskr_1889____65 text i XML-format (storlek: 490 kB)
rskr_1889____66 text i XML-format (storlek: 216 kB)
rskr_1889____67 text i XML-format (storlek: 462 kB)
rskr_1889____68 text i XML-format (storlek: 473 kB)
rskr_1889____69 text i XML-format (storlek: 617 kB)
rskr_1889____70 text i XML-format (storlek: 318 kB)
rskr_1889____71 text i XML-format (storlek: 50 kB)
rskr_1889____72 text i XML-format (storlek: 159 kB)
rskr_1889____73 text i XML-format (storlek: 7.1 kB)
rskr_1889____74 text i XML-format (storlek: 51 kB)
rskr_1889____75 text i XML-format (storlek: 22 kB)
rskr_1889____76 text i XML-format (storlek: 11 kB)
rskr_1889____77 text i XML-format (storlek: 25 kB)
rskr_1889____78 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1889____79 text i XML-format (storlek: 5.2 kB)
rskr_1889____80 text i XML-format (storlek: 5.5 kB)
rskr_1889____81 text i XML-format (storlek: 9.5 kB)
rskr_1889____82 text i XML-format (storlek: 22 kB)
rskr_1889____83 text i XML-format (storlek: 19 kB)
rskr_1889____84 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1889____85 text i XML-format (storlek: 28 kB)
rskr_1889____86 text i XML-format (storlek: 6.6 kB)
rskr_1889____87 text i XML-format (storlek: 7.6 kB)
rskr_1889____88 text i XML-format (storlek: 7.6 kB)
rskr_1889____89 text i XML-format (storlek: 202 kB)
rskr_1889____90 text i XML-format (storlek: 7.8 kB)
rskr_1889____91 text i XML-format (storlek: 11 kB)
rskr_1889____92 text i XML-format (storlek: 7.0 kB)
rskr_1889____93 text i XML-format (storlek: 70 kB)
rskr_1889____94 text i XML-format (storlek: 11 kB)
rskr_1889____95 text i XML-format (storlek: 33 kB)
rskr_1889____96 text i XML-format (storlek: 7.0 kB)
rskr_1889____97 text i XML-format (storlek: 6.1 kB)
rskr_1889____98 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1889____fört text i XML-format (storlek: 149 kB)