Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år ....Andra kammaren 1889, Bd 03, N:is 31-42; [8 april-29 april]

 

Källa: Riksdagen

prot_1889__ak__31 sökbar PDF (storlek: 3.9 MB)
prot_1889__ak__32 sökbar PDF (storlek: 3 MB)
prot_1889__ak__33 sökbar PDF (storlek: 3.4 MB)
prot_1889__ak__34 sökbar PDF (storlek: 3.2 MB)
prot_1889__ak__35 sökbar PDF (storlek: 3.2 MB)
prot_1889__ak__36 sökbar PDF (storlek: 3.2 MB)
prot_1889__ak__37 sökbar PDF (storlek: 2.8 MB)
prot_1889__ak__38 sökbar PDF (storlek: 775 kB)
prot_1889__ak__39 sökbar PDF (storlek: 3.1 MB)
prot_1889__ak__40 sökbar PDF (storlek: 2.5 MB)
prot_1889__ak__41 sökbar PDF (storlek: 3.1 MB)
prot_1889__ak__42 sökbar PDF (storlek: 3.6 MB)

 

prot_1889__ak__31 utskrifts-PDF (storlek: 42 MB)
prot_1889__ak__32 utskrifts-PDF (storlek: 29 MB)
prot_1889__ak__33 utskrifts-PDF (storlek: 34 MB)
prot_1889__ak__34 utskrifts-PDF (storlek: 33 MB)
prot_1889__ak__35 utskrifts-PDF (storlek: 34 MB)
prot_1889__ak__36 utskrifts-PDF (storlek: 34 MB)
prot_1889__ak__37 utskrifts-PDF (storlek: 30 MB)
prot_1889__ak__38 utskrifts-PDF (storlek: 5.5 MB)
prot_1889__ak__39 utskrifts-PDF (storlek: 32 MB)
prot_1889__ak__40 utskrifts-PDF (storlek: 27 MB)
prot_1889__ak__41 utskrifts-PDF (storlek: 32 MB)
prot_1889__ak__42 utskrifts-PDF (storlek: 39 MB)

 

prot_1889__ak__31 text i XML-format (storlek: 679 kB)
prot_1889__ak__32 text i XML-format (storlek: 587 kB)
prot_1889__ak__33 text i XML-format (storlek: 560 kB)
prot_1889__ak__34 text i XML-format (storlek: 560 kB)
prot_1889__ak__35 text i XML-format (storlek: 560 kB)
prot_1889__ak__36 text i XML-format (storlek: 610 kB)
prot_1889__ak__37 text i XML-format (storlek: 533 kB)
prot_1889__ak__38 text i XML-format (storlek: 154 kB)
prot_1889__ak__39 text i XML-format (storlek: 520 kB)
prot_1889__ak__40 text i XML-format (storlek: 458 kB)
prot_1889__ak__41 text i XML-format (storlek: 563 kB)
prot_1889__ak__42 text i XML-format (storlek: 664 kB)