Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år ....Andra kammaren 1882, Bd 04, N:is 39-48; [21 april-4 maj]

 

Källa: Riksdagen

prot_1882__ak__39 sökbar PDF (storlek: 2.9 MB)
prot_1882__ak__40 sökbar PDF (storlek: 1.9 MB)
prot_1882__ak__41 sökbar PDF (storlek: 2.9 MB)
prot_1882__ak__42 sökbar PDF (storlek: 2 MB)
prot_1882__ak__43 sökbar PDF (storlek: 2.8 MB)
prot_1882__ak__44 sökbar PDF (storlek: 2.3 MB)
prot_1882__ak__45 sökbar PDF (storlek: 2.6 MB)
prot_1882__ak__46 sökbar PDF (storlek: 3.1 MB)
prot_1882__ak__47 sökbar PDF (storlek: 2.8 MB)
prot_1882__ak__48 sökbar PDF (storlek: 3.3 MB)

 

prot_1882__ak__39 utskrifts-PDF (storlek: 32 MB)
prot_1882__ak__40 utskrifts-PDF (storlek: 20 MB)
prot_1882__ak__41 utskrifts-PDF (storlek: 31 MB)
prot_1882__ak__42 utskrifts-PDF (storlek: 20 MB)
prot_1882__ak__43 utskrifts-PDF (storlek: 31 MB)
prot_1882__ak__44 utskrifts-PDF (storlek: 25 MB)
prot_1882__ak__45 utskrifts-PDF (storlek: 28 MB)
prot_1882__ak__46 utskrifts-PDF (storlek: 33 MB)
prot_1882__ak__47 utskrifts-PDF (storlek: 29 MB)
prot_1882__ak__48 utskrifts-PDF (storlek: 36 MB)

 

prot_1882__ak__39 text i XML-format (storlek: 546 kB)
prot_1882__ak__40 text i XML-format (storlek: 326 kB)
prot_1882__ak__41 text i XML-format (storlek: 556 kB)
prot_1882__ak__42 text i XML-format (storlek: 418 kB)
prot_1882__ak__43 text i XML-format (storlek: 517 kB)
prot_1882__ak__44 text i XML-format (storlek: 426 kB)
prot_1882__ak__45 text i XML-format (storlek: 455 kB)
prot_1882__ak__46 text i XML-format (storlek: 581 kB)
prot_1882__ak__47 text i XML-format (storlek: 501 kB)
prot_1882__ak__48 text i XML-format (storlek: 630 kB)