Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1870, Samling 1, Afd. 1, [Kongl. Maj:ts propositioner och skrifvelser [n:is 1-33], ...], [Bilagor]

 

Källa: Riksdagen

berrdg_1870____vvs sökbar PDF (storlek: 4.7 MB)
berrdg_1870___kmsvar_ sökbar PDF (storlek: 176 kB)
berrdg_1870___kmtal_jan sökbar PDF (storlek: 202 kB)
berrdg_1870___kmtal_maj sökbar PDF (storlek: 156 kB)
berrdg_1870___rber_ sökbar PDF (storlek: 3.5 MB)
prop_1870____1 sökbar PDF (storlek: 20 MB)
prop_1870____2 sökbar PDF (storlek: 342 kB)
prop_1870____3 sökbar PDF (storlek: 1 MB)
prop_1870____4 sökbar PDF (storlek: 374 kB)
prop_1870____5 sökbar PDF (storlek: 253 kB)
prop_1870____8 sökbar PDF (storlek: 1.8 MB)
prop_1870____9 sökbar PDF (storlek: 315 kB)
prop_1870____10 sökbar PDF (storlek: 438 kB)
prop_1870____11 sökbar PDF (storlek: 486 kB)
prop_1870____12 sökbar PDF (storlek: 226 kB)
prop_1870____13 sökbar PDF (storlek: 304 kB)
prop_1870____14 sökbar PDF (storlek: 247 kB)
prop_1870____15 sökbar PDF (storlek: 197 kB)
prop_1870____16 sökbar PDF (storlek: 244 kB)
prop_1870____17 sökbar PDF (storlek: 354 kB)
prop_1870____18 sökbar PDF (storlek: 318 kB)
prop_1870____19 sökbar PDF (storlek: 236 kB)
prop_1870____20 sökbar PDF (storlek: 605 kB)
prop_1870____21 sökbar PDF (storlek: 250 kB)
prop_1870____22 sökbar PDF (storlek: 370 kB)
prop_1870____23 sökbar PDF (storlek: 310 kB)
prop_1870____24 sökbar PDF (storlek: 1.1 MB)
prop_1870____26 sökbar PDF (storlek: 8.9 MB)
prop_1870____27 sökbar PDF (storlek: 303 kB)
prop_1870____28 sökbar PDF (storlek: 365 kB)
prop_1870____29 sökbar PDF (storlek: 314 kB)
prop_1870____31 sökbar PDF (storlek: 377 kB)
prop_1870____32 sökbar PDF (storlek: 14 MB)
prop_1870____fört sökbar PDF (storlek: 286 kB)
skr_1870____6 sökbar PDF (storlek: 297 kB)
skr_1870____7 sökbar PDF (storlek: 187 kB)
skr_1870____25 sökbar PDF (storlek: 4.9 MB)
skr_1870____30 sökbar PDF (storlek: 205 kB)
skr_1870____33 sökbar PDF (storlek: 12 MB)

 

berrdg_1870____vvs utskrifts-PDF (storlek: 33 MB)
berrdg_1870___kmsvar_ utskrifts-PDF (storlek: 690 kB)
berrdg_1870___kmtal_jan utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
berrdg_1870___kmtal_maj utskrifts-PDF (storlek: 630 kB)
berrdg_1870___rber_ utskrifts-PDF (storlek: 31 MB)
prop_1870____1 utskrifts-PDF (storlek: 188 MB)
prop_1870____2 utskrifts-PDF (storlek: 2.4 MB)
prop_1870____3 utskrifts-PDF (storlek: 9.1 MB)
prop_1870____4 utskrifts-PDF (storlek: 2.5 MB)
prop_1870____5 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
prop_1870____8 utskrifts-PDF (storlek: 15 MB)
prop_1870____9 utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)
prop_1870____10 utskrifts-PDF (storlek: 3.2 MB)
prop_1870____11 utskrifts-PDF (storlek: 3.8 MB)
prop_1870____12 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
prop_1870____13 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
prop_1870____14 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
prop_1870____15 utskrifts-PDF (storlek: 856 kB)
prop_1870____16 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
prop_1870____17 utskrifts-PDF (storlek: 2.4 MB)
prop_1870____18 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
prop_1870____19 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
prop_1870____20 utskrifts-PDF (storlek: 5.3 MB)
prop_1870____21 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
prop_1870____22 utskrifts-PDF (storlek: 2.7 MB)
prop_1870____23 utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)
prop_1870____24 utskrifts-PDF (storlek: 8.1 MB)
prop_1870____26 utskrifts-PDF (storlek: 51 MB)
prop_1870____27 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
prop_1870____28 utskrifts-PDF (storlek: 2.6 MB)
prop_1870____29 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
prop_1870____31 utskrifts-PDF (storlek: 2.6 MB)
prop_1870____32 utskrifts-PDF (storlek: 115 MB)
prop_1870____fört utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
skr_1870____6 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
skr_1870____7 utskrifts-PDF (storlek: 584 kB)
skr_1870____25 utskrifts-PDF (storlek: 23 MB)
skr_1870____30 utskrifts-PDF (storlek: 623 kB)
skr_1870____33 utskrifts-PDF (storlek: 52 MB)

 

berrdg_1870____vvs text i XML-format (storlek: 1.6 MB)
berrdg_1870___kmsvar_ text i XML-format (storlek: 12 kB)
berrdg_1870___kmtal_jan text i XML-format (storlek: 14 kB)
berrdg_1870___kmtal_maj text i XML-format (storlek: 8.0 kB)
berrdg_1870___rber_ text i XML-format (storlek: 399 kB)
prop_1870____1 text i XML-format (storlek: 3.6 MB)
prop_1870____2 text i XML-format (storlek: 39 kB)
prop_1870____3 text i XML-format (storlek: 133 kB)
prop_1870____4 text i XML-format (storlek: 41 kB)
prop_1870____5 text i XML-format (storlek: 24 kB)
prop_1870____8 text i XML-format (storlek: 450 kB)
prop_1870____9 text i XML-format (storlek: 28 kB)
prop_1870____10 text i XML-format (storlek: 45 kB)
prop_1870____11 text i XML-format (storlek: 53 kB)
prop_1870____12 text i XML-format (storlek: 18 kB)
prop_1870____13 text i XML-format (storlek: 33 kB)
prop_1870____14 text i XML-format (storlek: 23 kB)
prop_1870____15 text i XML-format (storlek: 18 kB)
prop_1870____16 text i XML-format (storlek: 22 kB)
prop_1870____17 text i XML-format (storlek: 40 kB)
prop_1870____18 text i XML-format (storlek: 34 kB)
prop_1870____19 text i XML-format (storlek: 29 kB)
prop_1870____20 text i XML-format (storlek: 74 kB)
prop_1870____21 text i XML-format (storlek: 21 kB)
prop_1870____22 text i XML-format (storlek: 39 kB)
prop_1870____23 text i XML-format (storlek: 29 kB)
prop_1870____24 text i XML-format (storlek: 229 kB)
prop_1870____26 text i XML-format (storlek: 3.4 MB)
prop_1870____27 text i XML-format (storlek: 30 kB)
prop_1870____28 text i XML-format (storlek: 36 kB)
prop_1870____29 text i XML-format (storlek: 29 kB)
prop_1870____31 text i XML-format (storlek: 37 kB)
prop_1870____32 text i XML-format (storlek: 2.9 MB)
prop_1870____fört text i XML-format (storlek: 38 kB)
skr_1870____6 text i XML-format (storlek: 30 kB)
skr_1870____7 text i XML-format (storlek: 14 kB)
skr_1870____25 text i XML-format (storlek: 2.5 MB)
skr_1870____30 text i XML-format (storlek: 13 kB)
skr_1870____33 text i XML-format (storlek: 6.4 MB)