Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år ....Andra kammaren 1870, Bd 03; [30 mars-28 april]

 

Källa: Riksdagen

prot_1870__ak__0330 sökbar PDF (storlek: 2.9 MB)
prot_1870__ak__0401 sökbar PDF (storlek: 161 kB)
prot_1870__ak__0402 sökbar PDF (storlek: 4.8 MB)
prot_1870__ak__0406 sökbar PDF (storlek: 4.4 MB)
prot_1870__ak__0408 sökbar PDF (storlek: 172 kB)
prot_1870__ak__0409 sökbar PDF (storlek: 2.1 MB)
prot_1870__ak__0413 sökbar PDF (storlek: 2.6 MB)
prot_1870__ak__0416 sökbar PDF (storlek: 158 kB)
prot_1870__ak__0420 sökbar PDF (storlek: 256 kB)
prot_1870__ak__0421 sökbar PDF (storlek: 5.4 MB)
prot_1870__ak__0423 sökbar PDF (storlek: 5.3 MB)
prot_1870__ak__0425 sökbar PDF (storlek: 2.8 MB)
prot_1870__ak__0427 sökbar PDF (storlek: 5 MB)
prot_1870__ak__0428 sökbar PDF (storlek: 2.8 MB)

 

prot_1870__ak__0330 utskrifts-PDF (storlek: 30 MB)
prot_1870__ak__0401 utskrifts-PDF (storlek: 693 kB)
prot_1870__ak__0402 utskrifts-PDF (storlek: 52 MB)
prot_1870__ak__0406 utskrifts-PDF (storlek: 48 MB)
prot_1870__ak__0408 utskrifts-PDF (storlek: 724 kB)
prot_1870__ak__0409 utskrifts-PDF (storlek: 22 MB)
prot_1870__ak__0413 utskrifts-PDF (storlek: 28 MB)
prot_1870__ak__0416 utskrifts-PDF (storlek: 748 kB)
prot_1870__ak__0420 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
prot_1870__ak__0421 utskrifts-PDF (storlek: 57 MB)
prot_1870__ak__0423 utskrifts-PDF (storlek: 58 MB)
prot_1870__ak__0425 utskrifts-PDF (storlek: 30 MB)
prot_1870__ak__0427 utskrifts-PDF (storlek: 56 MB)
prot_1870__ak__0428 utskrifts-PDF (storlek: 29 MB)

 

prot_1870__ak__0330 text i XML-format (storlek: 495 kB)
prot_1870__ak__0401 text i XML-format (storlek: 15 kB)
prot_1870__ak__0402 text i XML-format (storlek: 761 kB)
prot_1870__ak__0406 text i XML-format (storlek: 715 kB)
prot_1870__ak__0408 text i XML-format (storlek: 14 kB)
prot_1870__ak__0409 text i XML-format (storlek: 337 kB)
prot_1870__ak__0413 text i XML-format (storlek: 416 kB)
prot_1870__ak__0416 text i XML-format (storlek: 16 kB)
prot_1870__ak__0420 text i XML-format (storlek: 30 kB)
prot_1870__ak__0421 text i XML-format (storlek: 850 kB)
prot_1870__ak__0423 text i XML-format (storlek: 853 kB)
prot_1870__ak__0425 text i XML-format (storlek: 439 kB)
prot_1870__ak__0427 text i XML-format (storlek: 837 kB)
prot_1870__ak__0428 text i XML-format (storlek: 435 kB)