Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år ....Första kammaren 1913, Bd 04, Nr 33-40; [20 maj-2 juni]

 

Källa: Riksdagen

prot_1913__fk__33 sökbar PDF (storlek: 2 MB)
prot_1913__fk__34 sökbar PDF (storlek: 6.7 MB)
prot_1913__fk__35 sökbar PDF (storlek: 4.2 MB)
prot_1913__fk__36 sökbar PDF (storlek: 3.1 MB)
prot_1913__fk__37 sökbar PDF (storlek: 4.6 MB)
prot_1913__fk__38 sökbar PDF (storlek: 4.5 MB)
prot_1913__fk__39 sökbar PDF (storlek: 3.3 MB)
prot_1913__fk__40 sökbar PDF (storlek: 2.9 MB)

 

prot_1913__fk__33 utskrifts-PDF (storlek: 21 MB)
prot_1913__fk__34 utskrifts-PDF (storlek: 76 MB)
prot_1913__fk__35 utskrifts-PDF (storlek: 46 MB)
prot_1913__fk__36 utskrifts-PDF (storlek: 33 MB)
prot_1913__fk__37 utskrifts-PDF (storlek: 46 MB)
prot_1913__fk__38 utskrifts-PDF (storlek: 45 MB)
prot_1913__fk__39 utskrifts-PDF (storlek: 34 MB)
prot_1913__fk__40 utskrifts-PDF (storlek: 28 MB)

 

prot_1913__fk__33 text i XML-format (storlek: 343 kB)
prot_1913__fk__34 text i XML-format (storlek: 1.3 MB)
prot_1913__fk__35 text i XML-format (storlek: 731 kB)
prot_1913__fk__36 text i XML-format (storlek: 536 kB)
prot_1913__fk__37 text i XML-format (storlek: 831 kB)
prot_1913__fk__38 text i XML-format (storlek: 835 kB)
prot_1913__fk__39 text i XML-format (storlek: 557 kB)
prot_1913__fk__40 text i XML-format (storlek: 556 kB)