Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år ....Andra kammaren 1881, Bd 03, N:is 28-38; [24 mars-6 april]

 

Källa: Riksdagen

prot_1881__ak__28 sökbar PDF (storlek: 2.4 MB)
prot_1881__ak__29 sökbar PDF (storlek: 2.5 MB)
prot_1881__ak__30 sökbar PDF (storlek: 425 kB)
prot_1881__ak__31 sökbar PDF (storlek: 2.1 MB)
prot_1881__ak__32 sökbar PDF (storlek: 3.8 MB)
prot_1881__ak__33 sökbar PDF (storlek: 2.8 MB)
prot_1881__ak__34 sökbar PDF (storlek: 2.7 MB)
prot_1881__ak__35 sökbar PDF (storlek: 2.6 MB)
prot_1881__ak__36 sökbar PDF (storlek: 3 MB)
prot_1881__ak__37 sökbar PDF (storlek: 775 kB)
prot_1881__ak__38 sökbar PDF (storlek: 1.6 MB)

 

prot_1881__ak__28 utskrifts-PDF (storlek: 25 MB)
prot_1881__ak__29 utskrifts-PDF (storlek: 25 MB)
prot_1881__ak__30 utskrifts-PDF (storlek: 2.7 MB)
prot_1881__ak__31 utskrifts-PDF (storlek: 23 MB)
prot_1881__ak__32 utskrifts-PDF (storlek: 38 MB)
prot_1881__ak__33 utskrifts-PDF (storlek: 28 MB)
prot_1881__ak__34 utskrifts-PDF (storlek: 28 MB)
prot_1881__ak__35 utskrifts-PDF (storlek: 28 MB)
prot_1881__ak__36 utskrifts-PDF (storlek: 30 MB)
prot_1881__ak__37 utskrifts-PDF (storlek: 5.7 MB)
prot_1881__ak__38 utskrifts-PDF (storlek: 17 MB)

 

prot_1881__ak__28 text i XML-format (storlek: 446 kB)
prot_1881__ak__29 text i XML-format (storlek: 432 kB)
prot_1881__ak__30 text i XML-format (storlek: 59 kB)
prot_1881__ak__31 text i XML-format (storlek: 385 kB)
prot_1881__ak__32 text i XML-format (storlek: 854 kB)
prot_1881__ak__33 text i XML-format (storlek: 459 kB)
prot_1881__ak__34 text i XML-format (storlek: 476 kB)
prot_1881__ak__35 text i XML-format (storlek: 490 kB)
prot_1881__ak__36 text i XML-format (storlek: 512 kB)
prot_1881__ak__37 text i XML-format (storlek: 154 kB)
prot_1881__ak__38 text i XML-format (storlek: 291 kB)