Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1880, Samling 10, Afd. 1, Bd 1, Riksdagens underdåniga skrifvelser till Kongl. Maj:t n:is 1-70, m. m.; Samling 10. Afd. 1. Bd 2; Riksdagsbeslutet, riksstaten, riksbankens och riksgäldskontorets reglementen; Samling 10. Afd. 2; Riksdagskansliets memorial n:o 1 och 2

 

Källa: Riksdagen

kadep_1880____1 sökbar PDF (storlek: 118 kB)
kadep_1880____2 sökbar PDF (storlek: 174 kB)
regl-riksb_1880____ sökbar PDF (storlek: 2.3 MB)
regl-riksg_1880____ sökbar PDF (storlek: 4.8 MB)
riksdagsbeslut_1880____ sökbar PDF (storlek: 1.2 MB)
riksstat_1880____ sökbar PDF (storlek: 2.4 MB)
rskr_1880____1 sökbar PDF (storlek: 113 kB)
rskr_1880____2 sökbar PDF (storlek: 118 kB)
rskr_1880____3 sökbar PDF (storlek: 114 kB)
rskr_1880____4 sökbar PDF (storlek: 170 kB)
rskr_1880____5 sökbar PDF (storlek: 290 kB)
rskr_1880____6 sökbar PDF (storlek: 126 kB)
rskr_1880____7 sökbar PDF (storlek: 178 kB)
rskr_1880____8 sökbar PDF (storlek: 163 kB)
rskr_1880____9 sökbar PDF (storlek: 149 kB)
rskr_1880____10 sökbar PDF (storlek: 166 kB)
rskr_1880____11 sökbar PDF (storlek: 169 kB)
rskr_1880____12 sökbar PDF (storlek: 184 kB)
rskr_1880____13 sökbar PDF (storlek: 182 kB)
rskr_1880____14 sökbar PDF (storlek: 591 kB)
rskr_1880____15 sökbar PDF (storlek: 176 kB)
rskr_1880____16 sökbar PDF (storlek: 163 kB)
rskr_1880____17 sökbar PDF (storlek: 170 kB)
rskr_1880____18 sökbar PDF (storlek: 118 kB)
rskr_1880____19 sökbar PDF (storlek: 190 kB)
rskr_1880____20 sökbar PDF (storlek: 202 kB)
rskr_1880____21 sökbar PDF (storlek: 192 kB)
rskr_1880____22 sökbar PDF (storlek: 183 kB)
rskr_1880____23 sökbar PDF (storlek: 244 kB)
rskr_1880____24 sökbar PDF (storlek: 131 kB)
rskr_1880____25 sökbar PDF (storlek: 192 kB)
rskr_1880____26 sökbar PDF (storlek: 439 kB)
rskr_1880____27 sökbar PDF (storlek: 293 kB)
rskr_1880____28 sökbar PDF (storlek: 230 kB)
rskr_1880____29 sökbar PDF (storlek: 214 kB)
rskr_1880____30 sökbar PDF (storlek: 616 kB)
rskr_1880____31 sökbar PDF (storlek: 313 kB)
rskr_1880____32 sökbar PDF (storlek: 2.4 MB)
rskr_1880____33 sökbar PDF (storlek: 1.1 MB)
rskr_1880____34 sökbar PDF (storlek: 3.4 MB)
rskr_1880____35 sökbar PDF (storlek: 934 kB)
rskr_1880____36 sökbar PDF (storlek: 2.3 MB)
rskr_1880____37 sökbar PDF (storlek: 1.3 MB)
rskr_1880____38 sökbar PDF (storlek: 586 kB)
rskr_1880____39 sökbar PDF (storlek: 153 kB)
rskr_1880____40 sökbar PDF (storlek: 165 kB)
rskr_1880____41 sökbar PDF (storlek: 914 kB)
rskr_1880____42 sökbar PDF (storlek: 437 kB)
rskr_1880____43 sökbar PDF (storlek: 169 kB)
rskr_1880____44 sökbar PDF (storlek: 153 kB)
rskr_1880____45 sökbar PDF (storlek: 252 kB)
rskr_1880____46 sökbar PDF (storlek: 190 kB)
rskr_1880____47 sökbar PDF (storlek: 180 kB)
rskr_1880____48 sökbar PDF (storlek: 170 kB)
rskr_1880____49 sökbar PDF (storlek: 393 kB)
rskr_1880____50 sökbar PDF (storlek: 108 kB)
rskr_1880____51 sökbar PDF (storlek: 110 kB)
rskr_1880____52 sökbar PDF (storlek: 167 kB)
rskr_1880____53 sökbar PDF (storlek: 154 kB)
rskr_1880____54 sökbar PDF (storlek: 872 kB)
rskr_1880____55 sökbar PDF (storlek: 190 kB)
rskr_1880____56 sökbar PDF (storlek: 184 kB)
rskr_1880____57 sökbar PDF (storlek: 232 kB)
rskr_1880____58 sökbar PDF (storlek: 165 kB)
rskr_1880____59 sökbar PDF (storlek: 173 kB)
rskr_1880____60 sökbar PDF (storlek: 351 kB)
rskr_1880____61 sökbar PDF (storlek: 193 kB)
rskr_1880____62 sökbar PDF (storlek: 260 kB)
rskr_1880____63 sökbar PDF (storlek: 202 kB)
rskr_1880____64 sökbar PDF (storlek: 323 kB)
rskr_1880____65 sökbar PDF (storlek: 121 kB)
rskr_1880____66 sökbar PDF (storlek: 267 kB)
rskr_1880____67 sökbar PDF (storlek: 4.8 MB)
rskr_1880____68 sökbar PDF (storlek: 804 kB)
rskr_1880____69 sökbar PDF (storlek: 717 kB)
rskr_1880____70 sökbar PDF (storlek: 1.2 MB)
rskr_1880____fört sökbar PDF (storlek: 399 kB)

 

kadep_1880____1 utskrifts-PDF (storlek: 327 kB)
kadep_1880____2 utskrifts-PDF (storlek: 832 kB)
regl-riksb_1880____ utskrifts-PDF (storlek: 21 MB)
regl-riksg_1880____ utskrifts-PDF (storlek: 32 MB)
riksdagsbeslut_1880____ utskrifts-PDF (storlek: 8.7 MB)
riksstat_1880____ utskrifts-PDF (storlek: 9.5 MB)
rskr_1880____1 utskrifts-PDF (storlek: 327 kB)
rskr_1880____2 utskrifts-PDF (storlek: 361 kB)
rskr_1880____3 utskrifts-PDF (storlek: 401 kB)
rskr_1880____4 utskrifts-PDF (storlek: 981 kB)
rskr_1880____5 utskrifts-PDF (storlek: 2.7 MB)
rskr_1880____6 utskrifts-PDF (storlek: 411 kB)
rskr_1880____7 utskrifts-PDF (storlek: 652 kB)
rskr_1880____8 utskrifts-PDF (storlek: 600 kB)
rskr_1880____9 utskrifts-PDF (storlek: 543 kB)
rskr_1880____10 utskrifts-PDF (storlek: 684 kB)
rskr_1880____11 utskrifts-PDF (storlek: 617 kB)
rskr_1880____12 utskrifts-PDF (storlek: 801 kB)
rskr_1880____13 utskrifts-PDF (storlek: 631 kB)
rskr_1880____14 utskrifts-PDF (storlek: 5.5 MB)
rskr_1880____15 utskrifts-PDF (storlek: 837 kB)
rskr_1880____16 utskrifts-PDF (storlek: 705 kB)
rskr_1880____17 utskrifts-PDF (storlek: 1017 kB)
rskr_1880____18 utskrifts-PDF (storlek: 298 kB)
rskr_1880____19 utskrifts-PDF (storlek: 789 kB)
rskr_1880____20 utskrifts-PDF (storlek: 808 kB)
rskr_1880____21 utskrifts-PDF (storlek: 838 kB)
rskr_1880____22 utskrifts-PDF (storlek: 644 kB)
rskr_1880____23 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
rskr_1880____24 utskrifts-PDF (storlek: 291 kB)
rskr_1880____25 utskrifts-PDF (storlek: 894 kB)
rskr_1880____26 utskrifts-PDF (storlek: 3.6 MB)
rskr_1880____27 utskrifts-PDF (storlek: 2.1 MB)
rskr_1880____28 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
rskr_1880____29 utskrifts-PDF (storlek: 646 kB)
rskr_1880____30 utskrifts-PDF (storlek: 2.9 MB)
rskr_1880____31 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
rskr_1880____32 utskrifts-PDF (storlek: 18 MB)
rskr_1880____33 utskrifts-PDF (storlek: 8.8 MB)
rskr_1880____34 utskrifts-PDF (storlek: 30 MB)
rskr_1880____35 utskrifts-PDF (storlek: 6.4 MB)
rskr_1880____36 utskrifts-PDF (storlek: 19 MB)
rskr_1880____37 utskrifts-PDF (storlek: 11 MB)
rskr_1880____38 utskrifts-PDF (storlek: 5.4 MB)
rskr_1880____39 utskrifts-PDF (storlek: 830 kB)
rskr_1880____40 utskrifts-PDF (storlek: 908 kB)
rskr_1880____41 utskrifts-PDF (storlek: 3.6 MB)
rskr_1880____42 utskrifts-PDF (storlek: 3.4 MB)
rskr_1880____43 utskrifts-PDF (storlek: 913 kB)
rskr_1880____44 utskrifts-PDF (storlek: 818 kB)
rskr_1880____45 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
rskr_1880____46 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
rskr_1880____47 utskrifts-PDF (storlek: 807 kB)
rskr_1880____48 utskrifts-PDF (storlek: 858 kB)
rskr_1880____49 utskrifts-PDF (storlek: 3.2 MB)
rskr_1880____50 utskrifts-PDF (storlek: 229 kB)
rskr_1880____51 utskrifts-PDF (storlek: 224 kB)
rskr_1880____52 utskrifts-PDF (storlek: 730 kB)
rskr_1880____53 utskrifts-PDF (storlek: 646 kB)
rskr_1880____54 utskrifts-PDF (storlek: 7.7 MB)
rskr_1880____55 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
rskr_1880____56 utskrifts-PDF (storlek: 993 kB)
rskr_1880____57 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
rskr_1880____58 utskrifts-PDF (storlek: 672 kB)
rskr_1880____59 utskrifts-PDF (storlek: 719 kB)
rskr_1880____60 utskrifts-PDF (storlek: 2.9 MB)
rskr_1880____61 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
rskr_1880____62 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
rskr_1880____63 utskrifts-PDF (storlek: 867 kB)
rskr_1880____64 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
rskr_1880____65 utskrifts-PDF (storlek: 280 kB)
rskr_1880____66 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
rskr_1880____67 utskrifts-PDF (storlek: 37 MB)
rskr_1880____68 utskrifts-PDF (storlek: 6.8 MB)
rskr_1880____69 utskrifts-PDF (storlek: 6.4 MB)
rskr_1880____70 utskrifts-PDF (storlek: 12 MB)
rskr_1880____fört utskrifts-PDF (storlek: 2.1 MB)

 

kadep_1880____1 text i XML-format (storlek: 6.2 kB)
kadep_1880____2 text i XML-format (storlek: 11 kB)
regl-riksb_1880____ text i XML-format (storlek: 363 kB)
regl-riksg_1880____ text i XML-format (storlek: 1.5 MB)
riksdagsbeslut_1880____ text i XML-format (storlek: 297 kB)
riksstat_1880____ text i XML-format (storlek: 1.0 MB)
rskr_1880____1 text i XML-format (storlek: 5.9 kB)
rskr_1880____2 text i XML-format (storlek: 5.2 kB)
rskr_1880____3 text i XML-format (storlek: 5.6 kB)
rskr_1880____4 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1880____5 text i XML-format (storlek: 30 kB)
rskr_1880____6 text i XML-format (storlek: 7.0 kB)
rskr_1880____7 text i XML-format (storlek: 11 kB)
rskr_1880____8 text i XML-format (storlek: 11 kB)
rskr_1880____9 text i XML-format (storlek: 8.9 kB)
rskr_1880____10 text i XML-format (storlek: 11 kB)
rskr_1880____11 text i XML-format (storlek: 10 kB)
rskr_1880____12 text i XML-format (storlek: 11 kB)
rskr_1880____13 text i XML-format (storlek: 9.5 kB)
rskr_1880____14 text i XML-format (storlek: 112 kB)
rskr_1880____15 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1880____16 text i XML-format (storlek: 11 kB)
rskr_1880____17 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1880____18 text i XML-format (storlek: 5.3 kB)
rskr_1880____19 text i XML-format (storlek: 11 kB)
rskr_1880____20 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1880____21 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1880____22 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1880____23 text i XML-format (storlek: 21 kB)
rskr_1880____24 text i XML-format (storlek: 4.9 kB)
rskr_1880____25 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1880____26 text i XML-format (storlek: 44 kB)
rskr_1880____27 text i XML-format (storlek: 29 kB)
rskr_1880____28 text i XML-format (storlek: 19 kB)
rskr_1880____29 text i XML-format (storlek: 35 kB)
rskr_1880____30 text i XML-format (storlek: 154 kB)
rskr_1880____31 text i XML-format (storlek: 59 kB)
rskr_1880____32 text i XML-format (storlek: 660 kB)
rskr_1880____33 text i XML-format (storlek: 262 kB)
rskr_1880____34 text i XML-format (storlek: 763 kB)
rskr_1880____35 text i XML-format (storlek: 191 kB)
rskr_1880____36 text i XML-format (storlek: 537 kB)
rskr_1880____37 text i XML-format (storlek: 283 kB)
rskr_1880____38 text i XML-format (storlek: 69 kB)
rskr_1880____39 text i XML-format (storlek: 11 kB)
rskr_1880____40 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1880____41 text i XML-format (storlek: 375 kB)
rskr_1880____42 text i XML-format (storlek: 43 kB)
rskr_1880____43 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1880____44 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1880____45 text i XML-format (storlek: 20 kB)
rskr_1880____46 text i XML-format (storlek: 15 kB)
rskr_1880____47 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1880____48 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1880____49 text i XML-format (storlek: 41 kB)
rskr_1880____50 text i XML-format (storlek: 4.9 kB)
rskr_1880____51 text i XML-format (storlek: 3.9 kB)
rskr_1880____52 text i XML-format (storlek: 11 kB)
rskr_1880____53 text i XML-format (storlek: 11 kB)
rskr_1880____54 text i XML-format (storlek: 100 kB)
rskr_1880____55 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1880____56 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1880____57 text i XML-format (storlek: 19 kB)
rskr_1880____58 text i XML-format (storlek: 11 kB)
rskr_1880____59 text i XML-format (storlek: 11 kB)
rskr_1880____60 text i XML-format (storlek: 35 kB)
rskr_1880____61 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1880____62 text i XML-format (storlek: 20 kB)
rskr_1880____63 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1880____64 text i XML-format (storlek: 44 kB)
rskr_1880____65 text i XML-format (storlek: 9.5 kB)
rskr_1880____66 text i XML-format (storlek: 23 kB)
rskr_1880____67 text i XML-format (storlek: 1.6 MB)
rskr_1880____68 text i XML-format (storlek: 95 kB)
rskr_1880____69 text i XML-format (storlek: 83 kB)
rskr_1880____70 text i XML-format (storlek: 155 kB)
rskr_1880____fört text i XML-format (storlek: 74 kB)