Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1869, Samling 4, Afd. 1, Stats-utskottets memorial och utlåtanden [n:is 1-102]; Samling 4. Afd. 2; Sammansatta stats- och särskilda utskottets samt stats- och banko-utskottets utlåtande och memorial [n:is 1 och 2]

 

Källa: Riksdagen

bet_1869___su_66 sökbar PDF (storlek: 5.6 MB)
mem_1869___su_1 sökbar PDF (storlek: 1.6 MB)
mem_1869___su_2 sökbar PDF (storlek: 188 kB)
mem_1869___su_3 sökbar PDF (storlek: 191 kB)
mem_1869___su_4 sökbar PDF (storlek: 189 kB)
mem_1869___su_21 sökbar PDF (storlek: 243 kB)
mem_1869___su_41 sökbar PDF (storlek: 203 kB)
mem_1869___su_44 sökbar PDF (storlek: 181 kB)
mem_1869___su_46 sökbar PDF (storlek: 165 kB)
mem_1869___su_47 sökbar PDF (storlek: 205 kB)
mem_1869___su_48 sökbar PDF (storlek: 170 kB)
mem_1869___su_49 sökbar PDF (storlek: 909 kB)
mem_1869___su_51 sökbar PDF (storlek: 193 kB)
mem_1869___su_53 sökbar PDF (storlek: 378 kB)
mem_1869___su_61 sökbar PDF (storlek: 202 kB)
mem_1869___su_70 sökbar PDF (storlek: 532 kB)
mem_1869___su_72 sökbar PDF (storlek: 189 kB)
mem_1869___su_73 sökbar PDF (storlek: 201 kB)
mem_1869___su_74 sökbar PDF (storlek: 553 kB)
mem_1869___su_75 sökbar PDF (storlek: 117 kB)
mem_1869___su_80 sökbar PDF (storlek: 203 kB)
mem_1869___su_85 sökbar PDF (storlek: 1.5 MB)
mem_1869___su_86 sökbar PDF (storlek: 2 MB)
mem_1869___su_87 sökbar PDF (storlek: 227 kB)
mem_1869___su_88 sökbar PDF (storlek: 244 kB)
mem_1869___su_90 sökbar PDF (storlek: 201 kB)
mem_1869___su_91 sökbar PDF (storlek: 347 kB)
mem_1869___su_92 sökbar PDF (storlek: 188 kB)
mem_1869___su_93 sökbar PDF (storlek: 196 kB)
mem_1869___su_94 sökbar PDF (storlek: 195 kB)
mem_1869___su_95 sökbar PDF (storlek: 318 kB)
mem_1869___su_96 sökbar PDF (storlek: 909 kB)
mem_1869___su_97 sökbar PDF (storlek: 1.1 MB)
mem_1869___su_98 sökbar PDF (storlek: 221 kB)
mem_1869___su_99 sökbar PDF (storlek: 910 kB)
mem_1869___su_100 sökbar PDF (storlek: 135 kB)
mem_1869___su_101 sökbar PDF (storlek: 109 kB)
mem_1869___su_102 sökbar PDF (storlek: 254 kB)
mem_1869___subu_2 sökbar PDF (storlek: 189 kB)
mot_1869___su_61 sökbar PDF (storlek: 202 kB)
reg_1869___su_ sökbar PDF (storlek: 1.1 MB)
utl_1869___su_5 sökbar PDF (storlek: 194 kB)
utl_1869___su_6 sökbar PDF (storlek: 291 kB)
utl_1869___su_7 sökbar PDF (storlek: 299 kB)
utl_1869___su_8 sökbar PDF (storlek: 225 kB)
utl_1869___su_9 sökbar PDF (storlek: 264 kB)
utl_1869___su_10 sökbar PDF (storlek: 224 kB)
utl_1869___su_11 sökbar PDF (storlek: 254 kB)
utl_1869___su_12 sökbar PDF (storlek: 237 kB)
utl_1869___su_13 sökbar PDF (storlek: 179 kB)
utl_1869___su_14 sökbar PDF (storlek: 176 kB)
utl_1869___su_15 sökbar PDF (storlek: 187 kB)
utl_1869___su_16 sökbar PDF (storlek: 243 kB)
utl_1869___su_17 sökbar PDF (storlek: 295 kB)
utl_1869___su_18 sökbar PDF (storlek: 191 kB)
utl_1869___su_19 sökbar PDF (storlek: 184 kB)
utl_1869___su_20 sökbar PDF (storlek: 174 kB)
utl_1869___su_22 sökbar PDF (storlek: 141 kB)
utl_1869___su_23 sökbar PDF (storlek: 863 kB)
utl_1869___su_23B sökbar PDF (storlek: 864 kB)
utl_1869___su_24 sökbar PDF (storlek: 235 kB)
utl_1869___su_25 sökbar PDF (storlek: 342 kB)
utl_1869___su_26 sökbar PDF (storlek: 257 kB)
utl_1869___su_27 sökbar PDF (storlek: 303 kB)
utl_1869___su_28 sökbar PDF (storlek: 550 kB)
utl_1869___su_29 sökbar PDF (storlek: 987 kB)
utl_1869___su_30 sökbar PDF (storlek: 336 kB)
utl_1869___su_31 sökbar PDF (storlek: 387 kB)
utl_1869___su_32 sökbar PDF (storlek: 271 kB)
utl_1869___su_33 sökbar PDF (storlek: 985 kB)
utl_1869___su_34 sökbar PDF (storlek: 627 kB)
utl_1869___su_35 sökbar PDF (storlek: 1.7 MB)
utl_1869___su_36 sökbar PDF (storlek: 942 kB)
utl_1869___su_37 sökbar PDF (storlek: 1.9 MB)
utl_1869___su_38 sökbar PDF (storlek: 1.1 MB)
utl_1869___su_39 sökbar PDF (storlek: 2.1 MB)
utl_1869___su_40 sökbar PDF (storlek: 1.5 MB)
utl_1869___su_42 sökbar PDF (storlek: 271 kB)
utl_1869___su_43 sökbar PDF (storlek: 873 kB)
utl_1869___su_45 sökbar PDF (storlek: 249 kB)
utl_1869___su_50 sökbar PDF (storlek: 245 kB)
utl_1869___su_52 sökbar PDF (storlek: 205 kB)
utl_1869___su_54 sökbar PDF (storlek: 405 kB)
utl_1869___su_55 sökbar PDF (storlek: 180 kB)
utl_1869___su_56 sökbar PDF (storlek: 195 kB)
utl_1869___su_57 sökbar PDF (storlek: 576 kB)
utl_1869___su_58 sökbar PDF (storlek: 129 kB)
utl_1869___su_59 sökbar PDF (storlek: 154 kB)
utl_1869___su_60 sökbar PDF (storlek: 838 kB)
utl_1869___su_62 sökbar PDF (storlek: 203 kB)
utl_1869___su_63 sökbar PDF (storlek: 320 kB)
utl_1869___su_64 sökbar PDF (storlek: 1006 kB)
utl_1869___su_65 sökbar PDF (storlek: 4.4 MB)
utl_1869___su_67 sökbar PDF (storlek: 192 kB)
utl_1869___su_68 sökbar PDF (storlek: 946 kB)
utl_1869___su_69 sökbar PDF (storlek: 1.2 MB)
utl_1869___su_71 sökbar PDF (storlek: 257 kB)
utl_1869___su_76 sökbar PDF (storlek: 353 kB)
utl_1869___su_77 sökbar PDF (storlek: 195 kB)
utl_1869___su_78 sökbar PDF (storlek: 253 kB)
utl_1869___su_79 sökbar PDF (storlek: 368 kB)
utl_1869___su_81 sökbar PDF (storlek: 1.2 MB)
utl_1869___su_82 sökbar PDF (storlek: 700 kB)
utl_1869___su_83 sökbar PDF (storlek: 195 kB)
utl_1869___su_84 sökbar PDF (storlek: 132 kB)
utl_1869___su_89 sökbar PDF (storlek: 416 kB)
utl_1869___susäru_1 sökbar PDF (storlek: 202 kB)

 

bet_1869___su_66 utskrifts-PDF (storlek: 55 MB)
mem_1869___su_1 utskrifts-PDF (storlek: 12 MB)
mem_1869___su_2 utskrifts-PDF (storlek: 917 kB)
mem_1869___su_3 utskrifts-PDF (storlek: 842 kB)
mem_1869___su_4 utskrifts-PDF (storlek: 805 kB)
mem_1869___su_21 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
mem_1869___su_41 utskrifts-PDF (storlek: 897 kB)
mem_1869___su_44 utskrifts-PDF (storlek: 963 kB)
mem_1869___su_46 utskrifts-PDF (storlek: 804 kB)
mem_1869___su_47 utskrifts-PDF (storlek: 855 kB)
mem_1869___su_48 utskrifts-PDF (storlek: 647 kB)
mem_1869___su_49 utskrifts-PDF (storlek: 7.9 MB)
mem_1869___su_51 utskrifts-PDF (storlek: 748 kB)
mem_1869___su_53 utskrifts-PDF (storlek: 2.5 MB)
mem_1869___su_61 utskrifts-PDF (storlek: 1004 kB)
mem_1869___su_70 utskrifts-PDF (storlek: 4.7 MB)
mem_1869___su_72 utskrifts-PDF (storlek: 927 kB)
mem_1869___su_73 utskrifts-PDF (storlek: 823 kB)
mem_1869___su_74 utskrifts-PDF (storlek: 3.6 MB)
mem_1869___su_75 utskrifts-PDF (storlek: 348 kB)
mem_1869___su_80 utskrifts-PDF (storlek: 941 kB)
mem_1869___su_85 utskrifts-PDF (storlek: 6.3 MB)
mem_1869___su_86 utskrifts-PDF (storlek: 14 MB)
mem_1869___su_87 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
mem_1869___su_88 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
mem_1869___su_90 utskrifts-PDF (storlek: 611 kB)
mem_1869___su_91 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
mem_1869___su_92 utskrifts-PDF (storlek: 736 kB)
mem_1869___su_93 utskrifts-PDF (storlek: 623 kB)
mem_1869___su_94 utskrifts-PDF (storlek: 856 kB)
mem_1869___su_95 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
mem_1869___su_96 utskrifts-PDF (storlek: 5.3 MB)
mem_1869___su_97 utskrifts-PDF (storlek: 8.6 MB)
mem_1869___su_98 utskrifts-PDF (storlek: 789 kB)
mem_1869___su_99 utskrifts-PDF (storlek: 6 MB)
mem_1869___su_100 utskrifts-PDF (storlek: 311 kB)
mem_1869___su_101 utskrifts-PDF (storlek: 232 kB)
mem_1869___su_102 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
mem_1869___subu_2 utskrifts-PDF (storlek: 831 kB)
mot_1869___su_61 utskrifts-PDF (storlek: 1004 kB)
reg_1869___su_ utskrifts-PDF (storlek: 8.9 MB)
utl_1869___su_5 utskrifts-PDF (storlek: 937 kB)
utl_1869___su_6 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
utl_1869___su_7 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
utl_1869___su_8 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
utl_1869___su_9 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
utl_1869___su_10 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
utl_1869___su_11 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
utl_1869___su_12 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
utl_1869___su_13 utskrifts-PDF (storlek: 971 kB)
utl_1869___su_14 utskrifts-PDF (storlek: 872 kB)
utl_1869___su_15 utskrifts-PDF (storlek: 782 kB)
utl_1869___su_16 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
utl_1869___su_17 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
utl_1869___su_18 utskrifts-PDF (storlek: 924 kB)
utl_1869___su_19 utskrifts-PDF (storlek: 998 kB)
utl_1869___su_20 utskrifts-PDF (storlek: 770 kB)
utl_1869___su_22 utskrifts-PDF (storlek: 472 kB)
utl_1869___su_23 utskrifts-PDF (storlek: 7.4 MB)
utl_1869___su_23B utskrifts-PDF (storlek: 4.9 MB)
utl_1869___su_24 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
utl_1869___su_25 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
utl_1869___su_26 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
utl_1869___su_27 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
utl_1869___su_28 utskrifts-PDF (storlek: 4 MB)
utl_1869___su_29 utskrifts-PDF (storlek: 9.3 MB)
utl_1869___su_30 utskrifts-PDF (storlek: 2.7 MB)
utl_1869___su_31 utskrifts-PDF (storlek: 3.4 MB)
utl_1869___su_32 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
utl_1869___su_33 utskrifts-PDF (storlek: 7.8 MB)
utl_1869___su_34 utskrifts-PDF (storlek: 5.1 MB)
utl_1869___su_35 utskrifts-PDF (storlek: 12 MB)
utl_1869___su_36 utskrifts-PDF (storlek: 5.6 MB)
utl_1869___su_37 utskrifts-PDF (storlek: 12 MB)
utl_1869___su_38 utskrifts-PDF (storlek: 7.1 MB)
utl_1869___su_39 utskrifts-PDF (storlek: 18 MB)
utl_1869___su_40 utskrifts-PDF (storlek: 13 MB)
utl_1869___su_42 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
utl_1869___su_43 utskrifts-PDF (storlek: 6.6 MB)
utl_1869___su_45 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
utl_1869___su_50 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
utl_1869___su_52 utskrifts-PDF (storlek: 892 kB)
utl_1869___su_54 utskrifts-PDF (storlek: 3.3 MB)
utl_1869___su_55 utskrifts-PDF (storlek: 917 kB)
utl_1869___su_56 utskrifts-PDF (storlek: 915 kB)
utl_1869___su_57 utskrifts-PDF (storlek: 4.8 MB)
utl_1869___su_58 utskrifts-PDF (storlek: 412 kB)
utl_1869___su_59 utskrifts-PDF (storlek: 453 kB)
utl_1869___su_60 utskrifts-PDF (storlek: 7 MB)
utl_1869___su_62 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
utl_1869___su_63 utskrifts-PDF (storlek: 2.4 MB)
utl_1869___su_64 utskrifts-PDF (storlek: 11 MB)
utl_1869___su_65 utskrifts-PDF (storlek: 36 MB)
utl_1869___su_67 utskrifts-PDF (storlek: 1004 kB)
utl_1869___su_68 utskrifts-PDF (storlek: 9.3 MB)
utl_1869___su_69 utskrifts-PDF (storlek: 12 MB)
utl_1869___su_71 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
utl_1869___su_76 utskrifts-PDF (storlek: 2.5 MB)
utl_1869___su_77 utskrifts-PDF (storlek: 900 kB)
utl_1869___su_78 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
utl_1869___su_79 utskrifts-PDF (storlek: 2.6 MB)
utl_1869___su_81 utskrifts-PDF (storlek: 9.4 MB)
utl_1869___su_82 utskrifts-PDF (storlek: 6 MB)
utl_1869___su_83 utskrifts-PDF (storlek: 992 kB)
utl_1869___su_84 utskrifts-PDF (storlek: 391 kB)
utl_1869___su_89 utskrifts-PDF (storlek: 3.1 MB)
utl_1869___susäru_1 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)

 

bet_1869___su_66 text i XML-format (storlek: 1.3 MB)
mem_1869___su_1 text i XML-format (storlek: 419 kB)
mem_1869___su_2 text i XML-format (storlek: 13 kB)
mem_1869___su_3 text i XML-format (storlek: 13 kB)
mem_1869___su_4 text i XML-format (storlek: 13 kB)
mem_1869___su_21 text i XML-format (storlek: 23 kB)
mem_1869___su_41 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mem_1869___su_44 text i XML-format (storlek: 16 kB)
mem_1869___su_46 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mem_1869___su_47 text i XML-format (storlek: 13 kB)
mem_1869___su_48 text i XML-format (storlek: 10 kB)
mem_1869___su_49 text i XML-format (storlek: 121 kB)
mem_1869___su_51 text i XML-format (storlek: 13 kB)
mem_1869___su_53 text i XML-format (storlek: 51 kB)
mem_1869___su_61 text i XML-format (storlek: 13 kB)
mem_1869___su_70 text i XML-format (storlek: 64 kB)
mem_1869___su_72 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mem_1869___su_73 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mem_1869___su_74 text i XML-format (storlek: 94 kB)
mem_1869___su_75 text i XML-format (storlek: 6.3 kB)
mem_1869___su_80 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mem_1869___su_85 text i XML-format (storlek: 506 kB)
mem_1869___su_86 text i XML-format (storlek: 533 kB)
mem_1869___su_87 text i XML-format (storlek: 20 kB)
mem_1869___su_88 text i XML-format (storlek: 20 kB)
mem_1869___su_90 text i XML-format (storlek: 11 kB)
mem_1869___su_91 text i XML-format (storlek: 38 kB)
mem_1869___su_92 text i XML-format (storlek: 11 kB)
mem_1869___su_93 text i XML-format (storlek: 12 kB)
mem_1869___su_94 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mem_1869___su_95 text i XML-format (storlek: 39 kB)
mem_1869___su_96 text i XML-format (storlek: 193 kB)
mem_1869___su_97 text i XML-format (storlek: 171 kB)
mem_1869___su_98 text i XML-format (storlek: 13 kB)
mem_1869___su_99 text i XML-format (storlek: 183 kB)
mem_1869___su_100 text i XML-format (storlek: 6.1 kB)
mem_1869___su_101 text i XML-format (storlek: 4.8 kB)
mem_1869___su_102 text i XML-format (storlek: 19 kB)
mem_1869___subu_2 text i XML-format (storlek: 11 kB)
mot_1869___su_61 text i XML-format (storlek: 13 kB)
reg_1869___su_ text i XML-format (storlek: 269 kB)
utl_1869___su_5 text i XML-format (storlek: 15 kB)
utl_1869___su_6 text i XML-format (storlek: 24 kB)
utl_1869___su_7 text i XML-format (storlek: 25 kB)
utl_1869___su_8 text i XML-format (storlek: 17 kB)
utl_1869___su_9 text i XML-format (storlek: 16 kB)
utl_1869___su_10 text i XML-format (storlek: 17 kB)
utl_1869___su_11 text i XML-format (storlek: 22 kB)
utl_1869___su_12 text i XML-format (storlek: 22 kB)
utl_1869___su_13 text i XML-format (storlek: 15 kB)
utl_1869___su_14 text i XML-format (storlek: 14 kB)
utl_1869___su_15 text i XML-format (storlek: 14 kB)
utl_1869___su_16 text i XML-format (storlek: 20 kB)
utl_1869___su_17 text i XML-format (storlek: 26 kB)
utl_1869___su_18 text i XML-format (storlek: 13 kB)
utl_1869___su_19 text i XML-format (storlek: 13 kB)
utl_1869___su_20 text i XML-format (storlek: 11 kB)
utl_1869___su_22 text i XML-format (storlek: 7.4 kB)
utl_1869___su_23 text i XML-format (storlek: 141 kB)
utl_1869___su_23B text i XML-format (storlek: 244 kB)
utl_1869___su_24 text i XML-format (storlek: 17 kB)
utl_1869___su_25 text i XML-format (storlek: 43 kB)
utl_1869___su_26 text i XML-format (storlek: 30 kB)
utl_1869___su_27 text i XML-format (storlek: 28 kB)
utl_1869___su_28 text i XML-format (storlek: 61 kB)
utl_1869___su_29 text i XML-format (storlek: 128 kB)
utl_1869___su_30 text i XML-format (storlek: 35 kB)
utl_1869___su_31 text i XML-format (storlek: 42 kB)
utl_1869___su_32 text i XML-format (storlek: 53 kB)
utl_1869___su_33 text i XML-format (storlek: 224 kB)
utl_1869___su_34 text i XML-format (storlek: 102 kB)
utl_1869___su_35 text i XML-format (storlek: 714 kB)
utl_1869___su_36 text i XML-format (storlek: 291 kB)
utl_1869___su_37 text i XML-format (storlek: 671 kB)
utl_1869___su_38 text i XML-format (storlek: 475 kB)
utl_1869___su_39 text i XML-format (storlek: 678 kB)
utl_1869___su_40 text i XML-format (storlek: 321 kB)
utl_1869___su_42 text i XML-format (storlek: 50 kB)
utl_1869___su_43 text i XML-format (storlek: 153 kB)
utl_1869___su_45 text i XML-format (storlek: 19 kB)
utl_1869___su_50 text i XML-format (storlek: 25 kB)
utl_1869___su_52 text i XML-format (storlek: 16 kB)
utl_1869___su_54 text i XML-format (storlek: 47 kB)
utl_1869___su_55 text i XML-format (storlek: 14 kB)
utl_1869___su_56 text i XML-format (storlek: 15 kB)
utl_1869___su_57 text i XML-format (storlek: 92 kB)
utl_1869___su_58 text i XML-format (storlek: 7.3 kB)
utl_1869___su_59 text i XML-format (storlek: 7.2 kB)
utl_1869___su_60 text i XML-format (storlek: 93 kB)
utl_1869___su_62 text i XML-format (storlek: 14 kB)
utl_1869___su_63 text i XML-format (storlek: 29 kB)
utl_1869___su_64 text i XML-format (storlek: 134 kB)
utl_1869___su_65 text i XML-format (storlek: 1.0 MB)
utl_1869___su_67 text i XML-format (storlek: 16 kB)
utl_1869___su_68 text i XML-format (storlek: 130 kB)
utl_1869___su_69 text i XML-format (storlek: 171 kB)
utl_1869___su_71 text i XML-format (storlek: 23 kB)
utl_1869___su_76 text i XML-format (storlek: 35 kB)
utl_1869___su_77 text i XML-format (storlek: 13 kB)
utl_1869___su_78 text i XML-format (storlek: 24 kB)
utl_1869___su_79 text i XML-format (storlek: 38 kB)
utl_1869___su_81 text i XML-format (storlek: 302 kB)
utl_1869___su_82 text i XML-format (storlek: 126 kB)
utl_1869___su_83 text i XML-format (storlek: 14 kB)
utl_1869___su_84 text i XML-format (storlek: 6.8 kB)
utl_1869___su_89 text i XML-format (storlek: 44 kB)
utl_1869___susäru_1 text i XML-format (storlek: 14 kB)