Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år ....Första kammaren 1884, Bd 03, N:is 33-43; [28 april-15 maj]

 

Källa: Riksdagen

prot_1884__fk__33 sökbar PDF (storlek: 2.7 MB)
prot_1884__fk__34 sökbar PDF (storlek: 2.2 MB)
prot_1884__fk__35 sökbar PDF (storlek: 2 MB)
prot_1884__fk__36 sökbar PDF (storlek: 489 kB)
prot_1884__fk__37 sökbar PDF (storlek: 2.9 MB)
prot_1884__fk__38 sökbar PDF (storlek: 2 MB)
prot_1884__fk__39 sökbar PDF (storlek: 581 kB)
prot_1884__fk__40 sökbar PDF (storlek: 2.7 MB)
prot_1884__fk__41 sökbar PDF (storlek: 2.4 MB)
prot_1884__fk__42 sökbar PDF (storlek: 1.1 MB)
prot_1884__fk__43 sökbar PDF (storlek: 1.5 MB)

 

prot_1884__fk__33 utskrifts-PDF (storlek: 27 MB)
prot_1884__fk__34 utskrifts-PDF (storlek: 23 MB)
prot_1884__fk__35 utskrifts-PDF (storlek: 22 MB)
prot_1884__fk__36 utskrifts-PDF (storlek: 3.7 MB)
prot_1884__fk__37 utskrifts-PDF (storlek: 31 MB)
prot_1884__fk__38 utskrifts-PDF (storlek: 21 MB)
prot_1884__fk__39 utskrifts-PDF (storlek: 4.2 MB)
prot_1884__fk__40 utskrifts-PDF (storlek: 30 MB)
prot_1884__fk__41 utskrifts-PDF (storlek: 24 MB)
prot_1884__fk__42 utskrifts-PDF (storlek: 10 MB)
prot_1884__fk__43 utskrifts-PDF (storlek: 14 MB)

 

prot_1884__fk__33 text i XML-format (storlek: 499 kB)
prot_1884__fk__34 text i XML-format (storlek: 439 kB)
prot_1884__fk__35 text i XML-format (storlek: 344 kB)
prot_1884__fk__36 text i XML-format (storlek: 71 kB)
prot_1884__fk__37 text i XML-format (storlek: 495 kB)
prot_1884__fk__38 text i XML-format (storlek: 336 kB)
prot_1884__fk__39 text i XML-format (storlek: 107 kB)
prot_1884__fk__40 text i XML-format (storlek: 486 kB)
prot_1884__fk__41 text i XML-format (storlek: 416 kB)
prot_1884__fk__42 text i XML-format (storlek: 228 kB)
prot_1884__fk__43 text i XML-format (storlek: 276 kB)