Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år ....Första kammaren 1873, Bd 02; [22 mars-7 april]

 

Källa: Riksdagen

prot_1873__fk__0322 sökbar PDF (storlek: 4.7 MB)
prot_1873__fk__0326 sökbar PDF (storlek: 1.9 MB)
prot_1873__fk__0327 sökbar PDF (storlek: 209 kB)
prot_1873__fk__0328 sökbar PDF (storlek: 378 kB)
prot_1873__fk__0329 sökbar PDF (storlek: 6 MB)
prot_1873__fk__0331 sökbar PDF (storlek: 295 kB)
prot_1873__fk__0401 sökbar PDF (storlek: 3.4 MB)
prot_1873__fk__0402 sökbar PDF (storlek: 2.7 MB)
prot_1873__fk__0404 sökbar PDF (storlek: 5.7 MB)
prot_1873__fk__0405 sökbar PDF (storlek: 3.8 MB)
prot_1873__fk__0407 sökbar PDF (storlek: 5.1 MB)

 

prot_1873__fk__0322 utskrifts-PDF (storlek: 45 MB)
prot_1873__fk__0326 utskrifts-PDF (storlek: 18 MB)
prot_1873__fk__0327 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
prot_1873__fk__0328 utskrifts-PDF (storlek: 2.7 MB)
prot_1873__fk__0329 utskrifts-PDF (storlek: 59 MB)
prot_1873__fk__0331 utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)
prot_1873__fk__0401 utskrifts-PDF (storlek: 35 MB)
prot_1873__fk__0402 utskrifts-PDF (storlek: 27 MB)
prot_1873__fk__0404 utskrifts-PDF (storlek: 61 MB)
prot_1873__fk__0405 utskrifts-PDF (storlek: 41 MB)
prot_1873__fk__0407 utskrifts-PDF (storlek: 55 MB)

 

prot_1873__fk__0322 text i XML-format (storlek: 696 kB)
prot_1873__fk__0326 text i XML-format (storlek: 286 kB)
prot_1873__fk__0327 text i XML-format (storlek: 23 kB)
prot_1873__fk__0328 text i XML-format (storlek: 50 kB)
prot_1873__fk__0329 text i XML-format (storlek: 881 kB)
prot_1873__fk__0331 text i XML-format (storlek: 37 kB)
prot_1873__fk__0401 text i XML-format (storlek: 508 kB)
prot_1873__fk__0402 text i XML-format (storlek: 455 kB)
prot_1873__fk__0404 text i XML-format (storlek: 885 kB)
prot_1873__fk__0405 text i XML-format (storlek: 615 kB)
prot_1873__fk__0407 text i XML-format (storlek: 803 kB)