Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år ....Andra kammaren 1880, Bd 04, N:is 40-47; [17 april-28 april]

 

Källa: Riksdagen

prot_1880__ak__40 sökbar PDF (storlek: 2.9 MB)
prot_1880__ak__41 sökbar PDF (storlek: 2.7 MB)
prot_1880__ak__42 sökbar PDF (storlek: 2.4 MB)
prot_1880__ak__43 sökbar PDF (storlek: 2.7 MB)
prot_1880__ak__44 sökbar PDF (storlek: 522 kB)
prot_1880__ak__45 sökbar PDF (storlek: 1.6 MB)
prot_1880__ak__46 sökbar PDF (storlek: 2.8 MB)
prot_1880__ak__47 sökbar PDF (storlek: 3.4 MB)

 

prot_1880__ak__40 utskrifts-PDF (storlek: 31 MB)
prot_1880__ak__41 utskrifts-PDF (storlek: 27 MB)
prot_1880__ak__42 utskrifts-PDF (storlek: 26 MB)
prot_1880__ak__43 utskrifts-PDF (storlek: 28 MB)
prot_1880__ak__44 utskrifts-PDF (storlek: 3.7 MB)
prot_1880__ak__45 utskrifts-PDF (storlek: 17 MB)
prot_1880__ak__46 utskrifts-PDF (storlek: 30 MB)
prot_1880__ak__47 utskrifts-PDF (storlek: 33 MB)

 

prot_1880__ak__40 text i XML-format (storlek: 533 kB)
prot_1880__ak__41 text i XML-format (storlek: 455 kB)
prot_1880__ak__42 text i XML-format (storlek: 449 kB)
prot_1880__ak__43 text i XML-format (storlek: 465 kB)
prot_1880__ak__44 text i XML-format (storlek: 75 kB)
prot_1880__ak__45 text i XML-format (storlek: 312 kB)
prot_1880__ak__46 text i XML-format (storlek: 533 kB)
prot_1880__ak__47 text i XML-format (storlek: 603 kB)