Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år ....Andra kammaren 1876, Bd 05, N:is 48-58; [29 april-27 maj]

 

Källa: Riksdagen

prot_1876__ak__48 sökbar PDF (storlek: 3.8 MB)
prot_1876__ak__49 sökbar PDF (storlek: 2.2 MB)
prot_1876__ak__50 sökbar PDF (storlek: 3.6 MB)
prot_1876__ak__51 sökbar PDF (storlek: 2.6 MB)
prot_1876__ak__52 sökbar PDF (storlek: 4 MB)
prot_1876__ak__53 sökbar PDF (storlek: 3.4 MB)
prot_1876__ak__54 sökbar PDF (storlek: 3.5 MB)
prot_1876__ak__55 sökbar PDF (storlek: 3.6 MB)
prot_1876__ak__56 sökbar PDF (storlek: 3.7 MB)
prot_1876__ak__57 sökbar PDF (storlek: 4 MB)
prot_1876__ak__58 sökbar PDF (storlek: 889 kB)

 

prot_1876__ak__48 utskrifts-PDF (storlek: 42 MB)
prot_1876__ak__49 utskrifts-PDF (storlek: 21 MB)
prot_1876__ak__50 utskrifts-PDF (storlek: 39 MB)
prot_1876__ak__51 utskrifts-PDF (storlek: 26 MB)
prot_1876__ak__52 utskrifts-PDF (storlek: 40 MB)
prot_1876__ak__53 utskrifts-PDF (storlek: 37 MB)
prot_1876__ak__54 utskrifts-PDF (storlek: 33 MB)
prot_1876__ak__55 utskrifts-PDF (storlek: 40 MB)
prot_1876__ak__56 utskrifts-PDF (storlek: 41 MB)
prot_1876__ak__57 utskrifts-PDF (storlek: 39 MB)
prot_1876__ak__58 utskrifts-PDF (storlek: 6.7 MB)

 

prot_1876__ak__48 text i XML-format (storlek: 673 kB)
prot_1876__ak__49 text i XML-format (storlek: 370 kB)
prot_1876__ak__50 text i XML-format (storlek: 646 kB)
prot_1876__ak__51 text i XML-format (storlek: 456 kB)
prot_1876__ak__52 text i XML-format (storlek: 763 kB)
prot_1876__ak__53 text i XML-format (storlek: 602 kB)
prot_1876__ak__54 text i XML-format (storlek: 624 kB)
prot_1876__ak__55 text i XML-format (storlek: 634 kB)
prot_1876__ak__56 text i XML-format (storlek: 671 kB)
prot_1876__ak__57 text i XML-format (storlek: 705 kB)
prot_1876__ak__58 text i XML-format (storlek: 149 kB)