Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1912, Samling 1, Bd 8, Kungl. Maj:ts propositioner nr 195-229

 

Källa: Riksdagen

prop_1912____195 sökbar PDF (storlek: 2.3 MB)
prop_1912____196 sökbar PDF (storlek: 179 kB)
prop_1912____197 sökbar PDF (storlek: 672 kB)
prop_1912____198 sökbar PDF (storlek: 498 kB)
prop_1912____199 sökbar PDF (storlek: 1 MB)
prop_1912____200 sökbar PDF (storlek: 556 kB)
prop_1912____201 sökbar PDF (storlek: 232 kB)
prop_1912____202 sökbar PDF (storlek: 316 kB)
prop_1912____203 sökbar PDF (storlek: 387 kB)
prop_1912____204 sökbar PDF (storlek: 293 kB)
prop_1912____205 sökbar PDF (storlek: 952 kB)
prop_1912____206 sökbar PDF (storlek: 843 kB)
prop_1912____207 sökbar PDF (storlek: 8.2 MB)
prop_1912____208 sökbar PDF (storlek: 2.8 MB)
prop_1912____209 sökbar PDF (storlek: 2.1 MB)
prop_1912____210 sökbar PDF (storlek: 287 kB)
prop_1912____211 sökbar PDF (storlek: 365 kB)
prop_1912____212 sökbar PDF (storlek: 453 kB)
prop_1912____213 sökbar PDF (storlek: 452 kB)
prop_1912____214 sökbar PDF (storlek: 620 kB)
prop_1912____215 sökbar PDF (storlek: 409 kB)
prop_1912____216 sökbar PDF (storlek: 553 kB)
prop_1912____217 sökbar PDF (storlek: 474 kB)
prop_1912____218 sökbar PDF (storlek: 343 kB)
prop_1912____219 sökbar PDF (storlek: 237 kB)
prop_1912____220 sökbar PDF (storlek: 508 kB)
prop_1912____221 sökbar PDF (storlek: 471 kB)
prop_1912____222 sökbar PDF (storlek: 857 kB)
prop_1912____223 sökbar PDF (storlek: 1 MB)
prop_1912____224 sökbar PDF (storlek: 2 MB)
prop_1912____225 sökbar PDF (storlek: 6.9 MB)
prop_1912____226 sökbar PDF (storlek: 540 kB)
prop_1912____227 sökbar PDF (storlek: 710 kB)
prop_1912____228 sökbar PDF (storlek: 1.2 MB)
prop_1912____229 sökbar PDF (storlek: 2.7 MB)

 

prop_1912____195 utskrifts-PDF (storlek: 22 MB)
prop_1912____196 utskrifts-PDF (storlek: 477 kB)
prop_1912____197 utskrifts-PDF (storlek: 4.8 MB)
prop_1912____198 utskrifts-PDF (storlek: 3.3 MB)
prop_1912____199 utskrifts-PDF (storlek: 9.6 MB)
prop_1912____200 utskrifts-PDF (storlek: 4.1 MB)
prop_1912____201 utskrifts-PDF (storlek: 870 kB)
prop_1912____202 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
prop_1912____203 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
prop_1912____204 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
prop_1912____205 utskrifts-PDF (storlek: 5.6 MB)
prop_1912____206 utskrifts-PDF (storlek: 7.2 MB)
prop_1912____207 utskrifts-PDF (storlek: 61 MB)
prop_1912____208 utskrifts-PDF (storlek: 23 MB)
prop_1912____209 utskrifts-PDF (storlek: 18 MB)
prop_1912____210 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
prop_1912____211 utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)
prop_1912____212 utskrifts-PDF (storlek: 2.7 MB)
prop_1912____213 utskrifts-PDF (storlek: 3 MB)
prop_1912____214 utskrifts-PDF (storlek: 3.6 MB)
prop_1912____215 utskrifts-PDF (storlek: 2.7 MB)
prop_1912____216 utskrifts-PDF (storlek: 4.1 MB)
prop_1912____217 utskrifts-PDF (storlek: 3.4 MB)
prop_1912____218 utskrifts-PDF (storlek: 2.3 MB)
prop_1912____219 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
prop_1912____220 utskrifts-PDF (storlek: 3.7 MB)
prop_1912____221 utskrifts-PDF (storlek: 3.4 MB)
prop_1912____222 utskrifts-PDF (storlek: 5.6 MB)
prop_1912____223 utskrifts-PDF (storlek: 9.6 MB)
prop_1912____224 utskrifts-PDF (storlek: 18 MB)
prop_1912____225 utskrifts-PDF (storlek: 61 MB)
prop_1912____226 utskrifts-PDF (storlek: 3.7 MB)
prop_1912____227 utskrifts-PDF (storlek: 5 MB)
prop_1912____228 utskrifts-PDF (storlek: 7.1 MB)
prop_1912____229 utskrifts-PDF (storlek: 19 MB)

 

prop_1912____195 text i XML-format (storlek: 356 kB)
prop_1912____196 text i XML-format (storlek: 11 kB)
prop_1912____197 text i XML-format (storlek: 82 kB)
prop_1912____198 text i XML-format (storlek: 58 kB)
prop_1912____199 text i XML-format (storlek: 145 kB)
prop_1912____200 text i XML-format (storlek: 64 kB)
prop_1912____201 text i XML-format (storlek: 19 kB)
prop_1912____202 text i XML-format (storlek: 28 kB)
prop_1912____203 text i XML-format (storlek: 39 kB)
prop_1912____204 text i XML-format (storlek: 24 kB)
prop_1912____205 text i XML-format (storlek: 277 kB)
prop_1912____206 text i XML-format (storlek: 130 kB)
prop_1912____207 text i XML-format (storlek: 1.3 MB)
prop_1912____208 text i XML-format (storlek: 757 kB)
prop_1912____209 text i XML-format (storlek: 384 kB)
prop_1912____210 text i XML-format (storlek: 33 kB)
prop_1912____211 text i XML-format (storlek: 36 kB)
prop_1912____212 text i XML-format (storlek: 55 kB)
prop_1912____213 text i XML-format (storlek: 49 kB)
prop_1912____214 text i XML-format (storlek: 153 kB)
prop_1912____215 text i XML-format (storlek: 43 kB)
prop_1912____216 text i XML-format (storlek: 63 kB)
prop_1912____217 text i XML-format (storlek: 52 kB)
prop_1912____218 text i XML-format (storlek: 37 kB)
prop_1912____219 text i XML-format (storlek: 22 kB)
prop_1912____220 text i XML-format (storlek: 61 kB)
prop_1912____221 text i XML-format (storlek: 60 kB)
prop_1912____222 text i XML-format (storlek: 234 kB)
prop_1912____223 text i XML-format (storlek: 156 kB)
prop_1912____224 text i XML-format (storlek: 265 kB)
prop_1912____225 text i XML-format (storlek: 1.4 MB)
prop_1912____226 text i XML-format (storlek: 65 kB)
prop_1912____227 text i XML-format (storlek: 84 kB)
prop_1912____228 text i XML-format (storlek: 172 kB)
prop_1912____229 text i XML-format (storlek: 429 kB)