Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1872, Samling 5, Afd. 1, Bevillnings-utskottets betänkanden och memorial [n:is 1-19]; Samling 5. Afd. 2; Sammansatta bevillnings- och lag-utskottets betänkande [n:o 1]

 

Källa: Riksdagen

bet_1872___bevu_1 sökbar PDF (storlek: 202 kB)
bet_1872___bevu_2 sökbar PDF (storlek: 264 kB)
bet_1872___bevu_3 sökbar PDF (storlek: 472 kB)
bet_1872___bevu_5 sökbar PDF (storlek: 413 kB)
bet_1872___bevu_7 sökbar PDF (storlek: 332 kB)
bet_1872___bevu_8 sökbar PDF (storlek: 1.3 MB)
bet_1872___bevu_9 sökbar PDF (storlek: 2.4 MB)
bet_1872___bevu_10 sökbar PDF (storlek: 1 MB)
bet_1872___bevu_13 sökbar PDF (storlek: 816 kB)
bet_1872___bevu_14 sökbar PDF (storlek: 719 kB)
bet_1872___bevu_16 sökbar PDF (storlek: 259 kB)
bet_1872___bevu_18 sökbar PDF (storlek: 338 kB)
bet_1872___bevu_19 sökbar PDF (storlek: 229 kB)
bet_1872___bevulu_1 sökbar PDF (storlek: 262 kB)
mem_1872___bevu_4 sökbar PDF (storlek: 126 kB)
mem_1872___bevu_6 sökbar PDF (storlek: 142 kB)
mem_1872___bevu_11 sökbar PDF (storlek: 258 kB)
mem_1872___bevu_12 sökbar PDF (storlek: 262 kB)
mem_1872___bevu_15 sökbar PDF (storlek: 203 kB)
mem_1872___bevu_17 sökbar PDF (storlek: 142 kB)
reg_1872___bevu_ sökbar PDF (storlek: 188 kB)

 

bet_1872___bevu_1 utskrifts-PDF (storlek: 1004 kB)
bet_1872___bevu_2 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
bet_1872___bevu_3 utskrifts-PDF (storlek: 3.2 MB)
bet_1872___bevu_5 utskrifts-PDF (storlek: 3.1 MB)
bet_1872___bevu_7 utskrifts-PDF (storlek: 2.5 MB)
bet_1872___bevu_8 utskrifts-PDF (storlek: 8.1 MB)
bet_1872___bevu_9 utskrifts-PDF (storlek: 20 MB)
bet_1872___bevu_10 utskrifts-PDF (storlek: 11 MB)
bet_1872___bevu_13 utskrifts-PDF (storlek: 6.7 MB)
bet_1872___bevu_14 utskrifts-PDF (storlek: 5.7 MB)
bet_1872___bevu_16 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
bet_1872___bevu_18 utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)
bet_1872___bevu_19 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
bet_1872___bevulu_1 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
mem_1872___bevu_4 utskrifts-PDF (storlek: 279 kB)
mem_1872___bevu_6 utskrifts-PDF (storlek: 355 kB)
mem_1872___bevu_11 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
mem_1872___bevu_12 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
mem_1872___bevu_15 utskrifts-PDF (storlek: 801 kB)
mem_1872___bevu_17 utskrifts-PDF (storlek: 492 kB)
reg_1872___bevu_ utskrifts-PDF (storlek: 721 kB)

 

bet_1872___bevu_1 text i XML-format (storlek: 15 kB)
bet_1872___bevu_2 text i XML-format (storlek: 24 kB)
bet_1872___bevu_3 text i XML-format (storlek: 49 kB)
bet_1872___bevu_5 text i XML-format (storlek: 44 kB)
bet_1872___bevu_7 text i XML-format (storlek: 32 kB)
bet_1872___bevu_8 text i XML-format (storlek: 368 kB)
bet_1872___bevu_9 text i XML-format (storlek: 434 kB)
bet_1872___bevu_10 text i XML-format (storlek: 144 kB)
bet_1872___bevu_13 text i XML-format (storlek: 92 kB)
bet_1872___bevu_14 text i XML-format (storlek: 112 kB)
bet_1872___bevu_16 text i XML-format (storlek: 23 kB)
bet_1872___bevu_18 text i XML-format (storlek: 43 kB)
bet_1872___bevu_19 text i XML-format (storlek: 18 kB)
bet_1872___bevulu_1 text i XML-format (storlek: 20 kB)
mem_1872___bevu_4 text i XML-format (storlek: 6.1 kB)
mem_1872___bevu_6 text i XML-format (storlek: 9.6 kB)
mem_1872___bevu_11 text i XML-format (storlek: 22 kB)
mem_1872___bevu_12 text i XML-format (storlek: 20 kB)
mem_1872___bevu_15 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mem_1872___bevu_17 text i XML-format (storlek: 11 kB)
reg_1872___bevu_ text i XML-format (storlek: 22 kB)