Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år ....Andra kammaren 1898, Bd 02, N:is 12-19; [1 mars-25 mars]

 

Källa: Riksdagen

prot_1898__ak__12 sökbar PDF (storlek: 2.8 MB)
prot_1898__ak__13 sökbar PDF (storlek: 2.5 MB)
prot_1898__ak__14 sökbar PDF (storlek: 3.8 MB)
prot_1898__ak__15 sökbar PDF (storlek: 3.7 MB)
prot_1898__ak__16 sökbar PDF (storlek: 1.7 MB)
prot_1898__ak__17 sökbar PDF (storlek: 3 MB)
prot_1898__ak__18 sökbar PDF (storlek: 3 MB)
prot_1898__ak__19 sökbar PDF (storlek: 4.2 MB)

 

prot_1898__ak__12 utskrifts-PDF (storlek: 33 MB)
prot_1898__ak__13 utskrifts-PDF (storlek: 30 MB)
prot_1898__ak__14 utskrifts-PDF (storlek: 41 MB)
prot_1898__ak__15 utskrifts-PDF (storlek: 39 MB)
prot_1898__ak__16 utskrifts-PDF (storlek: 17 MB)
prot_1898__ak__17 utskrifts-PDF (storlek: 33 MB)
prot_1898__ak__18 utskrifts-PDF (storlek: 31 MB)
prot_1898__ak__19 utskrifts-PDF (storlek: 47 MB)

 

prot_1898__ak__12 text i XML-format (storlek: 549 kB)
prot_1898__ak__13 text i XML-format (storlek: 460 kB)
prot_1898__ak__14 text i XML-format (storlek: 714 kB)
prot_1898__ak__15 text i XML-format (storlek: 655 kB)
prot_1898__ak__16 text i XML-format (storlek: 325 kB)
prot_1898__ak__17 text i XML-format (storlek: 514 kB)
prot_1898__ak__18 text i XML-format (storlek: 635 kB)
prot_1898__ak__19 text i XML-format (storlek: 797 kB)