Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1872, Samling 4, Afd. 1, Stats-utskottets utlåtanden och memorial [n:is 1-94]; Samling 4. Afd. 2; Sammansatta stats- och banko- samt stats- och bevillnings-utskottens utlåtande och betänkande [n:is 1 och 2]

 

Källa: Riksdagen

bet_1872___su_14 sökbar PDF (storlek: 782 kB)
bet_1872___subevu_2 sökbar PDF (storlek: 569 kB)
mem_1872___su_1 sökbar PDF (storlek: 1.4 MB)
mem_1872___su_18 sökbar PDF (storlek: 257 kB)
mem_1872___su_20 sökbar PDF (storlek: 170 kB)
mem_1872___su_21 sökbar PDF (storlek: 175 kB)
mem_1872___su_25 sökbar PDF (storlek: 249 kB)
mem_1872___su_32 sökbar PDF (storlek: 133 kB)
mem_1872___su_33 sökbar PDF (storlek: 544 kB)
mem_1872___su_38 sökbar PDF (storlek: 258 kB)
mem_1872___su_39 sökbar PDF (storlek: 238 kB)
mem_1872___su_40 sökbar PDF (storlek: 149 kB)
mem_1872___su_41 sökbar PDF (storlek: 222 kB)
mem_1872___su_45 sökbar PDF (storlek: 189 kB)
mem_1872___su_57 sökbar PDF (storlek: 433 kB)
mem_1872___su_58 sökbar PDF (storlek: 182 kB)
mem_1872___su_59 sökbar PDF (storlek: 247 kB)
mem_1872___su_61 sökbar PDF (storlek: 166 kB)
mem_1872___su_62 sökbar PDF (storlek: 199 kB)
mem_1872___su_63 sökbar PDF (storlek: 360 kB)
mem_1872___su_65 sökbar PDF (storlek: 554 kB)
mem_1872___su_67 sökbar PDF (storlek: 188 kB)
mem_1872___su_69 sökbar PDF (storlek: 176 kB)
mem_1872___su_77 sökbar PDF (storlek: 1.7 MB)
mem_1872___su_78 sökbar PDF (storlek: 1.7 MB)
mem_1872___su_79 sökbar PDF (storlek: 136 kB)
mem_1872___su_80 sökbar PDF (storlek: 262 kB)
mem_1872___su_84 sökbar PDF (storlek: 202 kB)
mem_1872___su_85 sökbar PDF (storlek: 788 kB)
mem_1872___su_86 sökbar PDF (storlek: 760 kB)
mem_1872___su_87 sökbar PDF (storlek: 990 kB)
mem_1872___su_88 sökbar PDF (storlek: 198 kB)
mem_1872___su_90 sökbar PDF (storlek: 287 kB)
mem_1872___su_91 sökbar PDF (storlek: 915 kB)
mem_1872___su_92 sökbar PDF (storlek: 113 kB)
mem_1872___su_93 sökbar PDF (storlek: 211 kB)
mem_1872___su_94 sökbar PDF (storlek: 125 kB)
reg_1872___su_ sökbar PDF (storlek: 861 kB)
utl_1872___su_2 sökbar PDF (storlek: 311 kB)
utl_1872___su_3 sökbar PDF (storlek: 182 kB)
utl_1872___su_4 sökbar PDF (storlek: 256 kB)
utl_1872___su_5 sökbar PDF (storlek: 288 kB)
utl_1872___su_6 sökbar PDF (storlek: 652 kB)
utl_1872___su_7 sökbar PDF (storlek: 315 kB)
utl_1872___su_8 sökbar PDF (storlek: 3.1 MB)
utl_1872___su_9 sökbar PDF (storlek: 1.4 MB)
utl_1872___su_10 sökbar PDF (storlek: 2.7 MB)
utl_1872___su_11 sökbar PDF (storlek: 1.5 MB)
utl_1872___su_12 sökbar PDF (storlek: 2.9 MB)
utl_1872___su_13 sökbar PDF (storlek: 1.2 MB)
utl_1872___su_15 sökbar PDF (storlek: 305 kB)
utl_1872___su_16 sökbar PDF (storlek: 170 kB)
utl_1872___su_17 sökbar PDF (storlek: 1 MB)
utl_1872___su_19 sökbar PDF (storlek: 209 kB)
utl_1872___su_22 sökbar PDF (storlek: 175 kB)
utl_1872___su_23 sökbar PDF (storlek: 123 kB)
utl_1872___su_24 sökbar PDF (storlek: 376 kB)
utl_1872___su_26 sökbar PDF (storlek: 193 kB)
utl_1872___su_27 sökbar PDF (storlek: 431 kB)
utl_1872___su_28 sökbar PDF (storlek: 189 kB)
utl_1872___su_29 sökbar PDF (storlek: 177 kB)
utl_1872___su_30 sökbar PDF (storlek: 198 kB)
utl_1872___su_31 sökbar PDF (storlek: 545 kB)
utl_1872___su_34 sökbar PDF (storlek: 190 kB)
utl_1872___su_35 sökbar PDF (storlek: 679 kB)
utl_1872___su_36 sökbar PDF (storlek: 971 kB)
utl_1872___su_37 sökbar PDF (storlek: 1.2 MB)
utl_1872___su_42 sökbar PDF (storlek: 175 kB)
utl_1872___su_43 sökbar PDF (storlek: 174 kB)
utl_1872___su_44 sökbar PDF (storlek: 944 kB)
utl_1872___su_46 sökbar PDF (storlek: 258 kB)
utl_1872___su_47 sökbar PDF (storlek: 243 kB)
utl_1872___su_48 sökbar PDF (storlek: 183 kB)
utl_1872___su_49 sökbar PDF (storlek: 169 kB)
utl_1872___su_50 sökbar PDF (storlek: 188 kB)
utl_1872___su_51 sökbar PDF (storlek: 129 kB)
utl_1872___su_52 sökbar PDF (storlek: 179 kB)
utl_1872___su_53 sökbar PDF (storlek: 194 kB)
utl_1872___su_54 sökbar PDF (storlek: 243 kB)
utl_1872___su_55 sökbar PDF (storlek: 793 kB)
utl_1872___su_56 sökbar PDF (storlek: 358 kB)
utl_1872___su_60 sökbar PDF (storlek: 345 kB)
utl_1872___su_64 sökbar PDF (storlek: 265 kB)
utl_1872___su_66 sökbar PDF (storlek: 258 kB)
utl_1872___su_68 sökbar PDF (storlek: 696 kB)
utl_1872___su_70 sökbar PDF (storlek: 548 kB)
utl_1872___su_71 sökbar PDF (storlek: 192 kB)
utl_1872___su_72 sökbar PDF (storlek: 166 kB)
utl_1872___su_73 sökbar PDF (storlek: 768 kB)
utl_1872___su_74 sökbar PDF (storlek: 347 kB)
utl_1872___su_75 sökbar PDF (storlek: 454 kB)
utl_1872___su_76 sökbar PDF (storlek: 442 kB)
utl_1872___su_81 sökbar PDF (storlek: 177 kB)
utl_1872___su_82 sökbar PDF (storlek: 1015 kB)
utl_1872___su_83 sökbar PDF (storlek: 1011 kB)
utl_1872___su_89 sökbar PDF (storlek: 399 kB)
utl_1872___subu_1 sökbar PDF (storlek: 492 kB)

 

bet_1872___su_14 utskrifts-PDF (storlek: 6.4 MB)
bet_1872___subevu_2 utskrifts-PDF (storlek: 4.5 MB)
mem_1872___su_1 utskrifts-PDF (storlek: 12 MB)
mem_1872___su_18 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
mem_1872___su_20 utskrifts-PDF (storlek: 680 kB)
mem_1872___su_21 utskrifts-PDF (storlek: 728 kB)
mem_1872___su_25 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
mem_1872___su_32 utskrifts-PDF (storlek: 413 kB)
mem_1872___su_33 utskrifts-PDF (storlek: 3.7 MB)
mem_1872___su_38 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
mem_1872___su_39 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
mem_1872___su_40 utskrifts-PDF (storlek: 644 kB)
mem_1872___su_41 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
mem_1872___su_45 utskrifts-PDF (storlek: 793 kB)
mem_1872___su_57 utskrifts-PDF (storlek: 3.2 MB)
mem_1872___su_58 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
mem_1872___su_59 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
mem_1872___su_61 utskrifts-PDF (storlek: 783 kB)
mem_1872___su_62 utskrifts-PDF (storlek: 886 kB)
mem_1872___su_63 utskrifts-PDF (storlek: 2.5 MB)
mem_1872___su_65 utskrifts-PDF (storlek: 4.1 MB)
mem_1872___su_67 utskrifts-PDF (storlek: 972 kB)
mem_1872___su_69 utskrifts-PDF (storlek: 583 kB)
mem_1872___su_77 utskrifts-PDF (storlek: 6.9 MB)
mem_1872___su_78 utskrifts-PDF (storlek: 12 MB)
mem_1872___su_79 utskrifts-PDF (storlek: 463 kB)
mem_1872___su_80 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
mem_1872___su_84 utskrifts-PDF (storlek: 893 kB)
mem_1872___su_85 utskrifts-PDF (storlek: 5.3 MB)
mem_1872___su_86 utskrifts-PDF (storlek: 5.7 MB)
mem_1872___su_87 utskrifts-PDF (storlek: 6.7 MB)
mem_1872___su_88 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
mem_1872___su_90 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
mem_1872___su_91 utskrifts-PDF (storlek: 4.6 MB)
mem_1872___su_92 utskrifts-PDF (storlek: 344 kB)
mem_1872___su_93 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
mem_1872___su_94 utskrifts-PDF (storlek: 218 kB)
reg_1872___su_ utskrifts-PDF (storlek: 4.7 MB)
utl_1872___su_2 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
utl_1872___su_3 utskrifts-PDF (storlek: 905 kB)
utl_1872___su_4 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
utl_1872___su_5 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
utl_1872___su_6 utskrifts-PDF (storlek: 3.4 MB)
utl_1872___su_7 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
utl_1872___su_8 utskrifts-PDF (storlek: 20 MB)
utl_1872___su_9 utskrifts-PDF (storlek: 8.2 MB)
utl_1872___su_10 utskrifts-PDF (storlek: 20 MB)
utl_1872___su_11 utskrifts-PDF (storlek: 8.2 MB)
utl_1872___su_12 utskrifts-PDF (storlek: 23 MB)
utl_1872___su_13 utskrifts-PDF (storlek: 8.1 MB)
utl_1872___su_15 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
utl_1872___su_16 utskrifts-PDF (storlek: 639 kB)
utl_1872___su_17 utskrifts-PDF (storlek: 7.1 MB)
utl_1872___su_19 utskrifts-PDF (storlek: 794 kB)
utl_1872___su_22 utskrifts-PDF (storlek: 937 kB)
utl_1872___su_23 utskrifts-PDF (storlek: 465 kB)
utl_1872___su_24 utskrifts-PDF (storlek: 2.8 MB)
utl_1872___su_26 utskrifts-PDF (storlek: 989 kB)
utl_1872___su_27 utskrifts-PDF (storlek: 3.1 MB)
utl_1872___su_28 utskrifts-PDF (storlek: 944 kB)
utl_1872___su_29 utskrifts-PDF (storlek: 856 kB)
utl_1872___su_30 utskrifts-PDF (storlek: 961 kB)
utl_1872___su_31 utskrifts-PDF (storlek: 4.4 MB)
utl_1872___su_34 utskrifts-PDF (storlek: 879 kB)
utl_1872___su_35 utskrifts-PDF (storlek: 5.6 MB)
utl_1872___su_36 utskrifts-PDF (storlek: 6.8 MB)
utl_1872___su_37 utskrifts-PDF (storlek: 12 MB)
utl_1872___su_42 utskrifts-PDF (storlek: 802 kB)
utl_1872___su_43 utskrifts-PDF (storlek: 672 kB)
utl_1872___su_44 utskrifts-PDF (storlek: 6.8 MB)
utl_1872___su_46 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
utl_1872___su_47 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
utl_1872___su_48 utskrifts-PDF (storlek: 937 kB)
utl_1872___su_49 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
utl_1872___su_50 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
utl_1872___su_51 utskrifts-PDF (storlek: 427 kB)
utl_1872___su_52 utskrifts-PDF (storlek: 932 kB)
utl_1872___su_53 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
utl_1872___su_54 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
utl_1872___su_55 utskrifts-PDF (storlek: 6 MB)
utl_1872___su_56 utskrifts-PDF (storlek: 2.3 MB)
utl_1872___su_60 utskrifts-PDF (storlek: 2.4 MB)
utl_1872___su_64 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
utl_1872___su_66 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
utl_1872___su_68 utskrifts-PDF (storlek: 5.8 MB)
utl_1872___su_70 utskrifts-PDF (storlek: 4.6 MB)
utl_1872___su_71 utskrifts-PDF (storlek: 900 kB)
utl_1872___su_72 utskrifts-PDF (storlek: 854 kB)
utl_1872___su_73 utskrifts-PDF (storlek: 7.1 MB)
utl_1872___su_74 utskrifts-PDF (storlek: 2.6 MB)
utl_1872___su_75 utskrifts-PDF (storlek: 4.1 MB)
utl_1872___su_76 utskrifts-PDF (storlek: 3.5 MB)
utl_1872___su_81 utskrifts-PDF (storlek: 837 kB)
utl_1872___su_82 utskrifts-PDF (storlek: 9.3 MB)
utl_1872___su_83 utskrifts-PDF (storlek: 9.2 MB)
utl_1872___su_89 utskrifts-PDF (storlek: 2.6 MB)
utl_1872___subu_1 utskrifts-PDF (storlek: 4 MB)

 

bet_1872___su_14 text i XML-format (storlek: 144 kB)
bet_1872___subevu_2 text i XML-format (storlek: 58 kB)
mem_1872___su_1 text i XML-format (storlek: 270 kB)
mem_1872___su_18 text i XML-format (storlek: 21 kB)
mem_1872___su_20 text i XML-format (storlek: 10 kB)
mem_1872___su_21 text i XML-format (storlek: 12 kB)
mem_1872___su_25 text i XML-format (storlek: 41 kB)
mem_1872___su_32 text i XML-format (storlek: 7.0 kB)
mem_1872___su_33 text i XML-format (storlek: 59 kB)
mem_1872___su_38 text i XML-format (storlek: 21 kB)
mem_1872___su_39 text i XML-format (storlek: 20 kB)
mem_1872___su_40 text i XML-format (storlek: 12 kB)
mem_1872___su_41 text i XML-format (storlek: 22 kB)
mem_1872___su_45 text i XML-format (storlek: 12 kB)
mem_1872___su_57 text i XML-format (storlek: 43 kB)
mem_1872___su_58 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mem_1872___su_59 text i XML-format (storlek: 18 kB)
mem_1872___su_61 text i XML-format (storlek: 12 kB)
mem_1872___su_62 text i XML-format (storlek: 13 kB)
mem_1872___su_63 text i XML-format (storlek: 32 kB)
mem_1872___su_65 text i XML-format (storlek: 57 kB)
mem_1872___su_67 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mem_1872___su_69 text i XML-format (storlek: 9.8 kB)
mem_1872___su_77 text i XML-format (storlek: 745 kB)
mem_1872___su_78 text i XML-format (storlek: 392 kB)
mem_1872___su_79 text i XML-format (storlek: 7.9 kB)
mem_1872___su_80 text i XML-format (storlek: 21 kB)
mem_1872___su_84 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mem_1872___su_85 text i XML-format (storlek: 175 kB)
mem_1872___su_86 text i XML-format (storlek: 79 kB)
mem_1872___su_87 text i XML-format (storlek: 185 kB)
mem_1872___su_88 text i XML-format (storlek: 13 kB)
mem_1872___su_90 text i XML-format (storlek: 27 kB)
mem_1872___su_91 text i XML-format (storlek: 262 kB)
mem_1872___su_92 text i XML-format (storlek: 7.4 kB)
mem_1872___su_93 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mem_1872___su_94 text i XML-format (storlek: 4.0 kB)
reg_1872___su_ text i XML-format (storlek: 194 kB)
utl_1872___su_2 text i XML-format (storlek: 29 kB)
utl_1872___su_3 text i XML-format (storlek: 13 kB)
utl_1872___su_4 text i XML-format (storlek: 22 kB)
utl_1872___su_5 text i XML-format (storlek: 51 kB)
utl_1872___su_6 text i XML-format (storlek: 153 kB)
utl_1872___su_7 text i XML-format (storlek: 53 kB)
utl_1872___su_8 text i XML-format (storlek: 1.1 MB)
utl_1872___su_9 text i XML-format (storlek: 342 kB)
utl_1872___su_10 text i XML-format (storlek: 804 kB)
utl_1872___su_11 text i XML-format (storlek: 421 kB)
utl_1872___su_12 text i XML-format (storlek: 804 kB)
utl_1872___su_13 text i XML-format (storlek: 260 kB)
utl_1872___su_15 text i XML-format (storlek: 28 kB)
utl_1872___su_16 text i XML-format (storlek: 11 kB)
utl_1872___su_17 text i XML-format (storlek: 273 kB)
utl_1872___su_19 text i XML-format (storlek: 24 kB)
utl_1872___su_22 text i XML-format (storlek: 13 kB)
utl_1872___su_23 text i XML-format (storlek: 7.1 kB)
utl_1872___su_24 text i XML-format (storlek: 40 kB)
utl_1872___su_26 text i XML-format (storlek: 15 kB)
utl_1872___su_27 text i XML-format (storlek: 44 kB)
utl_1872___su_28 text i XML-format (storlek: 13 kB)
utl_1872___su_29 text i XML-format (storlek: 12 kB)
utl_1872___su_30 text i XML-format (storlek: 14 kB)
utl_1872___su_31 text i XML-format (storlek: 62 kB)
utl_1872___su_34 text i XML-format (storlek: 12 kB)
utl_1872___su_35 text i XML-format (storlek: 80 kB)
utl_1872___su_36 text i XML-format (storlek: 123 kB)
utl_1872___su_37 text i XML-format (storlek: 162 kB)
utl_1872___su_42 text i XML-format (storlek: 12 kB)
utl_1872___su_43 text i XML-format (storlek: 14 kB)
utl_1872___su_44 text i XML-format (storlek: 155 kB)
utl_1872___su_46 text i XML-format (storlek: 23 kB)
utl_1872___su_47 text i XML-format (storlek: 19 kB)
utl_1872___su_48 text i XML-format (storlek: 12 kB)
utl_1872___su_49 text i XML-format (storlek: 14 kB)
utl_1872___su_50 text i XML-format (storlek: 15 kB)
utl_1872___su_51 text i XML-format (storlek: 7.4 kB)
utl_1872___su_52 text i XML-format (storlek: 13 kB)
utl_1872___su_53 text i XML-format (storlek: 15 kB)
utl_1872___su_54 text i XML-format (storlek: 21 kB)
utl_1872___su_55 text i XML-format (storlek: 116 kB)
utl_1872___su_56 text i XML-format (storlek: 33 kB)
utl_1872___su_60 text i XML-format (storlek: 31 kB)
utl_1872___su_64 text i XML-format (storlek: 22 kB)
utl_1872___su_66 text i XML-format (storlek: 25 kB)
utl_1872___su_68 text i XML-format (storlek: 89 kB)
utl_1872___su_70 text i XML-format (storlek: 63 kB)
utl_1872___su_71 text i XML-format (storlek: 14 kB)
utl_1872___su_72 text i XML-format (storlek: 11 kB)
utl_1872___su_73 text i XML-format (storlek: 95 kB)
utl_1872___su_74 text i XML-format (storlek: 41 kB)
utl_1872___su_75 text i XML-format (storlek: 49 kB)
utl_1872___su_76 text i XML-format (storlek: 45 kB)
utl_1872___su_81 text i XML-format (storlek: 12 kB)
utl_1872___su_82 text i XML-format (storlek: 115 kB)
utl_1872___su_83 text i XML-format (storlek: 119 kB)
utl_1872___su_89 text i XML-format (storlek: 72 kB)
utl_1872___subu_1 text i XML-format (storlek: 49 kB)