Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1879, Samling 10, Afd. 1, Bd 1, Riksdagens underdåniga skrifvelser till Kongl. Maj:t n:is 1-75, m. m.; Samling 10. Afd. 1. Bd 2; Riksdagsbeslutet, riksstaten, riksbankens och riksgäldskontorets reglementen; Samling 10. Afd. 2; Riksdagskansliets memorial n:o 1

 

Källa: Riksdagen

kadep_1879____1 sökbar PDF (storlek: 152 kB)
regl-riksb_1879____ sökbar PDF (storlek: 2.5 MB)
regl-riksg_1879____ sökbar PDF (storlek: 4.6 MB)
riksdagsbeslut_1879____ sökbar PDF (storlek: 1.4 MB)
riksstat_1879____ sökbar PDF (storlek: 3.3 MB)
rskr_1879____1 sökbar PDF (storlek: 115 kB)
rskr_1879____2 sökbar PDF (storlek: 173 kB)
rskr_1879____3 sökbar PDF (storlek: 121 kB)
rskr_1879____4 sökbar PDF (storlek: 127 kB)
rskr_1879____5 sökbar PDF (storlek: 129 kB)
rskr_1879____6 sökbar PDF (storlek: 195 kB)
rskr_1879____7 sökbar PDF (storlek: 160 kB)
rskr_1879____8 sökbar PDF (storlek: 190 kB)
rskr_1879____9 sökbar PDF (storlek: 178 kB)
rskr_1879____10 sökbar PDF (storlek: 162 kB)
rskr_1879____11 sökbar PDF (storlek: 172 kB)
rskr_1879____12 sökbar PDF (storlek: 120 kB)
rskr_1879____13 sökbar PDF (storlek: 372 kB)
rskr_1879____14 sökbar PDF (storlek: 158 kB)
rskr_1879____15 sökbar PDF (storlek: 253 kB)
rskr_1879____16 sökbar PDF (storlek: 192 kB)
rskr_1879____17 sökbar PDF (storlek: 145 kB)
rskr_1879____18 sökbar PDF (storlek: 109 kB)
rskr_1879____19 sökbar PDF (storlek: 187 kB)
rskr_1879____20 sökbar PDF (storlek: 191 kB)
rskr_1879____21 sökbar PDF (storlek: 158 kB)
rskr_1879____22 sökbar PDF (storlek: 121 kB)
rskr_1879____23 sökbar PDF (storlek: 172 kB)
rskr_1879____24 sökbar PDF (storlek: 182 kB)
rskr_1879____25 sökbar PDF (storlek: 179 kB)
rskr_1879____26 sökbar PDF (storlek: 187 kB)
rskr_1879____27 sökbar PDF (storlek: 166 kB)
rskr_1879____28 sökbar PDF (storlek: 380 kB)
rskr_1879____29 sökbar PDF (storlek: 259 kB)
rskr_1879____30 sökbar PDF (storlek: 175 kB)
rskr_1879____31 sökbar PDF (storlek: 172 kB)
rskr_1879____32 sökbar PDF (storlek: 246 kB)
rskr_1879____33 sökbar PDF (storlek: 192 kB)
rskr_1879____34 sökbar PDF (storlek: 251 kB)
rskr_1879____35 sökbar PDF (storlek: 194 kB)
rskr_1879____36 sökbar PDF (storlek: 193 kB)
rskr_1879____37 sökbar PDF (storlek: 263 kB)
rskr_1879____38 sökbar PDF (storlek: 174 kB)
rskr_1879____39 sökbar PDF (storlek: 243 kB)
rskr_1879____40 sökbar PDF (storlek: 202 kB)
rskr_1879____41 sökbar PDF (storlek: 358 kB)
rskr_1879____42 sökbar PDF (storlek: 305 kB)
rskr_1879____43 sökbar PDF (storlek: 1.7 MB)
rskr_1879____44 sökbar PDF (storlek: 994 kB)
rskr_1879____45 sökbar PDF (storlek: 2.2 MB)
rskr_1879____46 sökbar PDF (storlek: 1.6 MB)
rskr_1879____47 sökbar PDF (storlek: 3.2 MB)
rskr_1879____48 sökbar PDF (storlek: 1.1 MB)
rskr_1879____49 sökbar PDF (storlek: 529 kB)
rskr_1879____50 sökbar PDF (storlek: 255 kB)
rskr_1879____51 sökbar PDF (storlek: 615 kB)
rskr_1879____52 sökbar PDF (storlek: 263 kB)
rskr_1879____53 sökbar PDF (storlek: 337 kB)
rskr_1879____54 sökbar PDF (storlek: 166 kB)
rskr_1879____55 sökbar PDF (storlek: 157 kB)
rskr_1879____56 sökbar PDF (storlek: 163 kB)
rskr_1879____57 sökbar PDF (storlek: 1.4 MB)
rskr_1879____58 sökbar PDF (storlek: 169 kB)
rskr_1879____59 sökbar PDF (storlek: 394 kB)
rskr_1879____60 sökbar PDF (storlek: 170 kB)
rskr_1879____61 sökbar PDF (storlek: 173 kB)
rskr_1879____62 sökbar PDF (storlek: 165 kB)
rskr_1879____63 sökbar PDF (storlek: 229 kB)
rskr_1879____64 sökbar PDF (storlek: 155 kB)
rskr_1879____65 sökbar PDF (storlek: 440 kB)
rskr_1879____66 sökbar PDF (storlek: 148 kB)
rskr_1879____67 sökbar PDF (storlek: 289 kB)
rskr_1879____68 sökbar PDF (storlek: 105 kB)
rskr_1879____69 sökbar PDF (storlek: 114 kB)
rskr_1879____70 sökbar PDF (storlek: 188 kB)
rskr_1879____71 sökbar PDF (storlek: 107 kB)
rskr_1879____72 sökbar PDF (storlek: 88 kB)
rskr_1879____73 sökbar PDF (storlek: 222 kB)
rskr_1879____74 sökbar PDF (storlek: 390 kB)
rskr_1879____75 sökbar PDF (storlek: 837 kB)
rskr_1879____fört sökbar PDF (storlek: 441 kB)

 

kadep_1879____1 utskrifts-PDF (storlek: 456 kB)
regl-riksb_1879____ utskrifts-PDF (storlek: 22 MB)
regl-riksg_1879____ utskrifts-PDF (storlek: 31 MB)
riksdagsbeslut_1879____ utskrifts-PDF (storlek: 9.8 MB)
riksstat_1879____ utskrifts-PDF (storlek: 12 MB)
rskr_1879____1 utskrifts-PDF (storlek: 244 kB)
rskr_1879____2 utskrifts-PDF (storlek: 727 kB)
rskr_1879____3 utskrifts-PDF (storlek: 403 kB)
rskr_1879____4 utskrifts-PDF (storlek: 352 kB)
rskr_1879____5 utskrifts-PDF (storlek: 351 kB)
rskr_1879____6 utskrifts-PDF (storlek: 666 kB)
rskr_1879____7 utskrifts-PDF (storlek: 621 kB)
rskr_1879____8 utskrifts-PDF (storlek: 593 kB)
rskr_1879____9 utskrifts-PDF (storlek: 727 kB)
rskr_1879____10 utskrifts-PDF (storlek: 649 kB)
rskr_1879____11 utskrifts-PDF (storlek: 558 kB)
rskr_1879____12 utskrifts-PDF (storlek: 343 kB)
rskr_1879____13 utskrifts-PDF (storlek: 2.5 MB)
rskr_1879____14 utskrifts-PDF (storlek: 777 kB)
rskr_1879____15 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
rskr_1879____16 utskrifts-PDF (storlek: 742 kB)
rskr_1879____17 utskrifts-PDF (storlek: 651 kB)
rskr_1879____18 utskrifts-PDF (storlek: 317 kB)
rskr_1879____19 utskrifts-PDF (storlek: 880 kB)
rskr_1879____20 utskrifts-PDF (storlek: 968 kB)
rskr_1879____21 utskrifts-PDF (storlek: 730 kB)
rskr_1879____22 utskrifts-PDF (storlek: 254 kB)
rskr_1879____23 utskrifts-PDF (storlek: 862 kB)
rskr_1879____24 utskrifts-PDF (storlek: 890 kB)
rskr_1879____25 utskrifts-PDF (storlek: 651 kB)
rskr_1879____26 utskrifts-PDF (storlek: 667 kB)
rskr_1879____27 utskrifts-PDF (storlek: 677 kB)
rskr_1879____28 utskrifts-PDF (storlek: 2.7 MB)
rskr_1879____29 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
rskr_1879____30 utskrifts-PDF (storlek: 864 kB)
rskr_1879____31 utskrifts-PDF (storlek: 981 kB)
rskr_1879____32 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
rskr_1879____33 utskrifts-PDF (storlek: 913 kB)
rskr_1879____34 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
rskr_1879____35 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
rskr_1879____36 utskrifts-PDF (storlek: 782 kB)
rskr_1879____37 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
rskr_1879____38 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
rskr_1879____39 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
rskr_1879____40 utskrifts-PDF (storlek: 625 kB)
rskr_1879____41 utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)
rskr_1879____42 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
rskr_1879____43 utskrifts-PDF (storlek: 12 MB)
rskr_1879____44 utskrifts-PDF (storlek: 6.7 MB)
rskr_1879____45 utskrifts-PDF (storlek: 18 MB)
rskr_1879____46 utskrifts-PDF (storlek: 12 MB)
rskr_1879____47 utskrifts-PDF (storlek: 27 MB)
rskr_1879____48 utskrifts-PDF (storlek: 8.2 MB)
rskr_1879____49 utskrifts-PDF (storlek: 3.6 MB)
rskr_1879____50 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
rskr_1879____51 utskrifts-PDF (storlek: 4.4 MB)
rskr_1879____52 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
rskr_1879____53 utskrifts-PDF (storlek: 2.5 MB)
rskr_1879____54 utskrifts-PDF (storlek: 955 kB)
rskr_1879____55 utskrifts-PDF (storlek: 684 kB)
rskr_1879____56 utskrifts-PDF (storlek: 848 kB)
rskr_1879____57 utskrifts-PDF (storlek: 13 MB)
rskr_1879____58 utskrifts-PDF (storlek: 810 kB)
rskr_1879____59 utskrifts-PDF (storlek: 3 MB)
rskr_1879____60 utskrifts-PDF (storlek: 873 kB)
rskr_1879____61 utskrifts-PDF (storlek: 893 kB)
rskr_1879____62 utskrifts-PDF (storlek: 715 kB)
rskr_1879____63 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
rskr_1879____64 utskrifts-PDF (storlek: 616 kB)
rskr_1879____65 utskrifts-PDF (storlek: 3.5 MB)
rskr_1879____66 utskrifts-PDF (storlek: 753 kB)
rskr_1879____67 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
rskr_1879____68 utskrifts-PDF (storlek: 245 kB)
rskr_1879____69 utskrifts-PDF (storlek: 262 kB)
rskr_1879____70 utskrifts-PDF (storlek: 803 kB)
rskr_1879____71 utskrifts-PDF (storlek: 254 kB)
rskr_1879____72 utskrifts-PDF (storlek: 168 kB)
rskr_1879____73 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
rskr_1879____74 utskrifts-PDF (storlek: 3.1 MB)
rskr_1879____75 utskrifts-PDF (storlek: 7.4 MB)
rskr_1879____fört utskrifts-PDF (storlek: 2.5 MB)

 

kadep_1879____1 text i XML-format (storlek: 7.8 kB)
regl-riksb_1879____ text i XML-format (storlek: 407 kB)
regl-riksg_1879____ text i XML-format (storlek: 1.6 MB)
riksdagsbeslut_1879____ text i XML-format (storlek: 343 kB)
riksstat_1879____ text i XML-format (storlek: 1.7 MB)
rskr_1879____1 text i XML-format (storlek: 6.3 kB)
rskr_1879____2 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1879____3 text i XML-format (storlek: 8.0 kB)
rskr_1879____4 text i XML-format (storlek: 5.9 kB)
rskr_1879____5 text i XML-format (storlek: 6.2 kB)
rskr_1879____6 text i XML-format (storlek: 11 kB)
rskr_1879____7 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1879____8 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1879____9 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1879____10 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1879____11 text i XML-format (storlek: 11 kB)
rskr_1879____12 text i XML-format (storlek: 6.8 kB)
rskr_1879____13 text i XML-format (storlek: 39 kB)
rskr_1879____14 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1879____15 text i XML-format (storlek: 23 kB)
rskr_1879____16 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1879____17 text i XML-format (storlek: 9.8 kB)
rskr_1879____18 text i XML-format (storlek: 7.4 kB)
rskr_1879____19 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1879____20 text i XML-format (storlek: 16 kB)
rskr_1879____21 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1879____22 text i XML-format (storlek: 6.4 kB)
rskr_1879____23 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1879____24 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1879____25 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1879____26 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1879____27 text i XML-format (storlek: 11 kB)
rskr_1879____28 text i XML-format (storlek: 35 kB)
rskr_1879____29 text i XML-format (storlek: 24 kB)
rskr_1879____30 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1879____31 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1879____32 text i XML-format (storlek: 23 kB)
rskr_1879____33 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1879____34 text i XML-format (storlek: 23 kB)
rskr_1879____35 text i XML-format (storlek: 15 kB)
rskr_1879____36 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1879____37 text i XML-format (storlek: 22 kB)
rskr_1879____38 text i XML-format (storlek: 16 kB)
rskr_1879____39 text i XML-format (storlek: 23 kB)
rskr_1879____40 text i XML-format (storlek: 30 kB)
rskr_1879____41 text i XML-format (storlek: 57 kB)
rskr_1879____42 text i XML-format (storlek: 64 kB)
rskr_1879____43 text i XML-format (storlek: 527 kB)
rskr_1879____44 text i XML-format (storlek: 222 kB)
rskr_1879____45 text i XML-format (storlek: 567 kB)
rskr_1879____46 text i XML-format (storlek: 398 kB)
rskr_1879____47 text i XML-format (storlek: 804 kB)
rskr_1879____48 text i XML-format (storlek: 278 kB)
rskr_1879____49 text i XML-format (storlek: 103 kB)
rskr_1879____50 text i XML-format (storlek: 24 kB)
rskr_1879____51 text i XML-format (storlek: 122 kB)
rskr_1879____52 text i XML-format (storlek: 26 kB)
rskr_1879____53 text i XML-format (storlek: 37 kB)
rskr_1879____54 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1879____55 text i XML-format (storlek: 10 kB)
rskr_1879____56 text i XML-format (storlek: 11 kB)
rskr_1879____57 text i XML-format (storlek: 187 kB)
rskr_1879____58 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1879____59 text i XML-format (storlek: 42 kB)
rskr_1879____60 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1879____61 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1879____62 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1879____63 text i XML-format (storlek: 20 kB)
rskr_1879____64 text i XML-format (storlek: 11 kB)
rskr_1879____65 text i XML-format (storlek: 45 kB)
rskr_1879____66 text i XML-format (storlek: 11 kB)
rskr_1879____67 text i XML-format (storlek: 39 kB)
rskr_1879____68 text i XML-format (storlek: 5.0 kB)
rskr_1879____69 text i XML-format (storlek: 5.9 kB)
rskr_1879____70 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1879____71 text i XML-format (storlek: 5.4 kB)
rskr_1879____72 text i XML-format (storlek: 4.4 kB)
rskr_1879____73 text i XML-format (storlek: 16 kB)
rskr_1879____74 text i XML-format (storlek: 41 kB)
rskr_1879____75 text i XML-format (storlek: 108 kB)
rskr_1879____fört text i XML-format (storlek: 85 kB)