Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år ....Första kammaren 1869, Bd 01; [16 januari-11 mars]

 

Källa: Riksdagen

prot_1869__fk__0116 sökbar PDF (storlek: 370 kB)
prot_1869__fk__0118 sökbar PDF (storlek: 100 kB)
prot_1869__fk__0119 sökbar PDF (storlek: 320 kB)
prot_1869__fk__0120 sökbar PDF (storlek: 399 kB)
prot_1869__fk__0121 sökbar PDF (storlek: 577 kB)
prot_1869__fk__0123 sökbar PDF (storlek: 263 kB)
prot_1869__fk__0125 sökbar PDF (storlek: 985 kB)
prot_1869__fk__0127 sökbar PDF (storlek: 480 kB)
prot_1869__fk__0128 sökbar PDF (storlek: 558 kB)
prot_1869__fk__0130 sökbar PDF (storlek: 2.4 MB)
prot_1869__fk__0203 sökbar PDF (storlek: 253 kB)
prot_1869__fk__0206 sökbar PDF (storlek: 888 kB)
prot_1869__fk__0210 sökbar PDF (storlek: 435 kB)
prot_1869__fk__0213 sökbar PDF (storlek: 394 kB)
prot_1869__fk__0217 sökbar PDF (storlek: 422 kB)
prot_1869__fk__0220 sökbar PDF (storlek: 205 kB)
prot_1869__fk__0224 sökbar PDF (storlek: 207 kB)
prot_1869__fk__0225 sökbar PDF (storlek: 204 kB)
prot_1869__fk__0227 sökbar PDF (storlek: 4.4 MB)
prot_1869__fk__0301 sökbar PDF (storlek: 375 kB)
prot_1869__fk__0303 sökbar PDF (storlek: 3.6 MB)
prot_1869__fk__0305 sökbar PDF (storlek: 4.7 MB)
prot_1869__fk__0306 sökbar PDF (storlek: 2.4 MB)
prot_1869__fk__0309 sökbar PDF (storlek: 5.2 MB)
prot_1869__fk__0310 sökbar PDF (storlek: 2.4 MB)
prot_1869__fk__0311 sökbar PDF (storlek: 4.4 MB)

 

prot_1869__fk__0116 utskrifts-PDF (storlek: 2.7 MB)
prot_1869__fk__0118 utskrifts-PDF (storlek: 299 kB)
prot_1869__fk__0119 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
prot_1869__fk__0120 utskrifts-PDF (storlek: 2.4 MB)
prot_1869__fk__0121 utskrifts-PDF (storlek: 5.1 MB)
prot_1869__fk__0123 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
prot_1869__fk__0125 utskrifts-PDF (storlek: 9.7 MB)
prot_1869__fk__0127 utskrifts-PDF (storlek: 3.7 MB)
prot_1869__fk__0128 utskrifts-PDF (storlek: 4.2 MB)
prot_1869__fk__0130 utskrifts-PDF (storlek: 26 MB)
prot_1869__fk__0203 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
prot_1869__fk__0206 utskrifts-PDF (storlek: 8.3 MB)
prot_1869__fk__0210 utskrifts-PDF (storlek: 3.3 MB)
prot_1869__fk__0213 utskrifts-PDF (storlek: 3 MB)
prot_1869__fk__0217 utskrifts-PDF (storlek: 3.3 MB)
prot_1869__fk__0220 utskrifts-PDF (storlek: 858 kB)
prot_1869__fk__0224 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
prot_1869__fk__0225 utskrifts-PDF (storlek: 985 kB)
prot_1869__fk__0227 utskrifts-PDF (storlek: 48 MB)
prot_1869__fk__0301 utskrifts-PDF (storlek: 2.8 MB)
prot_1869__fk__0303 utskrifts-PDF (storlek: 39 MB)
prot_1869__fk__0305 utskrifts-PDF (storlek: 52 MB)
prot_1869__fk__0306 utskrifts-PDF (storlek: 26 MB)
prot_1869__fk__0309 utskrifts-PDF (storlek: 60 MB)
prot_1869__fk__0310 utskrifts-PDF (storlek: 27 MB)
prot_1869__fk__0311 utskrifts-PDF (storlek: 47 MB)

 

prot_1869__fk__0116 text i XML-format (storlek: 57 kB)
prot_1869__fk__0118 text i XML-format (storlek: 5.4 kB)
prot_1869__fk__0119 text i XML-format (storlek: 43 kB)
prot_1869__fk__0120 text i XML-format (storlek: 67 kB)
prot_1869__fk__0121 text i XML-format (storlek: 87 kB)
prot_1869__fk__0123 text i XML-format (storlek: 34 kB)
prot_1869__fk__0125 text i XML-format (storlek: 155 kB)
prot_1869__fk__0127 text i XML-format (storlek: 75 kB)
prot_1869__fk__0128 text i XML-format (storlek: 91 kB)
prot_1869__fk__0130 text i XML-format (storlek: 412 kB)
prot_1869__fk__0203 text i XML-format (storlek: 37 kB)
prot_1869__fk__0206 text i XML-format (storlek: 138 kB)
prot_1869__fk__0210 text i XML-format (storlek: 63 kB)
prot_1869__fk__0213 text i XML-format (storlek: 55 kB)
prot_1869__fk__0217 text i XML-format (storlek: 61 kB)
prot_1869__fk__0220 text i XML-format (storlek: 34 kB)
prot_1869__fk__0224 text i XML-format (storlek: 25 kB)
prot_1869__fk__0225 text i XML-format (storlek: 28 kB)
prot_1869__fk__0227 text i XML-format (storlek: 723 kB)
prot_1869__fk__0301 text i XML-format (storlek: 51 kB)
prot_1869__fk__0303 text i XML-format (storlek: 600 kB)
prot_1869__fk__0305 text i XML-format (storlek: 791 kB)
prot_1869__fk__0306 text i XML-format (storlek: 407 kB)
prot_1869__fk__0309 text i XML-format (storlek: 879 kB)
prot_1869__fk__0310 text i XML-format (storlek: 419 kB)
prot_1869__fk__0311 text i XML-format (storlek: 730 kB)