Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1872, Samling 1, Afd. 1, Kongl. Maj:ts propositioner och skrifvelser [n:is 1-31], berättelse om hvad i rikets styrelse efter nästförutgångna lagtima riksdag sig tilldragit; de af Kongl. Maj:t till riksdagen hållna tal, samt bilagor till Kongl. Maj:ts propositioner och skrifvelser

 

Källa: Riksdagen

berrdg_1872___kmtal_jan sökbar PDF (storlek: 152 kB)
berrdg_1872___kmtal_maj sökbar PDF (storlek: 155 kB)
berrdg_1872___rber_ sökbar PDF (storlek: 3.1 MB)
prop_1872____1_01 sökbar PDF (storlek: 19 MB)
prop_1872____1_02 sökbar PDF (storlek: 10 MB)
prop_1872____2 sökbar PDF (storlek: 380 kB)
prop_1872____3 sökbar PDF (storlek: 438 kB)
prop_1872____4 sökbar PDF (storlek: 183 kB)
prop_1872____5 sökbar PDF (storlek: 383 kB)
prop_1872____6 sökbar PDF (storlek: 911 kB)
prop_1872____7 sökbar PDF (storlek: 359 kB)
prop_1872____8 sökbar PDF (storlek: 763 kB)
prop_1872____9 sökbar PDF (storlek: 824 kB)
prop_1872____10 sökbar PDF (storlek: 251 kB)
prop_1872____11 sökbar PDF (storlek: 239 kB)
prop_1872____12 sökbar PDF (storlek: 288 kB)
prop_1872____13 sökbar PDF (storlek: 442 kB)
prop_1872____14 sökbar PDF (storlek: 518 kB)
prop_1872____15 sökbar PDF (storlek: 844 kB)
prop_1872____16 sökbar PDF (storlek: 566 kB)
prop_1872____17 sökbar PDF (storlek: 1.6 MB)
prop_1872____18 sökbar PDF (storlek: 3.3 MB)
prop_1872____19 sökbar PDF (storlek: 5.6 MB)
prop_1872____20 sökbar PDF (storlek: 236 kB)
prop_1872____21 sökbar PDF (storlek: 601 kB)
prop_1872____22 sökbar PDF (storlek: 587 kB)
prop_1872____23 sökbar PDF (storlek: 255 kB)
prop_1872____24 sökbar PDF (storlek: 271 kB)
prop_1872____25 sökbar PDF (storlek: 457 kB)
prop_1872____26 sökbar PDF (storlek: 406 kB)
prop_1872____28 sökbar PDF (storlek: 8.2 MB)
prop_1872____29 sökbar PDF (storlek: 722 kB)
prop_1872____30 sökbar PDF (storlek: 393 kB)
prop_1872____31 sökbar PDF (storlek: 473 kB)
prop_1872____fört sökbar PDF (storlek: 279 kB)
skr_1872____27 sökbar PDF (storlek: 268 kB)

 

berrdg_1872___kmtal_jan utskrifts-PDF (storlek: 679 kB)
berrdg_1872___kmtal_maj utskrifts-PDF (storlek: 450 kB)
berrdg_1872___rber_ utskrifts-PDF (storlek: 27 MB)
prop_1872____1_01 utskrifts-PDF (storlek: 165 MB)
prop_1872____1_02 utskrifts-PDF (storlek: 77 MB)
prop_1872____2 utskrifts-PDF (storlek: 2.6 MB)
prop_1872____3 utskrifts-PDF (storlek: 3.2 MB)
prop_1872____4 utskrifts-PDF (storlek: 710 kB)
prop_1872____5 utskrifts-PDF (storlek: 2.5 MB)
prop_1872____6 utskrifts-PDF (storlek: 7.6 MB)
prop_1872____7 utskrifts-PDF (storlek: 2.4 MB)
prop_1872____8 utskrifts-PDF (storlek: 5.8 MB)
prop_1872____9 utskrifts-PDF (storlek: 6.1 MB)
prop_1872____10 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
prop_1872____11 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
prop_1872____12 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
prop_1872____13 utskrifts-PDF (storlek: 3.3 MB)
prop_1872____14 utskrifts-PDF (storlek: 3.5 MB)
prop_1872____15 utskrifts-PDF (storlek: 6.8 MB)
prop_1872____16 utskrifts-PDF (storlek: 3.9 MB)
prop_1872____17 utskrifts-PDF (storlek: 14 MB)
prop_1872____18 utskrifts-PDF (storlek: 20 MB)
prop_1872____19 utskrifts-PDF (storlek: 43 MB)
prop_1872____20 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
prop_1872____21 utskrifts-PDF (storlek: 4.9 MB)
prop_1872____22 utskrifts-PDF (storlek: 4.8 MB)
prop_1872____23 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
prop_1872____24 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
prop_1872____25 utskrifts-PDF (storlek: 3.4 MB)
prop_1872____26 utskrifts-PDF (storlek: 2.7 MB)
prop_1872____28 utskrifts-PDF (storlek: 81 MB)
prop_1872____29 utskrifts-PDF (storlek: 6.1 MB)
prop_1872____30 utskrifts-PDF (storlek: 2.8 MB)
prop_1872____31 utskrifts-PDF (storlek: 3.1 MB)
prop_1872____fört utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
skr_1872____27 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)

 

berrdg_1872___kmtal_jan text i XML-format (storlek: 10 kB)
berrdg_1872___kmtal_maj text i XML-format (storlek: 7.5 kB)
berrdg_1872___rber_ text i XML-format (storlek: 385 kB)
prop_1872____1_01 text i XML-format (storlek: 3.4 MB)
prop_1872____1_02 text i XML-format (storlek: 3.3 MB)
prop_1872____2 text i XML-format (storlek: 43 kB)
prop_1872____3 text i XML-format (storlek: 48 kB)
prop_1872____4 text i XML-format (storlek: 16 kB)
prop_1872____5 text i XML-format (storlek: 36 kB)
prop_1872____6 text i XML-format (storlek: 105 kB)
prop_1872____7 text i XML-format (storlek: 34 kB)
prop_1872____8 text i XML-format (storlek: 85 kB)
prop_1872____9 text i XML-format (storlek: 94 kB)
prop_1872____10 text i XML-format (storlek: 21 kB)
prop_1872____11 text i XML-format (storlek: 20 kB)
prop_1872____12 text i XML-format (storlek: 29 kB)
prop_1872____13 text i XML-format (storlek: 48 kB)
prop_1872____14 text i XML-format (storlek: 62 kB)
prop_1872____15 text i XML-format (storlek: 95 kB)
prop_1872____16 text i XML-format (storlek: 81 kB)
prop_1872____17 text i XML-format (storlek: 203 kB)
prop_1872____18 text i XML-format (storlek: 1.4 MB)
prop_1872____19 text i XML-format (storlek: 1.5 MB)
prop_1872____20 text i XML-format (storlek: 21 kB)
prop_1872____21 text i XML-format (storlek: 70 kB)
prop_1872____22 text i XML-format (storlek: 67 kB)
prop_1872____23 text i XML-format (storlek: 22 kB)
prop_1872____24 text i XML-format (storlek: 24 kB)
prop_1872____25 text i XML-format (storlek: 45 kB)
prop_1872____26 text i XML-format (storlek: 43 kB)
prop_1872____28 text i XML-format (storlek: 1.2 MB)
prop_1872____29 text i XML-format (storlek: 107 kB)
prop_1872____30 text i XML-format (storlek: 38 kB)
prop_1872____31 text i XML-format (storlek: 57 kB)
prop_1872____fört text i XML-format (storlek: 26 kB)
skr_1872____27 text i XML-format (storlek: 21 kB)