Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1912, Samling 1, Bd 2, Kungl. Maj:ts propositioner nr 2-22

 

Källa: Riksdagen

prop_1912____2 sökbar PDF (storlek: 7 MB)
prop_1912____3 sökbar PDF (storlek: 4.5 MB)
prop_1912____4 sökbar PDF (storlek: 442 kB)
prop_1912____5 sökbar PDF (storlek: 229 kB)
prop_1912____6 sökbar PDF (storlek: 1.2 MB)
prop_1912____7 sökbar PDF (storlek: 292 kB)
prop_1912____8 sökbar PDF (storlek: 594 kB)
prop_1912____9 sökbar PDF (storlek: 247 kB)
prop_1912____10 sökbar PDF (storlek: 430 kB)
prop_1912____11 sökbar PDF (storlek: 301 kB)
prop_1912____12 sökbar PDF (storlek: 419 kB)
prop_1912____13 sökbar PDF (storlek: 326 kB)
prop_1912____14 sökbar PDF (storlek: 294 kB)
prop_1912____15 sökbar PDF (storlek: 353 kB)
prop_1912____16 sökbar PDF (storlek: 285 kB)
prop_1912____17 sökbar PDF (storlek: 303 kB)
prop_1912____18 sökbar PDF (storlek: 476 kB)
prop_1912____19 sökbar PDF (storlek: 190 kB)
prop_1912____20 sökbar PDF (storlek: 352 kB)
prop_1912____21 sökbar PDF (storlek: 1.4 MB)
prop_1912____22 sökbar PDF (storlek: 17 MB)

 

prop_1912____2 utskrifts-PDF (storlek: 66 MB)
prop_1912____3 utskrifts-PDF (storlek: 37 MB)
prop_1912____4 utskrifts-PDF (storlek: 3.1 MB)
prop_1912____5 utskrifts-PDF (storlek: 793 kB)
prop_1912____6 utskrifts-PDF (storlek: 11 MB)
prop_1912____7 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
prop_1912____8 utskrifts-PDF (storlek: 3.1 MB)
prop_1912____9 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
prop_1912____10 utskrifts-PDF (storlek: 3.2 MB)
prop_1912____11 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
prop_1912____12 utskrifts-PDF (storlek: 2.7 MB)
prop_1912____13 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
prop_1912____14 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
prop_1912____15 utskrifts-PDF (storlek: 2.1 MB)
prop_1912____16 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
prop_1912____17 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
prop_1912____18 utskrifts-PDF (storlek: 2.4 MB)
prop_1912____19 utskrifts-PDF (storlek: 493 kB)
prop_1912____20 utskrifts-PDF (storlek: 2.1 MB)
prop_1912____21 utskrifts-PDF (storlek: 13 MB)
prop_1912____22 utskrifts-PDF (storlek: 157 MB)

 

prop_1912____2 text i XML-format (storlek: 1.0 MB)
prop_1912____3 text i XML-format (storlek: 1.1 MB)
prop_1912____4 text i XML-format (storlek: 50 kB)
prop_1912____5 text i XML-format (storlek: 17 kB)
prop_1912____6 text i XML-format (storlek: 255 kB)
prop_1912____7 text i XML-format (storlek: 27 kB)
prop_1912____8 text i XML-format (storlek: 63 kB)
prop_1912____9 text i XML-format (storlek: 21 kB)
prop_1912____10 text i XML-format (storlek: 47 kB)
prop_1912____11 text i XML-format (storlek: 43 kB)
prop_1912____12 text i XML-format (storlek: 42 kB)
prop_1912____13 text i XML-format (storlek: 30 kB)
prop_1912____14 text i XML-format (storlek: 27 kB)
prop_1912____15 text i XML-format (storlek: 34 kB)
prop_1912____16 text i XML-format (storlek: 24 kB)
prop_1912____17 text i XML-format (storlek: 28 kB)
prop_1912____18 text i XML-format (storlek: 48 kB)
prop_1912____19 text i XML-format (storlek: 14 kB)
prop_1912____20 text i XML-format (storlek: 36 kB)
prop_1912____21 text i XML-format (storlek: 194 kB)
prop_1912____22 text i XML-format (storlek: 3.0 MB)