Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år ....Första kammaren 1893, Bd 02, N:is 16-27; [15 mars-18 april]

 

Källa: Riksdagen

prot_1893__fk__16 sökbar PDF (storlek: 1.7 MB)
prot_1893__fk__17 sökbar PDF (storlek: 2.1 MB)
prot_1893__fk__18 sökbar PDF (storlek: 2.2 MB)
prot_1893__fk__19 sökbar PDF (storlek: 1 MB)
prot_1893__fk__20 sökbar PDF (storlek: 1.4 MB)
prot_1893__fk__21 sökbar PDF (storlek: 1.8 MB)
prot_1893__fk__22 sökbar PDF (storlek: 2.7 MB)
prot_1893__fk__23 sökbar PDF (storlek: 1.5 MB)
prot_1893__fk__24 sökbar PDF (storlek: 2.4 MB)
prot_1893__fk__25 sökbar PDF (storlek: 1.3 MB)
prot_1893__fk__26 sökbar PDF (storlek: 2.5 MB)
prot_1893__fk__27 sökbar PDF (storlek: 2.3 MB)

 

prot_1893__fk__16 utskrifts-PDF (storlek: 19 MB)
prot_1893__fk__17 utskrifts-PDF (storlek: 24 MB)
prot_1893__fk__18 utskrifts-PDF (storlek: 25 MB)
prot_1893__fk__19 utskrifts-PDF (storlek: 9.3 MB)
prot_1893__fk__20 utskrifts-PDF (storlek: 15 MB)
prot_1893__fk__21 utskrifts-PDF (storlek: 18 MB)
prot_1893__fk__22 utskrifts-PDF (storlek: 31 MB)
prot_1893__fk__23 utskrifts-PDF (storlek: 15 MB)
prot_1893__fk__24 utskrifts-PDF (storlek: 26 MB)
prot_1893__fk__25 utskrifts-PDF (storlek: 13 MB)
prot_1893__fk__26 utskrifts-PDF (storlek: 29 MB)
prot_1893__fk__27 utskrifts-PDF (storlek: 27 MB)

 

prot_1893__fk__16 text i XML-format (storlek: 309 kB)
prot_1893__fk__17 text i XML-format (storlek: 408 kB)
prot_1893__fk__18 text i XML-format (storlek: 413 kB)
prot_1893__fk__19 text i XML-format (storlek: 179 kB)
prot_1893__fk__20 text i XML-format (storlek: 270 kB)
prot_1893__fk__21 text i XML-format (storlek: 327 kB)
prot_1893__fk__22 text i XML-format (storlek: 508 kB)
prot_1893__fk__23 text i XML-format (storlek: 256 kB)
prot_1893__fk__24 text i XML-format (storlek: 445 kB)
prot_1893__fk__25 text i XML-format (storlek: 239 kB)
prot_1893__fk__26 text i XML-format (storlek: 502 kB)
prot_1893__fk__27 text i XML-format (storlek: 444 kB)