Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1900, Samling 2, Afd. 1, 1899 års revisionsberättelser samt justitieombudsmannens embetsberättelse

 

Källa: Riksdagen

berrdg_1900___jo_ sökbar PDF (storlek: 8.3 MB)
berrdg_1900___riksbank_ sökbar PDF (storlek: 7.3 MB)
berrdg_1900___riksgäld__01 sökbar PDF (storlek: 18 MB)
berrdg_1900___riksgäld__02 sökbar PDF (storlek: 3.8 MB)
berrdg_1900___statsverk__01 sökbar PDF (storlek: 22 MB)
berrdg_1900___statsverk__02 sökbar PDF (storlek: 22 MB)
berrdg_1900___statsverk__03 sökbar PDF (storlek: 6.3 MB)

 

berrdg_1900___jo_ utskrifts-PDF (storlek: 83 MB)
berrdg_1900___riksbank_ utskrifts-PDF (storlek: 30 MB)
berrdg_1900___riksgäld__01 utskrifts-PDF (storlek: 101 MB)
berrdg_1900___riksgäld__02 utskrifts-PDF (storlek: 21 MB)
berrdg_1900___statsverk__01 utskrifts-PDF (storlek: 113 MB)
berrdg_1900___statsverk__02 utskrifts-PDF (storlek: 129 MB)
berrdg_1900___statsverk__03 utskrifts-PDF (storlek: 54 MB)

 

berrdg_1900___jo_ text i XML-format (storlek: 1.2 MB)
berrdg_1900___riksbank_ text i XML-format (storlek: 3.1 MB)
berrdg_1900___riksgäld__01 text i XML-format (storlek: 5.3 MB)
berrdg_1900___riksgäld__02 text i XML-format (storlek: 1.1 MB)
berrdg_1900___statsverk__01 text i XML-format (storlek: 8.2 MB)
berrdg_1900___statsverk__02 text i XML-format (storlek: 7.6 MB)
berrdg_1900___statsverk__03 text i XML-format (storlek: 1.2 MB)