Bihang till samtlige riks-ståndens protocoll, innehållande de handlingar, hvilka till riks-stånden blifvit aflemnade, såsom konungens nådiga propositioner, riksens ständers utskotts betänkanden och förklaringar, samt riks-ståndens protocolls: utdrag vid urtima riksdagen i Stockholm 1823. [Del 5]. Tredje samlingen. Constitutions-utskottets betänkanden

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 62 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 16 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 104 MB)
Del 4 sökbar PDF (storlek: 20 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 1.6 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 444K)
Del 3 text i XML-format (storlek: 4.0 MB)
Del 4 text i XML-format (storlek: 812K)