Ståndsriksdagens dokument 1521-1866

Här finns digitaliserade riksdagsakter, ståndsriksdagens protokoll och register.

  • Riksdagsakter från tidiga riksdagar och riksdagsliknande möten från åren 1521-1617 och 1719-1734.
  • Dokument från ståndsriksdagen, d.v.s från riksdagen som bestod av de fyra stånden, adel, präster, borgare och bönder. Det här materialet finns för perioden 1627-1866. Bihangen till protokollen finns från 1809.
  • Ett antal protokoll är ännu inte utgivna utan finns enbart som handskrifter.

    Utgivet material går att ta del av i tryckt form på Riksdagsbiblioteket.