Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1913, Samling 1, Bd 10, Kungl. Maj:ts propositioner nr 219-241

 

Källa: Riksdagen

prop_1913____219 sökbar PDF (storlek: 299 kB)
prop_1913____220 sökbar PDF (storlek: 799 kB)
prop_1913____221 sökbar PDF (storlek: 364 kB)
prop_1913____222 sökbar PDF (storlek: 250 kB)
prop_1913____223 sökbar PDF (storlek: 279 kB)
prop_1913____224 sökbar PDF (storlek: 500 kB)
prop_1913____225 sökbar PDF (storlek: 450 kB)
prop_1913____226 sökbar PDF (storlek: 475 kB)
prop_1913____227 sökbar PDF (storlek: 344 kB)
prop_1913____228 sökbar PDF (storlek: 3.5 MB)
prop_1913____229 sökbar PDF (storlek: 2.3 MB)
prop_1913____230 sökbar PDF (storlek: 412 kB)
prop_1913____231 sökbar PDF (storlek: 361 kB)
prop_1913____232 sökbar PDF (storlek: 8.7 MB)
prop_1913____233 sökbar PDF (storlek: 809 kB)
prop_1913____234 sökbar PDF (storlek: 5.8 MB)
prop_1913____235 sökbar PDF (storlek: 1.8 MB)
prop_1913____236 sökbar PDF (storlek: 1.5 MB)
prop_1913____237 sökbar PDF (storlek: 302 kB)
prop_1913____238 sökbar PDF (storlek: 1.7 MB)
prop_1913____239 sökbar PDF (storlek: 3.3 MB)
prop_1913____240 sökbar PDF (storlek: 707 kB)
prop_1913____241 sökbar PDF (storlek: 419 kB)

 

prop_1913____219 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
prop_1913____220 utskrifts-PDF (storlek: 7.4 MB)
prop_1913____221 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
prop_1913____222 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
prop_1913____223 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
prop_1913____224 utskrifts-PDF (storlek: 2.1 MB)
prop_1913____225 utskrifts-PDF (storlek: 3.3 MB)
prop_1913____226 utskrifts-PDF (storlek: 3.6 MB)
prop_1913____227 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
prop_1913____228 utskrifts-PDF (storlek: 35 MB)
prop_1913____229 utskrifts-PDF (storlek: 17 MB)
prop_1913____230 utskrifts-PDF (storlek: 3.1 MB)
prop_1913____231 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
prop_1913____232 utskrifts-PDF (storlek: 78 MB)
prop_1913____233 utskrifts-PDF (storlek: 6.4 MB)
prop_1913____234 utskrifts-PDF (storlek: 60 MB)
prop_1913____235 utskrifts-PDF (storlek: 19 MB)
prop_1913____236 utskrifts-PDF (storlek: 15 MB)
prop_1913____237 utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)
prop_1913____238 utskrifts-PDF (storlek: 17 MB)
prop_1913____239 utskrifts-PDF (storlek: 33 MB)
prop_1913____240 utskrifts-PDF (storlek: 6.3 MB)
prop_1913____241 utskrifts-PDF (storlek: 2.9 MB)

 

prop_1913____219 text i XML-format (storlek: 28 kB)
prop_1913____220 text i XML-format (storlek: 107 kB)
prop_1913____221 text i XML-format (storlek: 69 kB)
prop_1913____222 text i XML-format (storlek: 20 kB)
prop_1913____223 text i XML-format (storlek: 24 kB)
prop_1913____224 text i XML-format (storlek: 124 kB)
prop_1913____225 text i XML-format (storlek: 45 kB)
prop_1913____226 text i XML-format (storlek: 50 kB)
prop_1913____227 text i XML-format (storlek: 41 kB)
prop_1913____228 text i XML-format (storlek: 702 kB)
prop_1913____229 text i XML-format (storlek: 675 kB)
prop_1913____230 text i XML-format (storlek: 47 kB)
prop_1913____231 text i XML-format (storlek: 35 kB)
prop_1913____232 text i XML-format (storlek: 1.9 MB)
prop_1913____233 text i XML-format (storlek: 112 kB)
prop_1913____234 text i XML-format (storlek: 935 kB)
prop_1913____235 text i XML-format (storlek: 283 kB)
prop_1913____236 text i XML-format (storlek: 258 kB)
prop_1913____237 text i XML-format (storlek: 32 kB)
prop_1913____238 text i XML-format (storlek: 267 kB)
prop_1913____239 text i XML-format (storlek: 566 kB)
prop_1913____240 text i XML-format (storlek: 99 kB)
prop_1913____241 text i XML-format (storlek: 45 kB)