Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1870, Samling 10, Afd. 1, Bd 1, Riksdagens underdåniga skrifvelser till Kongl. Maj:t [n:is 1-70], m. m.; Samling 10. Afd. 1. Bd 2; Riksdagsbeslutet, riksstaten, bankens och riksgälds-kontorets reglementen; Samling 10. Afd. 2; Riksdags-kansliets memorial och utlåtande [n:is 1-3]

 

Källa: Riksdagen

kadep_1870____1 sökbar PDF (storlek: 188 kB)
kadep_1870____2 sökbar PDF (storlek: 420 kB)
kadep_1870____3 sökbar PDF (storlek: 154 kB)
kadep_1870____fört sökbar PDF (storlek: 105 kB)
regl-riksb_1870____ sökbar PDF (storlek: 3.4 MB)
regl-riksg_1870____ sökbar PDF (storlek: 6.5 MB)
riksdagsbeslut_1870____ sökbar PDF (storlek: 1.9 MB)
riksstat_1870____ sökbar PDF (storlek: 3.1 MB)
rskr_1870____1 sökbar PDF (storlek: 184 kB)
rskr_1870____2 sökbar PDF (storlek: 109 kB)
rskr_1870____3 sökbar PDF (storlek: 361 kB)
rskr_1870____4 sökbar PDF (storlek: 182 kB)
rskr_1870____5 sökbar PDF (storlek: 128 kB)
rskr_1870____6 sökbar PDF (storlek: 128 kB)
rskr_1870____7 sökbar PDF (storlek: 108 kB)
rskr_1870____8 sökbar PDF (storlek: 113 kB)
rskr_1870____9 sökbar PDF (storlek: 120 kB)
rskr_1870____10 sökbar PDF (storlek: 119 kB)
rskr_1870____11 sökbar PDF (storlek: 137 kB)
rskr_1870____12 sökbar PDF (storlek: 189 kB)
rskr_1870____13 sökbar PDF (storlek: 174 kB)
rskr_1870____14 sökbar PDF (storlek: 174 kB)
rskr_1870____15 sökbar PDF (storlek: 187 kB)
rskr_1870____16 sökbar PDF (storlek: 191 kB)
rskr_1870____17 sökbar PDF (storlek: 187 kB)
rskr_1870____18 sökbar PDF (storlek: 309 kB)
rskr_1870____19 sökbar PDF (storlek: 199 kB)
rskr_1870____20 sökbar PDF (storlek: 325 kB)
rskr_1870____21 sökbar PDF (storlek: 291 kB)
rskr_1870____22 sökbar PDF (storlek: 188 kB)
rskr_1870____23 sökbar PDF (storlek: 185 kB)
rskr_1870____24 sökbar PDF (storlek: 191 kB)
rskr_1870____25 sökbar PDF (storlek: 191 kB)
rskr_1870____26 sökbar PDF (storlek: 187 kB)
rskr_1870____27 sökbar PDF (storlek: 200 kB)
rskr_1870____28 sökbar PDF (storlek: 205 kB)
rskr_1870____29 sökbar PDF (storlek: 199 kB)
rskr_1870____30 sökbar PDF (storlek: 133 kB)
rskr_1870____31 sökbar PDF (storlek: 515 kB)
rskr_1870____32 sökbar PDF (storlek: 323 kB)
rskr_1870____33 sökbar PDF (storlek: 256 kB)
rskr_1870____34 sökbar PDF (storlek: 183 kB)
rskr_1870____35 sökbar PDF (storlek: 779 kB)
rskr_1870____36 sökbar PDF (storlek: 208 kB)
rskr_1870____37 sökbar PDF (storlek: 1.3 MB)
rskr_1870____38 sökbar PDF (storlek: 1 MB)
rskr_1870____39 sökbar PDF (storlek: 1.4 MB)
rskr_1870____40 sökbar PDF (storlek: 1.7 MB)
rskr_1870____41 sökbar PDF (storlek: 2.5 MB)
rskr_1870____42 sökbar PDF (storlek: 1.2 MB)
rskr_1870____43 sökbar PDF (storlek: 126 kB)
rskr_1870____44 sökbar PDF (storlek: 201 kB)
rskr_1870____45 sökbar PDF (storlek: 171 kB)
rskr_1870____46 sökbar PDF (storlek: 123 kB)
rskr_1870____47 sökbar PDF (storlek: 124 kB)
rskr_1870____48 sökbar PDF (storlek: 420 kB)
rskr_1870____49 sökbar PDF (storlek: 212 kB)
rskr_1870____50 sökbar PDF (storlek: 157 kB)
rskr_1870____51 sökbar PDF (storlek: 155 kB)
rskr_1870____52 sökbar PDF (storlek: 204 kB)
rskr_1870____53 sökbar PDF (storlek: 209 kB)
rskr_1870____54 sökbar PDF (storlek: 337 kB)
rskr_1870____55 sökbar PDF (storlek: 183 kB)
rskr_1870____56 sökbar PDF (storlek: 168 kB)
rskr_1870____57 sökbar PDF (storlek: 166 kB)
rskr_1870____58 sökbar PDF (storlek: 258 kB)
rskr_1870____59 sökbar PDF (storlek: 122 kB)
rskr_1870____60 sökbar PDF (storlek: 196 kB)
rskr_1870____61 sökbar PDF (storlek: 177 kB)
rskr_1870____62 sökbar PDF (storlek: 111 kB)
rskr_1870____63 sökbar PDF (storlek: 134 kB)
rskr_1870____64 sökbar PDF (storlek: 252 kB)
rskr_1870____65 sökbar PDF (storlek: 323 kB)
rskr_1870____66 sökbar PDF (storlek: 188 kB)
rskr_1870____67 sökbar PDF (storlek: 593 kB)
rskr_1870____68 sökbar PDF (storlek: 193 kB)
rskr_1870____69 sökbar PDF (storlek: 114 kB)
rskr_1870____70 sökbar PDF (storlek: 121 kB)
rskr_1870____fört sökbar PDF (storlek: 350 kB)

 

kadep_1870____1 utskrifts-PDF (storlek: 791 kB)
kadep_1870____2 utskrifts-PDF (storlek: 3.7 MB)
kadep_1870____3 utskrifts-PDF (storlek: 404 kB)
kadep_1870____fört utskrifts-PDF (storlek: 214 kB)
regl-riksb_1870____ utskrifts-PDF (storlek: 31 MB)
regl-riksg_1870____ utskrifts-PDF (storlek: 44 MB)
riksdagsbeslut_1870____ utskrifts-PDF (storlek: 15 MB)
riksstat_1870____ utskrifts-PDF (storlek: 11 MB)
rskr_1870____1 utskrifts-PDF (storlek: 667 kB)
rskr_1870____2 utskrifts-PDF (storlek: 310 kB)
rskr_1870____3 utskrifts-PDF (storlek: 2.4 MB)
rskr_1870____4 utskrifts-PDF (storlek: 778 kB)
rskr_1870____5 utskrifts-PDF (storlek: 420 kB)
rskr_1870____6 utskrifts-PDF (storlek: 328 kB)
rskr_1870____7 utskrifts-PDF (storlek: 332 kB)
rskr_1870____8 utskrifts-PDF (storlek: 257 kB)
rskr_1870____9 utskrifts-PDF (storlek: 427 kB)
rskr_1870____10 utskrifts-PDF (storlek: 310 kB)
rskr_1870____11 utskrifts-PDF (storlek: 320 kB)
rskr_1870____12 utskrifts-PDF (storlek: 927 kB)
rskr_1870____13 utskrifts-PDF (storlek: 830 kB)
rskr_1870____14 utskrifts-PDF (storlek: 810 kB)
rskr_1870____15 utskrifts-PDF (storlek: 778 kB)
rskr_1870____16 utskrifts-PDF (storlek: 804 kB)
rskr_1870____17 utskrifts-PDF (storlek: 846 kB)
rskr_1870____18 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
rskr_1870____19 utskrifts-PDF (storlek: 928 kB)
rskr_1870____20 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
rskr_1870____21 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
rskr_1870____22 utskrifts-PDF (storlek: 700 kB)
rskr_1870____23 utskrifts-PDF (storlek: 687 kB)
rskr_1870____24 utskrifts-PDF (storlek: 631 kB)
rskr_1870____25 utskrifts-PDF (storlek: 712 kB)
rskr_1870____26 utskrifts-PDF (storlek: 688 kB)
rskr_1870____27 utskrifts-PDF (storlek: 687 kB)
rskr_1870____28 utskrifts-PDF (storlek: 701 kB)
rskr_1870____29 utskrifts-PDF (storlek: 658 kB)
rskr_1870____30 utskrifts-PDF (storlek: 487 kB)
rskr_1870____31 utskrifts-PDF (storlek: 3.3 MB)
rskr_1870____32 utskrifts-PDF (storlek: 2.3 MB)
rskr_1870____33 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
rskr_1870____34 utskrifts-PDF (storlek: 647 kB)
rskr_1870____35 utskrifts-PDF (storlek: 4.7 MB)
rskr_1870____36 utskrifts-PDF (storlek: 845 kB)
rskr_1870____37 utskrifts-PDF (storlek: 7.6 MB)
rskr_1870____38 utskrifts-PDF (storlek: 7.1 MB)
rskr_1870____39 utskrifts-PDF (storlek: 10 MB)
rskr_1870____40 utskrifts-PDF (storlek: 14 MB)
rskr_1870____41 utskrifts-PDF (storlek: 22 MB)
rskr_1870____42 utskrifts-PDF (storlek: 8.4 MB)
rskr_1870____43 utskrifts-PDF (storlek: 342 kB)
rskr_1870____44 utskrifts-PDF (storlek: 980 kB)
rskr_1870____45 utskrifts-PDF (storlek: 743 kB)
rskr_1870____46 utskrifts-PDF (storlek: 255 kB)
rskr_1870____47 utskrifts-PDF (storlek: 243 kB)
rskr_1870____48 utskrifts-PDF (storlek: 3.2 MB)
rskr_1870____49 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
rskr_1870____50 utskrifts-PDF (storlek: 450 kB)
rskr_1870____51 utskrifts-PDF (storlek: 430 kB)
rskr_1870____52 utskrifts-PDF (storlek: 808 kB)
rskr_1870____53 utskrifts-PDF (storlek: 791 kB)
rskr_1870____54 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
rskr_1870____55 utskrifts-PDF (storlek: 724 kB)
rskr_1870____56 utskrifts-PDF (storlek: 850 kB)
rskr_1870____57 utskrifts-PDF (storlek: 850 kB)
rskr_1870____58 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
rskr_1870____59 utskrifts-PDF (storlek: 398 kB)
rskr_1870____60 utskrifts-PDF (storlek: 853 kB)
rskr_1870____61 utskrifts-PDF (storlek: 888 kB)
rskr_1870____62 utskrifts-PDF (storlek: 312 kB)
rskr_1870____63 utskrifts-PDF (storlek: 414 kB)
rskr_1870____64 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
rskr_1870____65 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
rskr_1870____66 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
rskr_1870____67 utskrifts-PDF (storlek: 4.8 MB)
rskr_1870____68 utskrifts-PDF (storlek: 986 kB)
rskr_1870____69 utskrifts-PDF (storlek: 318 kB)
rskr_1870____70 utskrifts-PDF (storlek: 319 kB)
rskr_1870____fört utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)

 

kadep_1870____1 text i XML-format (storlek: 13 kB)
kadep_1870____2 text i XML-format (storlek: 47 kB)
kadep_1870____3 text i XML-format (storlek: 7.3 kB)
kadep_1870____fört text i XML-format (storlek: 3.5 kB)
regl-riksb_1870____ text i XML-format (storlek: 577 kB)
regl-riksg_1870____ text i XML-format (storlek: 2.1 MB)
riksdagsbeslut_1870____ text i XML-format (storlek: 379 kB)
riksstat_1870____ text i XML-format (storlek: 1.6 MB)
rskr_1870____1 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1870____2 text i XML-format (storlek: 6.9 kB)
rskr_1870____3 text i XML-format (storlek: 40 kB)
rskr_1870____4 text i XML-format (storlek: 15 kB)
rskr_1870____5 text i XML-format (storlek: 8.7 kB)
rskr_1870____6 text i XML-format (storlek: 6.9 kB)
rskr_1870____7 text i XML-format (storlek: 6.5 kB)
rskr_1870____8 text i XML-format (storlek: 6.4 kB)
rskr_1870____9 text i XML-format (storlek: 7.6 kB)
rskr_1870____10 text i XML-format (storlek: 6.6 kB)
rskr_1870____11 text i XML-format (storlek: 6.7 kB)
rskr_1870____12 text i XML-format (storlek: 16 kB)
rskr_1870____13 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1870____14 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1870____15 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1870____16 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1870____17 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1870____18 text i XML-format (storlek: 30 kB)
rskr_1870____19 text i XML-format (storlek: 15 kB)
rskr_1870____20 text i XML-format (storlek: 32 kB)
rskr_1870____21 text i XML-format (storlek: 29 kB)
rskr_1870____22 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1870____23 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1870____24 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1870____25 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1870____26 text i XML-format (storlek: 15 kB)
rskr_1870____27 text i XML-format (storlek: 15 kB)
rskr_1870____28 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1870____29 text i XML-format (storlek: 15 kB)
rskr_1870____30 text i XML-format (storlek: 8.0 kB)
rskr_1870____31 text i XML-format (storlek: 87 kB)
rskr_1870____32 text i XML-format (storlek: 34 kB)
rskr_1870____33 text i XML-format (storlek: 23 kB)
rskr_1870____34 text i XML-format (storlek: 34 kB)
rskr_1870____35 text i XML-format (storlek: 212 kB)
rskr_1870____36 text i XML-format (storlek: 29 kB)
rskr_1870____37 text i XML-format (storlek: 498 kB)
rskr_1870____38 text i XML-format (storlek: 276 kB)
rskr_1870____39 text i XML-format (storlek: 416 kB)
rskr_1870____40 text i XML-format (storlek: 435 kB)
rskr_1870____41 text i XML-format (storlek: 610 kB)
rskr_1870____42 text i XML-format (storlek: 278 kB)
rskr_1870____43 text i XML-format (storlek: 6.3 kB)
rskr_1870____44 text i XML-format (storlek: 15 kB)
rskr_1870____45 text i XML-format (storlek: 11 kB)
rskr_1870____46 text i XML-format (storlek: 6.1 kB)
rskr_1870____47 text i XML-format (storlek: 5.2 kB)
rskr_1870____48 text i XML-format (storlek: 45 kB)
rskr_1870____49 text i XML-format (storlek: 16 kB)
rskr_1870____50 text i XML-format (storlek: 7.8 kB)
rskr_1870____51 text i XML-format (storlek: 8.2 kB)
rskr_1870____52 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1870____53 text i XML-format (storlek: 15 kB)
rskr_1870____54 text i XML-format (storlek: 40 kB)
rskr_1870____55 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1870____56 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1870____57 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1870____58 text i XML-format (storlek: 30 kB)
rskr_1870____59 text i XML-format (storlek: 7.4 kB)
rskr_1870____60 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1870____61 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1870____62 text i XML-format (storlek: 5.7 kB)
rskr_1870____63 text i XML-format (storlek: 6.9 kB)
rskr_1870____64 text i XML-format (storlek: 22 kB)
rskr_1870____65 text i XML-format (storlek: 65 kB)
rskr_1870____66 text i XML-format (storlek: 15 kB)
rskr_1870____67 text i XML-format (storlek: 75 kB)
rskr_1870____68 text i XML-format (storlek: 15 kB)
rskr_1870____69 text i XML-format (storlek: 6.0 kB)
rskr_1870____70 text i XML-format (storlek: 6.7 kB)
rskr_1870____fört text i XML-format (storlek: 74 kB)