Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1870, Samling 5, Afd. 1, Bevillnings-utskottets betänkanden och memorial [n:is 1-16]; Samling 5. Afd. 2; Sammansatta bevillnings- och lag-utskottets utlåtande [n:o 1]

 

Källa: Riksdagen

bet_1870___bevu_2 sökbar PDF (storlek: 227 kB)
bet_1870___bevu_3 sökbar PDF (storlek: 1 MB)
bet_1870___bevu_4 sökbar PDF (storlek: 744 kB)
bet_1870___bevu_5 sökbar PDF (storlek: 599 kB)
bet_1870___bevu_6 sökbar PDF (storlek: 335 kB)
bet_1870___bevu_8 sökbar PDF (storlek: 5.2 MB)
bet_1870___bevu_11 sökbar PDF (storlek: 860 kB)
bet_1870___bevu_14 sökbar PDF (storlek: 332 kB)
bet_1870___bevu_16 sökbar PDF (storlek: 172 kB)
mem_1870___bevu_1 sökbar PDF (storlek: 125 kB)
mem_1870___bevu_7 sökbar PDF (storlek: 171 kB)
mem_1870___bevu_9 sökbar PDF (storlek: 197 kB)
mem_1870___bevu_10 sökbar PDF (storlek: 177 kB)
mem_1870___bevu_12 sökbar PDF (storlek: 188 kB)
mem_1870___bevu_13 sökbar PDF (storlek: 133 kB)
mem_1870___bevu_15 sökbar PDF (storlek: 215 kB)
reg_1870___bevu_ sökbar PDF (storlek: 185 kB)
utl_1870___bevulu_1 sökbar PDF (storlek: 196 kB)

 

bet_1870___bevu_2 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
bet_1870___bevu_3 utskrifts-PDF (storlek: 6.5 MB)
bet_1870___bevu_4 utskrifts-PDF (storlek: 6.4 MB)
bet_1870___bevu_5 utskrifts-PDF (storlek: 4.6 MB)
bet_1870___bevu_6 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
bet_1870___bevu_8 utskrifts-PDF (storlek: 49 MB)
bet_1870___bevu_11 utskrifts-PDF (storlek: 7.3 MB)
bet_1870___bevu_14 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
bet_1870___bevu_16 utskrifts-PDF (storlek: 729 kB)
mem_1870___bevu_1 utskrifts-PDF (storlek: 303 kB)
mem_1870___bevu_7 utskrifts-PDF (storlek: 607 kB)
mem_1870___bevu_9 utskrifts-PDF (storlek: 829 kB)
mem_1870___bevu_10 utskrifts-PDF (storlek: 579 kB)
mem_1870___bevu_12 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
mem_1870___bevu_13 utskrifts-PDF (storlek: 402 kB)
mem_1870___bevu_15 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
reg_1870___bevu_ utskrifts-PDF (storlek: 551 kB)
utl_1870___bevulu_1 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)

 

bet_1870___bevu_2 text i XML-format (storlek: 18 kB)
bet_1870___bevu_3 text i XML-format (storlek: 350 kB)
bet_1870___bevu_4 text i XML-format (storlek: 97 kB)
bet_1870___bevu_5 text i XML-format (storlek: 71 kB)
bet_1870___bevu_6 text i XML-format (storlek: 31 kB)
bet_1870___bevu_8 text i XML-format (storlek: 792 kB)
bet_1870___bevu_11 text i XML-format (storlek: 98 kB)
bet_1870___bevu_14 text i XML-format (storlek: 49 kB)
bet_1870___bevu_16 text i XML-format (storlek: 11 kB)
mem_1870___bevu_1 text i XML-format (storlek: 6.3 kB)
mem_1870___bevu_7 text i XML-format (storlek: 11 kB)
mem_1870___bevu_9 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mem_1870___bevu_10 text i XML-format (storlek: 11 kB)
mem_1870___bevu_12 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mem_1870___bevu_13 text i XML-format (storlek: 8.2 kB)
mem_1870___bevu_15 text i XML-format (storlek: 16 kB)
reg_1870___bevu_ text i XML-format (storlek: 19 kB)
utl_1870___bevulu_1 text i XML-format (storlek: 15 kB)