Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år ....Första kammaren 1878, Bd 01, N:is 1-21; [16 januari-28 mars]

 

Källa: Riksdagen

prot_1878__fk__1 sökbar PDF (storlek: 604 kB)
prot_1878__fk__2 sökbar PDF (storlek: 481 kB)
prot_1878__fk__3 sökbar PDF (storlek: 2.9 MB)
prot_1878__fk__4 sökbar PDF (storlek: 1.1 MB)
prot_1878__fk__5 sökbar PDF (storlek: 463 kB)
prot_1878__fk__6 sökbar PDF (storlek: 1020 kB)
prot_1878__fk__7 sökbar PDF (storlek: 257 kB)
prot_1878__fk__8 sökbar PDF (storlek: 269 kB)
prot_1878__fk__9 sökbar PDF (storlek: 2.3 MB)
prot_1878__fk__10 sökbar PDF (storlek: 1.2 MB)
prot_1878__fk__11 sökbar PDF (storlek: 2 MB)
prot_1878__fk__12 sökbar PDF (storlek: 3.2 MB)
prot_1878__fk__13 sökbar PDF (storlek: 1 MB)
prot_1878__fk__14 sökbar PDF (storlek: 2.6 MB)
prot_1878__fk__15 sökbar PDF (storlek: 2.4 MB)
prot_1878__fk__16 sökbar PDF (storlek: 690 kB)
prot_1878__fk__17 sökbar PDF (storlek: 1.8 MB)
prot_1878__fk__18 sökbar PDF (storlek: 2.8 MB)
prot_1878__fk__19 sökbar PDF (storlek: 2.9 MB)
prot_1878__fk__20 sökbar PDF (storlek: 2.7 MB)
prot_1878__fk__21 sökbar PDF (storlek: 2.4 MB)

 

prot_1878__fk__1 utskrifts-PDF (storlek: 4.4 MB)
prot_1878__fk__2 utskrifts-PDF (storlek: 2.4 MB)
prot_1878__fk__3 utskrifts-PDF (storlek: 32 MB)
prot_1878__fk__4 utskrifts-PDF (storlek: 9.9 MB)
prot_1878__fk__5 utskrifts-PDF (storlek: 3.1 MB)
prot_1878__fk__6 utskrifts-PDF (storlek: 8.7 MB)
prot_1878__fk__7 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
prot_1878__fk__8 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
prot_1878__fk__9 utskrifts-PDF (storlek: 24 MB)
prot_1878__fk__10 utskrifts-PDF (storlek: 12 MB)
prot_1878__fk__11 utskrifts-PDF (storlek: 22 MB)
prot_1878__fk__12 utskrifts-PDF (storlek: 35 MB)
prot_1878__fk__13 utskrifts-PDF (storlek: 9.9 MB)
prot_1878__fk__14 utskrifts-PDF (storlek: 28 MB)
prot_1878__fk__15 utskrifts-PDF (storlek: 26 MB)
prot_1878__fk__16 utskrifts-PDF (storlek: 5.4 MB)
prot_1878__fk__17 utskrifts-PDF (storlek: 19 MB)
prot_1878__fk__18 utskrifts-PDF (storlek: 30 MB)
prot_1878__fk__19 utskrifts-PDF (storlek: 27 MB)
prot_1878__fk__20 utskrifts-PDF (storlek: 29 MB)
prot_1878__fk__21 utskrifts-PDF (storlek: 25 MB)

 

prot_1878__fk__1 text i XML-format (storlek: 101 kB)
prot_1878__fk__2 text i XML-format (storlek: 107 kB)
prot_1878__fk__3 text i XML-format (storlek: 527 kB)
prot_1878__fk__4 text i XML-format (storlek: 178 kB)
prot_1878__fk__5 text i XML-format (storlek: 80 kB)
prot_1878__fk__6 text i XML-format (storlek: 175 kB)
prot_1878__fk__7 text i XML-format (storlek: 48 kB)
prot_1878__fk__8 text i XML-format (storlek: 58 kB)
prot_1878__fk__9 text i XML-format (storlek: 402 kB)
prot_1878__fk__10 text i XML-format (storlek: 231 kB)
prot_1878__fk__11 text i XML-format (storlek: 399 kB)
prot_1878__fk__12 text i XML-format (storlek: 580 kB)
prot_1878__fk__13 text i XML-format (storlek: 197 kB)
prot_1878__fk__14 text i XML-format (storlek: 495 kB)
prot_1878__fk__15 text i XML-format (storlek: 404 kB)
prot_1878__fk__16 text i XML-format (storlek: 105 kB)
prot_1878__fk__17 text i XML-format (storlek: 343 kB)
prot_1878__fk__18 text i XML-format (storlek: 547 kB)
prot_1878__fk__19 text i XML-format (storlek: 625 kB)
prot_1878__fk__20 text i XML-format (storlek: 494 kB)
prot_1878__fk__21 text i XML-format (storlek: 453 kB)