Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år ....Andra kammaren 1896, Bd 03, N:is 23-31; [26 mars-18 april]

 

Källa: Riksdagen

prot_1896__ak__23 sökbar PDF (storlek: 3.3 MB)
prot_1896__ak__24 sökbar PDF (storlek: 3.8 MB)
prot_1896__ak__25 sökbar PDF (storlek: 4.1 MB)
prot_1896__ak__25a sökbar PDF (storlek: 165 kB)
prot_1896__ak__26 sökbar PDF (storlek: 2.4 MB)
prot_1896__ak__27 sökbar PDF (storlek: 3.5 MB)
prot_1896__ak__28 sökbar PDF (storlek: 3.1 MB)
prot_1896__ak__29 sökbar PDF (storlek: 3.4 MB)
prot_1896__ak__30 sökbar PDF (storlek: 3.7 MB)
prot_1896__ak__31 sökbar PDF (storlek: 3 MB)

 

prot_1896__ak__23 utskrifts-PDF (storlek: 34 MB)
prot_1896__ak__24 utskrifts-PDF (storlek: 41 MB)
prot_1896__ak__25 utskrifts-PDF (storlek: 48 MB)
prot_1896__ak__25a utskrifts-PDF (storlek: 567 kB)
prot_1896__ak__26 utskrifts-PDF (storlek: 28 MB)
prot_1896__ak__27 utskrifts-PDF (storlek: 42 MB)
prot_1896__ak__28 utskrifts-PDF (storlek: 34 MB)
prot_1896__ak__29 utskrifts-PDF (storlek: 38 MB)
prot_1896__ak__30 utskrifts-PDF (storlek: 43 MB)
prot_1896__ak__31 utskrifts-PDF (storlek: 34 MB)

 

prot_1896__ak__23 text i XML-format (storlek: 664 kB)
prot_1896__ak__24 text i XML-format (storlek: 756 kB)
prot_1896__ak__25 text i XML-format (storlek: 768 kB)
prot_1896__ak__25a text i XML-format (storlek: 12 kB)
prot_1896__ak__26 text i XML-format (storlek: 457 kB)
prot_1896__ak__27 text i XML-format (storlek: 731 kB)
prot_1896__ak__28 text i XML-format (storlek: 590 kB)
prot_1896__ak__29 text i XML-format (storlek: 639 kB)
prot_1896__ak__30 text i XML-format (storlek: 688 kB)
prot_1896__ak__31 text i XML-format (storlek: 559 kB)