Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år ....Första kammaren 1885, Bd 03, N:is 29-45; [22 april-22 maj]

 

Källa: Riksdagen

prot_1885__fk__29 sökbar PDF (storlek: 2.7 MB)
prot_1885__fk__30 sökbar PDF (storlek: 2.9 MB)
prot_1885__fk__31 sökbar PDF (storlek: 2.3 MB)
prot_1885__fk__32 sökbar PDF (storlek: 2.7 MB)
prot_1885__fk__33 sökbar PDF (storlek: 1.5 MB)
prot_1885__fk__34 sökbar PDF (storlek: 1.7 MB)
prot_1885__fk__35 sökbar PDF (storlek: 2.4 MB)
prot_1885__fk__36 sökbar PDF (storlek: 2.3 MB)
prot_1885__fk__37 sökbar PDF (storlek: 1.4 MB)
prot_1885__fk__38 sökbar PDF (storlek: 3.2 MB)
prot_1885__fk__39 sökbar PDF (storlek: 2.3 MB)
prot_1885__fk__40 sökbar PDF (storlek: 1.3 MB)
prot_1885__fk__41 sökbar PDF (storlek: 1.8 MB)
prot_1885__fk__42 sökbar PDF (storlek: 2.2 MB)
prot_1885__fk__43 sökbar PDF (storlek: 1.3 MB)
prot_1885__fk__44 sökbar PDF (storlek: 1.3 MB)
prot_1885__fk__45 sökbar PDF (storlek: 2.3 MB)

 

prot_1885__fk__29 utskrifts-PDF (storlek: 28 MB)
prot_1885__fk__30 utskrifts-PDF (storlek: 30 MB)
prot_1885__fk__31 utskrifts-PDF (storlek: 23 MB)
prot_1885__fk__32 utskrifts-PDF (storlek: 29 MB)
prot_1885__fk__33 utskrifts-PDF (storlek: 16 MB)
prot_1885__fk__34 utskrifts-PDF (storlek: 18 MB)
prot_1885__fk__35 utskrifts-PDF (storlek: 26 MB)
prot_1885__fk__36 utskrifts-PDF (storlek: 24 MB)
prot_1885__fk__37 utskrifts-PDF (storlek: 14 MB)
prot_1885__fk__38 utskrifts-PDF (storlek: 36 MB)
prot_1885__fk__39 utskrifts-PDF (storlek: 24 MB)
prot_1885__fk__40 utskrifts-PDF (storlek: 10 MB)
prot_1885__fk__41 utskrifts-PDF (storlek: 18 MB)
prot_1885__fk__42 utskrifts-PDF (storlek: 22 MB)
prot_1885__fk__43 utskrifts-PDF (storlek: 12 MB)
prot_1885__fk__44 utskrifts-PDF (storlek: 13 MB)
prot_1885__fk__45 utskrifts-PDF (storlek: 22 MB)

 

prot_1885__fk__29 text i XML-format (storlek: 474 kB)
prot_1885__fk__30 text i XML-format (storlek: 515 kB)
prot_1885__fk__31 text i XML-format (storlek: 382 kB)
prot_1885__fk__32 text i XML-format (storlek: 461 kB)
prot_1885__fk__33 text i XML-format (storlek: 295 kB)
prot_1885__fk__34 text i XML-format (storlek: 297 kB)
prot_1885__fk__35 text i XML-format (storlek: 439 kB)
prot_1885__fk__36 text i XML-format (storlek: 544 kB)
prot_1885__fk__37 text i XML-format (storlek: 226 kB)
prot_1885__fk__38 text i XML-format (storlek: 557 kB)
prot_1885__fk__39 text i XML-format (storlek: 409 kB)
prot_1885__fk__40 text i XML-format (storlek: 284 kB)
prot_1885__fk__41 text i XML-format (storlek: 305 kB)
prot_1885__fk__42 text i XML-format (storlek: 420 kB)
prot_1885__fk__43 text i XML-format (storlek: 209 kB)
prot_1885__fk__44 text i XML-format (storlek: 215 kB)
prot_1885__fk__45 text i XML-format (storlek: 433 kB)