Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1914, senare lagtima, Samling 1, Bd 4, Kungl. Maj:ts propositioner nr 60-74

 

Källa: Riksdagen

prop_1914_b___60 sökbar PDF (storlek: 18 MB)
prop_1914_b___61 sökbar PDF (storlek: 2 MB)
prop_1914_b___62 sökbar PDF (storlek: 1 MB)
prop_1914_b___63 sökbar PDF (storlek: 1 MB)
prop_1914_b___64 sökbar PDF (storlek: 4.4 MB)
prop_1914_b___65 sökbar PDF (storlek: 1.6 MB)
prop_1914_b___66 sökbar PDF (storlek: 2.1 MB)
prop_1914_b___67 sökbar PDF (storlek: 265 kB)
prop_1914_b___68 sökbar PDF (storlek: 867 kB)
prop_1914_b___69 sökbar PDF (storlek: 307 kB)
prop_1914_b___70 sökbar PDF (storlek: 722 kB)
prop_1914_b___71 sökbar PDF (storlek: 381 kB)
prop_1914_b___72 sökbar PDF (storlek: 819 kB)
prop_1914_b___73 sökbar PDF (storlek: 849 kB)
prop_1914_b___74 sökbar PDF (storlek: 2.3 MB)

 

prop_1914_b___60 utskrifts-PDF (storlek: 166 MB)
prop_1914_b___61 utskrifts-PDF (storlek: 17 MB)
prop_1914_b___62 utskrifts-PDF (storlek: 10 MB)
prop_1914_b___63 utskrifts-PDF (storlek: 11 MB)
prop_1914_b___64 utskrifts-PDF (storlek: 41 MB)
prop_1914_b___65 utskrifts-PDF (storlek: 15 MB)
prop_1914_b___66 utskrifts-PDF (storlek: 22 MB)
prop_1914_b___67 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
prop_1914_b___68 utskrifts-PDF (storlek: 8.4 MB)
prop_1914_b___69 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
prop_1914_b___70 utskrifts-PDF (storlek: 7 MB)
prop_1914_b___71 utskrifts-PDF (storlek: 2.5 MB)
prop_1914_b___72 utskrifts-PDF (storlek: 7.2 MB)
prop_1914_b___73 utskrifts-PDF (storlek: 6.9 MB)
prop_1914_b___74 utskrifts-PDF (storlek: 26 MB)

 

prop_1914_b___60 text i XML-format (storlek: 4.1 MB)
prop_1914_b___61 text i XML-format (storlek: 531 kB)
prop_1914_b___62 text i XML-format (storlek: 143 kB)
prop_1914_b___63 text i XML-format (storlek: 145 kB)
prop_1914_b___64 text i XML-format (storlek: 1.2 MB)
prop_1914_b___65 text i XML-format (storlek: 307 kB)
prop_1914_b___66 text i XML-format (storlek: 504 kB)
prop_1914_b___67 text i XML-format (storlek: 26 kB)
prop_1914_b___68 text i XML-format (storlek: 113 kB)
prop_1914_b___69 text i XML-format (storlek: 33 kB)
prop_1914_b___70 text i XML-format (storlek: 98 kB)
prop_1914_b___71 text i XML-format (storlek: 41 kB)
prop_1914_b___72 text i XML-format (storlek: 102 kB)
prop_1914_b___73 text i XML-format (storlek: 184 kB)
prop_1914_b___74 text i XML-format (storlek: 406 kB)