Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år ....Andra kammaren 1913, Bd 01, Nr 1-12; [15 januari-28 februari]

 

Källa: Riksdagen

prot_1913__ak__1 sökbar PDF (storlek: 1.3 MB)
prot_1913__ak__2 sökbar PDF (storlek: 3.8 MB)
prot_1913__ak__3 sökbar PDF (storlek: 2 MB)
prot_1913__ak__4 sökbar PDF (storlek: 849 kB)
prot_1913__ak__5 sökbar PDF (storlek: 1.7 MB)
prot_1913__ak__6 sökbar PDF (storlek: 3.3 MB)
prot_1913__ak__7 sökbar PDF (storlek: 1 MB)
prot_1913__ak__8 sökbar PDF (storlek: 4 MB)
prot_1913__ak__9 sökbar PDF (storlek: 3.8 MB)
prot_1913__ak__10 sökbar PDF (storlek: 905 kB)
prot_1913__ak__11 sökbar PDF (storlek: 4.4 MB)
prot_1913__ak__12 sökbar PDF (storlek: 4 MB)

 

prot_1913__ak__1 utskrifts-PDF (storlek: 11 MB)
prot_1913__ak__2 utskrifts-PDF (storlek: 43 MB)
prot_1913__ak__3 utskrifts-PDF (storlek: 19 MB)
prot_1913__ak__4 utskrifts-PDF (storlek: 6.2 MB)
prot_1913__ak__5 utskrifts-PDF (storlek: 16 MB)
prot_1913__ak__6 utskrifts-PDF (storlek: 31 MB)
prot_1913__ak__7 utskrifts-PDF (storlek: 8.1 MB)
prot_1913__ak__8 utskrifts-PDF (storlek: 40 MB)
prot_1913__ak__9 utskrifts-PDF (storlek: 43 MB)
prot_1913__ak__10 utskrifts-PDF (storlek: 9.6 MB)
prot_1913__ak__11 utskrifts-PDF (storlek: 52 MB)
prot_1913__ak__12 utskrifts-PDF (storlek: 41 MB)

 

prot_1913__ak__1 text i XML-format (storlek: 249 kB)
prot_1913__ak__2 text i XML-format (storlek: 726 kB)
prot_1913__ak__3 text i XML-format (storlek: 340 kB)
prot_1913__ak__4 text i XML-format (storlek: 184 kB)
prot_1913__ak__5 text i XML-format (storlek: 311 kB)
prot_1913__ak__6 text i XML-format (storlek: 608 kB)
prot_1913__ak__7 text i XML-format (storlek: 168 kB)
prot_1913__ak__8 text i XML-format (storlek: 767 kB)
prot_1913__ak__9 text i XML-format (storlek: 774 kB)
prot_1913__ak__10 text i XML-format (storlek: 143 kB)
prot_1913__ak__11 text i XML-format (storlek: 786 kB)
prot_1913__ak__12 text i XML-format (storlek: 672 kB)