Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1884, Samling 5, Afd. 1, Bevillnings-utskottets betänkanden och memorial n:is 1-11; Samling 5. Afd. 2; Sammansatta bevillnings- och lag-utskottets betänkanden; [några betänkanden, tillhörande denna afdelning, hafva icke blifvit afgifna]

 

Källa: Riksdagen

bet_1884___bevu_1 sökbar PDF (storlek: 415 kB)
bet_1884___bevu_2 sökbar PDF (storlek: 168 kB)
bet_1884___bevu_3 sökbar PDF (storlek: 3.9 MB)
bet_1884___bevu_4 sökbar PDF (storlek: 937 kB)
bet_1884___bevu_6 sökbar PDF (storlek: 1.5 MB)
bet_1884___bevu_7 sökbar PDF (storlek: 1.1 MB)
bet_1884___bevu_9 sökbar PDF (storlek: 263 kB)
bet_1884___bevu_10 sökbar PDF (storlek: 327 kB)
bet_1884___bevu_11 sökbar PDF (storlek: 212 kB)
mem_1884___bevu_5 sökbar PDF (storlek: 835 kB)
mem_1884___bevu_8 sökbar PDF (storlek: 120 kB)
reg_1884___bevu_ sökbar PDF (storlek: 163 kB)

 

bet_1884___bevu_1 utskrifts-PDF (storlek: 3.4 MB)
bet_1884___bevu_2 utskrifts-PDF (storlek: 674 kB)
bet_1884___bevu_3 utskrifts-PDF (storlek: 22 MB)
bet_1884___bevu_4 utskrifts-PDF (storlek: 9.1 MB)
bet_1884___bevu_6 utskrifts-PDF (storlek: 16 MB)
bet_1884___bevu_7 utskrifts-PDF (storlek: 11 MB)
bet_1884___bevu_9 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
bet_1884___bevu_10 utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)
bet_1884___bevu_11 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
mem_1884___bevu_5 utskrifts-PDF (storlek: 8 MB)
mem_1884___bevu_8 utskrifts-PDF (storlek: 338 kB)
reg_1884___bevu_ utskrifts-PDF (storlek: 485 kB)

 

bet_1884___bevu_1 text i XML-format (storlek: 47 kB)
bet_1884___bevu_2 text i XML-format (storlek: 11 kB)
bet_1884___bevu_3 text i XML-format (storlek: 1.9 MB)
bet_1884___bevu_4 text i XML-format (storlek: 128 kB)
bet_1884___bevu_6 text i XML-format (storlek: 218 kB)
bet_1884___bevu_7 text i XML-format (storlek: 207 kB)
bet_1884___bevu_9 text i XML-format (storlek: 22 kB)
bet_1884___bevu_10 text i XML-format (storlek: 44 kB)
bet_1884___bevu_11 text i XML-format (storlek: 20 kB)
mem_1884___bevu_5 text i XML-format (storlek: 105 kB)
mem_1884___bevu_8 text i XML-format (storlek: 7.3 kB)
reg_1884___bevu_ text i XML-format (storlek: 12 kB)