Bilagor till högloflige ridderskapets och adelns protocoll, vid lagtima riksdagen i Stockholm, år 1823. [Del 5]. Femte bandet.

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 75 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 44 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 74 MB)
Del 4 sökbar PDF (storlek: 73 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 1.8 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 1.4 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 2.3 MB)
Del 4 text i XML-format (storlek: 1.8 MB)