Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år ....Första kammaren 1881, Bd 01, N:is 1-19; [15 januari-12 mars]

 

Källa: Riksdagen

prot_1881__fk__1 sökbar PDF (storlek: 607 kB)
prot_1881__fk__2 sökbar PDF (storlek: 425 kB)
prot_1881__fk__3 sökbar PDF (storlek: 2.1 MB)
prot_1881__fk__4 sökbar PDF (storlek: 531 kB)
prot_1881__fk__5 sökbar PDF (storlek: 156 kB)
prot_1881__fk__6 sökbar PDF (storlek: 613 kB)
prot_1881__fk__7 sökbar PDF (storlek: 207 kB)
prot_1881__fk__8 sökbar PDF (storlek: 211 kB)
prot_1881__fk__9 sökbar PDF (storlek: 2.8 MB)
prot_1881__fk__10 sökbar PDF (storlek: 2.2 MB)
prot_1881__fk__11 sökbar PDF (storlek: 2.3 MB)
prot_1881__fk__12 sökbar PDF (storlek: 3 MB)
prot_1881__fk__13 sökbar PDF (storlek: 1.9 MB)
prot_1881__fk__14 sökbar PDF (storlek: 2.1 MB)
prot_1881__fk__15 sökbar PDF (storlek: 358 kB)
prot_1881__fk__16 sökbar PDF (storlek: 1.4 MB)
prot_1881__fk__17 sökbar PDF (storlek: 1.9 MB)
prot_1881__fk__18 sökbar PDF (storlek: 2.5 MB)
prot_1881__fk__19 sökbar PDF (storlek: 1.7 MB)

 

prot_1881__fk__1 utskrifts-PDF (storlek: 4.4 MB)
prot_1881__fk__2 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
prot_1881__fk__3 utskrifts-PDF (storlek: 22 MB)
prot_1881__fk__4 utskrifts-PDF (storlek: 3.6 MB)
prot_1881__fk__5 utskrifts-PDF (storlek: 516 kB)
prot_1881__fk__6 utskrifts-PDF (storlek: 4.9 MB)
prot_1881__fk__7 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
prot_1881__fk__8 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
prot_1881__fk__9 utskrifts-PDF (storlek: 32 MB)
prot_1881__fk__10 utskrifts-PDF (storlek: 24 MB)
prot_1881__fk__11 utskrifts-PDF (storlek: 23 MB)
prot_1881__fk__12 utskrifts-PDF (storlek: 33 MB)
prot_1881__fk__13 utskrifts-PDF (storlek: 20 MB)
prot_1881__fk__14 utskrifts-PDF (storlek: 21 MB)
prot_1881__fk__15 utskrifts-PDF (storlek: 2.3 MB)
prot_1881__fk__16 utskrifts-PDF (storlek: 13 MB)
prot_1881__fk__17 utskrifts-PDF (storlek: 20 MB)
prot_1881__fk__18 utskrifts-PDF (storlek: 27 MB)
prot_1881__fk__19 utskrifts-PDF (storlek: 16 MB)

 

prot_1881__fk__1 text i XML-format (storlek: 103 kB)
prot_1881__fk__2 text i XML-format (storlek: 119 kB)
prot_1881__fk__3 text i XML-format (storlek: 374 kB)
prot_1881__fk__4 text i XML-format (storlek: 98 kB)
prot_1881__fk__5 text i XML-format (storlek: 21 kB)
prot_1881__fk__6 text i XML-format (storlek: 100 kB)
prot_1881__fk__7 text i XML-format (storlek: 33 kB)
prot_1881__fk__8 text i XML-format (storlek: 27 kB)
prot_1881__fk__9 text i XML-format (storlek: 500 kB)
prot_1881__fk__10 text i XML-format (storlek: 423 kB)
prot_1881__fk__11 text i XML-format (storlek: 375 kB)
prot_1881__fk__12 text i XML-format (storlek: 516 kB)
prot_1881__fk__13 text i XML-format (storlek: 371 kB)
prot_1881__fk__14 text i XML-format (storlek: 346 kB)
prot_1881__fk__15 text i XML-format (storlek: 63 kB)
prot_1881__fk__16 text i XML-format (storlek: 264 kB)
prot_1881__fk__17 text i XML-format (storlek: 319 kB)
prot_1881__fk__18 text i XML-format (storlek: 494 kB)
prot_1881__fk__19 text i XML-format (storlek: 279 kB)