Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år ....Första kammaren 1877, Bd 01, N:is 1-23; [16 januari-11 april]

 

Källa: Riksdagen

prot_1877__fk__1 sökbar PDF (storlek: 597 kB)
prot_1877__fk__2 sökbar PDF (storlek: 448 kB)
prot_1877__fk__3 sökbar PDF (storlek: 3.4 MB)
prot_1877__fk__4 sökbar PDF (storlek: 1.1 MB)
prot_1877__fk__5 sökbar PDF (storlek: 364 kB)
prot_1877__fk__6 sökbar PDF (storlek: 324 kB)
prot_1877__fk__7 sökbar PDF (storlek: 1.8 MB)
prot_1877__fk__8 sökbar PDF (storlek: 3 MB)
prot_1877__fk__9 sökbar PDF (storlek: 577 kB)
prot_1877__fk__10 sökbar PDF (storlek: 2.3 MB)
prot_1877__fk__11 sökbar PDF (storlek: 1.5 MB)
prot_1877__fk__12 sökbar PDF (storlek: 3.5 MB)
prot_1877__fk__13 sökbar PDF (storlek: 2.6 MB)
prot_1877__fk__14 sökbar PDF (storlek: 1.9 MB)
prot_1877__fk__15 sökbar PDF (storlek: 966 kB)
prot_1877__fk__16 sökbar PDF (storlek: 625 kB)
prot_1877__fk__17 sökbar PDF (storlek: 1.2 MB)
prot_1877__fk__18 sökbar PDF (storlek: 1.5 MB)
prot_1877__fk__19 sökbar PDF (storlek: 2 MB)
prot_1877__fk__20 sökbar PDF (storlek: 3.3 MB)
prot_1877__fk__21 sökbar PDF (storlek: 1015 kB)
prot_1877__fk__22 sökbar PDF (storlek: 3.3 MB)
prot_1877__fk__23 sökbar PDF (storlek: 2.4 MB)

 

prot_1877__fk__1 utskrifts-PDF (storlek: 4.6 MB)
prot_1877__fk__2 utskrifts-PDF (storlek: 2.3 MB)
prot_1877__fk__3 utskrifts-PDF (storlek: 37 MB)
prot_1877__fk__4 utskrifts-PDF (storlek: 8.7 MB)
prot_1877__fk__5 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
prot_1877__fk__6 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
prot_1877__fk__7 utskrifts-PDF (storlek: 16 MB)
prot_1877__fk__8 utskrifts-PDF (storlek: 34 MB)
prot_1877__fk__9 utskrifts-PDF (storlek: 4.4 MB)
prot_1877__fk__10 utskrifts-PDF (storlek: 22 MB)
prot_1877__fk__11 utskrifts-PDF (storlek: 16 MB)
prot_1877__fk__12 utskrifts-PDF (storlek: 35 MB)
prot_1877__fk__13 utskrifts-PDF (storlek: 27 MB)
prot_1877__fk__14 utskrifts-PDF (storlek: 18 MB)
prot_1877__fk__15 utskrifts-PDF (storlek: 8.4 MB)
prot_1877__fk__16 utskrifts-PDF (storlek: 5.1 MB)
prot_1877__fk__17 utskrifts-PDF (storlek: 12 MB)
prot_1877__fk__18 utskrifts-PDF (storlek: 15 MB)
prot_1877__fk__19 utskrifts-PDF (storlek: 21 MB)
prot_1877__fk__20 utskrifts-PDF (storlek: 34 MB)
prot_1877__fk__21 utskrifts-PDF (storlek: 8.7 MB)
prot_1877__fk__22 utskrifts-PDF (storlek: 34 MB)
prot_1877__fk__23 utskrifts-PDF (storlek: 26 MB)

 

prot_1877__fk__1 text i XML-format (storlek: 100 kB)
prot_1877__fk__2 text i XML-format (storlek: 127 kB)
prot_1877__fk__3 text i XML-format (storlek: 583 kB)
prot_1877__fk__4 text i XML-format (storlek: 212 kB)
prot_1877__fk__5 text i XML-format (storlek: 60 kB)
prot_1877__fk__6 text i XML-format (storlek: 54 kB)
prot_1877__fk__7 text i XML-format (storlek: 300 kB)
prot_1877__fk__8 text i XML-format (storlek: 544 kB)
prot_1877__fk__9 text i XML-format (storlek: 88 kB)
prot_1877__fk__10 text i XML-format (storlek: 405 kB)
prot_1877__fk__11 text i XML-format (storlek: 259 kB)
prot_1877__fk__12 text i XML-format (storlek: 592 kB)
prot_1877__fk__13 text i XML-format (storlek: 472 kB)
prot_1877__fk__14 text i XML-format (storlek: 299 kB)
prot_1877__fk__15 text i XML-format (storlek: 154 kB)
prot_1877__fk__16 text i XML-format (storlek: 98 kB)
prot_1877__fk__17 text i XML-format (storlek: 230 kB)
prot_1877__fk__18 text i XML-format (storlek: 293 kB)
prot_1877__fk__19 text i XML-format (storlek: 342 kB)
prot_1877__fk__20 text i XML-format (storlek: 534 kB)
prot_1877__fk__21 text i XML-format (storlek: 160 kB)
prot_1877__fk__22 text i XML-format (storlek: 600 kB)
prot_1877__fk__23 text i XML-format (storlek: 407 kB)