Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år ....Andra kammaren 1873, Bd 04; [19 april-6 maj]

 

Källa: Riksdagen

prot_1873__ak__0419 sökbar PDF (storlek: 6 MB)
prot_1873__ak__0422 sökbar PDF (storlek: 1.9 MB)
prot_1873__ak__0423 sökbar PDF (storlek: 3.8 MB)
prot_1873__ak__0426 sökbar PDF (storlek: 5.1 MB)
prot_1873__ak__0428 sökbar PDF (storlek: 222 kB)
prot_1873__ak__0429 sökbar PDF (storlek: 501 kB)
prot_1873__ak__0430 sökbar PDF (storlek: 5.2 MB)
prot_1873__ak__0501 sökbar PDF (storlek: 261 kB)
prot_1873__ak__0502 sökbar PDF (storlek: 960 kB)
prot_1873__ak__0503 sökbar PDF (storlek: 3.9 MB)
prot_1873__ak__0506 sökbar PDF (storlek: 387 kB)

 

prot_1873__ak__0419 utskrifts-PDF (storlek: 71 MB)
prot_1873__ak__0422 utskrifts-PDF (storlek: 21 MB)
prot_1873__ak__0423 utskrifts-PDF (storlek: 43 MB)
prot_1873__ak__0426 utskrifts-PDF (storlek: 56 MB)
prot_1873__ak__0428 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
prot_1873__ak__0429 utskrifts-PDF (storlek: 4.7 MB)
prot_1873__ak__0430 utskrifts-PDF (storlek: 59 MB)
prot_1873__ak__0501 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
prot_1873__ak__0502 utskrifts-PDF (storlek: 7.9 MB)
prot_1873__ak__0503 utskrifts-PDF (storlek: 45 MB)
prot_1873__ak__0506 utskrifts-PDF (storlek: 3.2 MB)

 

prot_1873__ak__0419 text i XML-format (storlek: 1.0 MB)
prot_1873__ak__0422 text i XML-format (storlek: 315 kB)
prot_1873__ak__0423 text i XML-format (storlek: 624 kB)
prot_1873__ak__0426 text i XML-format (storlek: 821 kB)
prot_1873__ak__0428 text i XML-format (storlek: 24 kB)
prot_1873__ak__0429 text i XML-format (storlek: 71 kB)
prot_1873__ak__0430 text i XML-format (storlek: 870 kB)
prot_1873__ak__0501 text i XML-format (storlek: 32 kB)
prot_1873__ak__0502 text i XML-format (storlek: 183 kB)
prot_1873__ak__0503 text i XML-format (storlek: 666 kB)
prot_1873__ak__0506 text i XML-format (storlek: 51 kB)