Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år ....Andra kammaren 1887, den 2 maj-den 9 juli, Bd 01, N:is 1-15; [4 maj-16 juni]

 

Källa: Riksdagen

prot_1887_majjul_ak__1 sökbar PDF (storlek: 1.4 MB)
prot_1887_majjul_ak__2 sökbar PDF (storlek: 1.5 MB)
prot_1887_majjul_ak__3 sökbar PDF (storlek: 1.1 MB)
prot_1887_majjul_ak__4 sökbar PDF (storlek: 1.3 MB)
prot_1887_majjul_ak__5 sökbar PDF (storlek: 2.6 MB)
prot_1887_majjul_ak__6 sökbar PDF (storlek: 1.9 MB)
prot_1887_majjul_ak__7 sökbar PDF (storlek: 2.8 MB)
prot_1887_majjul_ak__8 sökbar PDF (storlek: 3.2 MB)
prot_1887_majjul_ak__9 sökbar PDF (storlek: 3 MB)
prot_1887_majjul_ak__10 sökbar PDF (storlek: 2.7 MB)
prot_1887_majjul_ak__11 sökbar PDF (storlek: 3.3 MB)
prot_1887_majjul_ak__12 sökbar PDF (storlek: 497 kB)
prot_1887_majjul_ak__13 sökbar PDF (storlek: 2.2 MB)
prot_1887_majjul_ak__14 sökbar PDF (storlek: 2.7 MB)
prot_1887_majjul_ak__15 sökbar PDF (storlek: 3.3 MB)

 

prot_1887_majjul_ak__1 utskrifts-PDF (storlek: 8.9 MB)
prot_1887_majjul_ak__2 utskrifts-PDF (storlek: 13 MB)
prot_1887_majjul_ak__3 utskrifts-PDF (storlek: 8.5 MB)
prot_1887_majjul_ak__4 utskrifts-PDF (storlek: 13 MB)
prot_1887_majjul_ak__5 utskrifts-PDF (storlek: 28 MB)
prot_1887_majjul_ak__6 utskrifts-PDF (storlek: 21 MB)
prot_1887_majjul_ak__7 utskrifts-PDF (storlek: 30 MB)
prot_1887_majjul_ak__8 utskrifts-PDF (storlek: 35 MB)
prot_1887_majjul_ak__9 utskrifts-PDF (storlek: 32 MB)
prot_1887_majjul_ak__10 utskrifts-PDF (storlek: 27 MB)
prot_1887_majjul_ak__11 utskrifts-PDF (storlek: 38 MB)
prot_1887_majjul_ak__12 utskrifts-PDF (storlek: 4 MB)
prot_1887_majjul_ak__13 utskrifts-PDF (storlek: 23 MB)
prot_1887_majjul_ak__14 utskrifts-PDF (storlek: 29 MB)
prot_1887_majjul_ak__15 utskrifts-PDF (storlek: 34 MB)

 

prot_1887_majjul_ak__1 text i XML-format (storlek: 450 kB)
prot_1887_majjul_ak__2 text i XML-format (storlek: 285 kB)
prot_1887_majjul_ak__3 text i XML-format (storlek: 239 kB)
prot_1887_majjul_ak__4 text i XML-format (storlek: 219 kB)
prot_1887_majjul_ak__5 text i XML-format (storlek: 514 kB)
prot_1887_majjul_ak__6 text i XML-format (storlek: 372 kB)
prot_1887_majjul_ak__7 text i XML-format (storlek: 468 kB)
prot_1887_majjul_ak__8 text i XML-format (storlek: 560 kB)
prot_1887_majjul_ak__9 text i XML-format (storlek: 531 kB)
prot_1887_majjul_ak__10 text i XML-format (storlek: 460 kB)
prot_1887_majjul_ak__11 text i XML-format (storlek: 627 kB)
prot_1887_majjul_ak__12 text i XML-format (storlek: 73 kB)
prot_1887_majjul_ak__13 text i XML-format (storlek: 412 kB)
prot_1887_majjul_ak__14 text i XML-format (storlek: 484 kB)
prot_1887_majjul_ak__15 text i XML-format (storlek: 576 kB)