Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1912, Samling 1, Bd 5, Kungl. Maj:ts propositioner nr 99-108

 

Källa: Riksdagen

prop_1912____99 sökbar PDF (storlek: 817 kB)
prop_1912____100 sökbar PDF (storlek: 3.2 MB)
prop_1912____101 sökbar PDF (storlek: 376 kB)
prop_1912____102 sökbar PDF (storlek: 287 kB)
prop_1912____103 sökbar PDF (storlek: 1 MB)
prop_1912____104 sökbar PDF (storlek: 12 MB)
prop_1912____105 sökbar PDF (storlek: 3.4 MB)
prop_1912____106 sökbar PDF (storlek: 501 kB)
prop_1912____107 sökbar PDF (storlek: 670 kB)
prop_1912____108 sökbar PDF (storlek: 14 MB)

 

prop_1912____99 utskrifts-PDF (storlek: 6.8 MB)
prop_1912____100 utskrifts-PDF (storlek: 27 MB)
prop_1912____101 utskrifts-PDF (storlek: 2.5 MB)
prop_1912____102 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
prop_1912____103 utskrifts-PDF (storlek: 9.3 MB)
prop_1912____104 utskrifts-PDF (storlek: 119 MB)
prop_1912____105 utskrifts-PDF (storlek: 31 MB)
prop_1912____106 utskrifts-PDF (storlek: 3.4 MB)
prop_1912____107 utskrifts-PDF (storlek: 5.4 MB)
prop_1912____108 utskrifts-PDF (storlek: 134 MB)

 

prop_1912____99 text i XML-format (storlek: 102 kB)
prop_1912____100 text i XML-format (storlek: 508 kB)
prop_1912____101 text i XML-format (storlek: 42 kB)
prop_1912____102 text i XML-format (storlek: 26 kB)
prop_1912____103 text i XML-format (storlek: 174 kB)
prop_1912____104 text i XML-format (storlek: 1.8 MB)
prop_1912____105 text i XML-format (storlek: 656 kB)
prop_1912____106 text i XML-format (storlek: 56 kB)
prop_1912____107 text i XML-format (storlek: 80 kB)
prop_1912____108 text i XML-format (storlek: 2.1 MB)