Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år ....Första kammaren 1876, Bd 02, N:is 15-26; [1 april-24 april]

 

Källa: Riksdagen

prot_1876__fk__15 sökbar PDF (storlek: 4.5 MB)
prot_1876__fk__16 sökbar PDF (storlek: 3.1 MB)
prot_1876__fk__17 sökbar PDF (storlek: 2 MB)
prot_1876__fk__18 sökbar PDF (storlek: 2.8 MB)
prot_1876__fk__19 sökbar PDF (storlek: 2.9 MB)
prot_1876__fk__20 sökbar PDF (storlek: 3.2 MB)
prot_1876__fk__21 sökbar PDF (storlek: 1.7 MB)
prot_1876__fk__22 sökbar PDF (storlek: 3 MB)
prot_1876__fk__23 sökbar PDF (storlek: 2.4 MB)
prot_1876__fk__24 sökbar PDF (storlek: 1.6 MB)
prot_1876__fk__25 sökbar PDF (storlek: 3.1 MB)
prot_1876__fk__26 sökbar PDF (storlek: 2.9 MB)

 

prot_1876__fk__15 utskrifts-PDF (storlek: 52 MB)
prot_1876__fk__16 utskrifts-PDF (storlek: 31 MB)
prot_1876__fk__17 utskrifts-PDF (storlek: 22 MB)
prot_1876__fk__18 utskrifts-PDF (storlek: 29 MB)
prot_1876__fk__19 utskrifts-PDF (storlek: 31 MB)
prot_1876__fk__20 utskrifts-PDF (storlek: 36 MB)
prot_1876__fk__21 utskrifts-PDF (storlek: 16 MB)
prot_1876__fk__22 utskrifts-PDF (storlek: 32 MB)
prot_1876__fk__23 utskrifts-PDF (storlek: 24 MB)
prot_1876__fk__24 utskrifts-PDF (storlek: 14 MB)
prot_1876__fk__25 utskrifts-PDF (storlek: 31 MB)
prot_1876__fk__26 utskrifts-PDF (storlek: 29 MB)

 

prot_1876__fk__15 text i XML-format (storlek: 791 kB)
prot_1876__fk__16 text i XML-format (storlek: 522 kB)
prot_1876__fk__17 text i XML-format (storlek: 333 kB)
prot_1876__fk__18 text i XML-format (storlek: 495 kB)
prot_1876__fk__19 text i XML-format (storlek: 501 kB)
prot_1876__fk__20 text i XML-format (storlek: 567 kB)
prot_1876__fk__21 text i XML-format (storlek: 293 kB)
prot_1876__fk__22 text i XML-format (storlek: 506 kB)
prot_1876__fk__23 text i XML-format (storlek: 401 kB)
prot_1876__fk__24 text i XML-format (storlek: 316 kB)
prot_1876__fk__25 text i XML-format (storlek: 512 kB)
prot_1876__fk__26 text i XML-format (storlek: 457 kB)