Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1868, Samling 10, Afd. 1, Bd 1, Riksdagens underdåniga skrifvelser till Kongl. Maj:t [n:is 1-100], m. m.; Samling 10. Afd. 1 Bd 2; Riksdagsbeslutet, riksstaten, bevillnings-förordningen, bankens och riksgälds-kontorets reglementen; Samling 10. Afd. 2; Riksdags-kansliets memorial och utlåtanden [n:is 1-5]

 

Källa: Riksdagen

bevför_1868____ sökbar PDF (storlek: 5.4 MB)
kadep_1868____1 sökbar PDF (storlek: 175 kB)
kadep_1868____2 sökbar PDF (storlek: 193 kB)
kadep_1868____3 sökbar PDF (storlek: 231 kB)
kadep_1868____4 sökbar PDF (storlek: 297 kB)
kadep_1868____5 sökbar PDF (storlek: 237 kB)
kadep_1868____fört sökbar PDF (storlek: 114 kB)
regl-riksb_1868____ sökbar PDF (storlek: 3.4 MB)
regl-riksg_1868____ sökbar PDF (storlek: 9.7 MB)
riksdagsbeslut_1868____ sökbar PDF (storlek: 2.2 MB)
riksstat_1868____ sökbar PDF (storlek: 3.1 MB)
rskr_1868____1 sökbar PDF (storlek: 110 kB)
rskr_1868____2 sökbar PDF (storlek: 120 kB)
rskr_1868____3 sökbar PDF (storlek: 111 kB)
rskr_1868____4 sökbar PDF (storlek: 122 kB)
rskr_1868____5 sökbar PDF (storlek: 322 kB)
rskr_1868____6 sökbar PDF (storlek: 185 kB)
rskr_1868____7 sökbar PDF (storlek: 189 kB)
rskr_1868____8 sökbar PDF (storlek: 263 kB)
rskr_1868____9 sökbar PDF (storlek: 194 kB)
rskr_1868____10 sökbar PDF (storlek: 120 kB)
rskr_1868____11 sökbar PDF (storlek: 198 kB)
rskr_1868____12 sökbar PDF (storlek: 181 kB)
rskr_1868____13 sökbar PDF (storlek: 185 kB)
rskr_1868____14 sökbar PDF (storlek: 191 kB)
rskr_1868____15 sökbar PDF (storlek: 196 kB)
rskr_1868____16 sökbar PDF (storlek: 116 kB)
rskr_1868____17 sökbar PDF (storlek: 120 kB)
rskr_1868____18 sökbar PDF (storlek: 185 kB)
rskr_1868____19 sökbar PDF (storlek: 197 kB)
rskr_1868____20 sökbar PDF (storlek: 203 kB)
rskr_1868____21 sökbar PDF (storlek: 205 kB)
rskr_1868____22 sökbar PDF (storlek: 199 kB)
rskr_1868____23 sökbar PDF (storlek: 194 kB)
rskr_1868____24 sökbar PDF (storlek: 185 kB)
rskr_1868____25 sökbar PDF (storlek: 180 kB)
rskr_1868____26 sökbar PDF (storlek: 249 kB)
rskr_1868____27 sökbar PDF (storlek: 191 kB)
rskr_1868____28 sökbar PDF (storlek: 240 kB)
rskr_1868____29 sökbar PDF (storlek: 182 kB)
rskr_1868____30 sökbar PDF (storlek: 253 kB)
rskr_1868____31 sökbar PDF (storlek: 241 kB)
rskr_1868____32 sökbar PDF (storlek: 181 kB)
rskr_1868____33 sökbar PDF (storlek: 833 kB)
rskr_1868____34 sökbar PDF (storlek: 126 kB)
rskr_1868____35 sökbar PDF (storlek: 189 kB)
rskr_1868____36 sökbar PDF (storlek: 183 kB)
rskr_1868____37 sökbar PDF (storlek: 146 kB)
rskr_1868____38 sökbar PDF (storlek: 271 kB)
rskr_1868____39 sökbar PDF (storlek: 249 kB)
rskr_1868____40 sökbar PDF (storlek: 254 kB)
rskr_1868____41 sökbar PDF (storlek: 178 kB)
rskr_1868____42 sökbar PDF (storlek: 712 kB)
rskr_1868____43 sökbar PDF (storlek: 112 kB)
rskr_1868____44 sökbar PDF (storlek: 132 kB)
rskr_1868____45 sökbar PDF (storlek: 321 kB)
rskr_1868____46 sökbar PDF (storlek: 196 kB)
rskr_1868____47 sökbar PDF (storlek: 189 kB)
rskr_1868____48 sökbar PDF (storlek: 175 kB)
rskr_1868____49 sökbar PDF (storlek: 137 kB)
rskr_1868____50 sökbar PDF (storlek: 190 kB)
rskr_1868____51 sökbar PDF (storlek: 129 kB)
rskr_1868____52 sökbar PDF (storlek: 328 kB)
rskr_1868____53 sökbar PDF (storlek: 185 kB)
rskr_1868____54 sökbar PDF (storlek: 313 kB)
rskr_1868____55 sökbar PDF (storlek: 378 kB)
rskr_1868____56 sökbar PDF (storlek: 242 kB)
rskr_1868____57 sökbar PDF (storlek: 122 kB)
rskr_1868____58 sökbar PDF (storlek: 255 kB)
rskr_1868____59 sökbar PDF (storlek: 201 kB)
rskr_1868____60 sökbar PDF (storlek: 134 kB)
rskr_1868____61 sökbar PDF (storlek: 186 kB)
rskr_1868____62 sökbar PDF (storlek: 190 kB)
rskr_1868____63 sökbar PDF (storlek: 315 kB)
rskr_1868____64 sökbar PDF (storlek: 260 kB)
rskr_1868____65 sökbar PDF (storlek: 103 kB)
rskr_1868____66 sökbar PDF (storlek: 119 kB)
rskr_1868____67 sökbar PDF (storlek: 249 kB)
rskr_1868____68 sökbar PDF (storlek: 677 kB)
rskr_1868____69 sökbar PDF (storlek: 545 kB)
rskr_1868____70 sökbar PDF (storlek: 115 kB)
rskr_1868____71 sökbar PDF (storlek: 129 kB)
rskr_1868____72 sökbar PDF (storlek: 207 kB)
rskr_1868____73 sökbar PDF (storlek: 345 kB)
rskr_1868____74 sökbar PDF (storlek: 483 kB)
rskr_1868____75 sökbar PDF (storlek: 1.6 MB)
rskr_1868____76 sökbar PDF (storlek: 764 kB)
rskr_1868____77 sökbar PDF (storlek: 2.5 MB)
rskr_1868____78 sökbar PDF (storlek: 2 MB)
rskr_1868____79 sökbar PDF (storlek: 2.1 MB)
rskr_1868____80 sökbar PDF (storlek: 1.1 MB)
rskr_1868____81 sökbar PDF (storlek: 118 kB)
rskr_1868____82 sökbar PDF (storlek: 433 kB)
rskr_1868____83 sökbar PDF (storlek: 192 kB)
rskr_1868____84 sökbar PDF (storlek: 541 kB)
rskr_1868____85 sökbar PDF (storlek: 147 kB)
rskr_1868____86 sökbar PDF (storlek: 179 kB)
rskr_1868____87 sökbar PDF (storlek: 208 kB)
rskr_1868____88 sökbar PDF (storlek: 206 kB)
rskr_1868____89 sökbar PDF (storlek: 310 kB)
rskr_1868____90 sökbar PDF (storlek: 241 kB)
rskr_1868____91 sökbar PDF (storlek: 329 kB)
rskr_1868____92 sökbar PDF (storlek: 238 kB)
rskr_1868____93 sökbar PDF (storlek: 202 kB)
rskr_1868____94 sökbar PDF (storlek: 207 kB)
rskr_1868____95 sökbar PDF (storlek: 178 kB)
rskr_1868____96 sökbar PDF (storlek: 180 kB)
rskr_1868____97 sökbar PDF (storlek: 196 kB)
rskr_1868____98 sökbar PDF (storlek: 320 kB)
rskr_1868____99 sökbar PDF (storlek: 128 kB)
rskr_1868____100 sökbar PDF (storlek: 175 kB)
rskr_1868____fört sökbar PDF (storlek: 520 kB)

 

bevför_1868____ utskrifts-PDF (storlek: 37 MB)
kadep_1868____1 utskrifts-PDF (storlek: 748 kB)
kadep_1868____2 utskrifts-PDF (storlek: 799 kB)
kadep_1868____3 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
kadep_1868____4 utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)
kadep_1868____5 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
kadep_1868____fört utskrifts-PDF (storlek: 310 kB)
regl-riksb_1868____ utskrifts-PDF (storlek: 30 MB)
regl-riksg_1868____ utskrifts-PDF (storlek: 60 MB)
riksdagsbeslut_1868____ utskrifts-PDF (storlek: 16 MB)
riksstat_1868____ utskrifts-PDF (storlek: 13 MB)
rskr_1868____1 utskrifts-PDF (storlek: 291 kB)
rskr_1868____2 utskrifts-PDF (storlek: 280 kB)
rskr_1868____3 utskrifts-PDF (storlek: 326 kB)
rskr_1868____4 utskrifts-PDF (storlek: 347 kB)
rskr_1868____5 utskrifts-PDF (storlek: 2.1 MB)
rskr_1868____6 utskrifts-PDF (storlek: 826 kB)
rskr_1868____7 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
rskr_1868____8 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
rskr_1868____9 utskrifts-PDF (storlek: 852 kB)
rskr_1868____10 utskrifts-PDF (storlek: 359 kB)
rskr_1868____11 utskrifts-PDF (storlek: 805 kB)
rskr_1868____12 utskrifts-PDF (storlek: 817 kB)
rskr_1868____13 utskrifts-PDF (storlek: 767 kB)
rskr_1868____14 utskrifts-PDF (storlek: 871 kB)
rskr_1868____15 utskrifts-PDF (storlek: 838 kB)
rskr_1868____16 utskrifts-PDF (storlek: 412 kB)
rskr_1868____17 utskrifts-PDF (storlek: 445 kB)
rskr_1868____18 utskrifts-PDF (storlek: 702 kB)
rskr_1868____19 utskrifts-PDF (storlek: 811 kB)
rskr_1868____20 utskrifts-PDF (storlek: 840 kB)
rskr_1868____21 utskrifts-PDF (storlek: 777 kB)
rskr_1868____22 utskrifts-PDF (storlek: 735 kB)
rskr_1868____23 utskrifts-PDF (storlek: 713 kB)
rskr_1868____24 utskrifts-PDF (storlek: 627 kB)
rskr_1868____25 utskrifts-PDF (storlek: 546 kB)
rskr_1868____26 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
rskr_1868____27 utskrifts-PDF (storlek: 961 kB)
rskr_1868____28 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
rskr_1868____29 utskrifts-PDF (storlek: 812 kB)
rskr_1868____30 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
rskr_1868____31 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
rskr_1868____32 utskrifts-PDF (storlek: 818 kB)
rskr_1868____33 utskrifts-PDF (storlek: 7.2 MB)
rskr_1868____34 utskrifts-PDF (storlek: 454 kB)
rskr_1868____35 utskrifts-PDF (storlek: 890 kB)
rskr_1868____36 utskrifts-PDF (storlek: 1003 kB)
rskr_1868____37 utskrifts-PDF (storlek: 399 kB)
rskr_1868____38 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
rskr_1868____39 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
rskr_1868____40 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
rskr_1868____41 utskrifts-PDF (storlek: 926 kB)
rskr_1868____42 utskrifts-PDF (storlek: 4.5 MB)
rskr_1868____43 utskrifts-PDF (storlek: 415 kB)
rskr_1868____44 utskrifts-PDF (storlek: 435 kB)
rskr_1868____45 utskrifts-PDF (storlek: 2.3 MB)
rskr_1868____46 utskrifts-PDF (storlek: 829 kB)
rskr_1868____47 utskrifts-PDF (storlek: 938 kB)
rskr_1868____48 utskrifts-PDF (storlek: 869 kB)
rskr_1868____49 utskrifts-PDF (storlek: 461 kB)
rskr_1868____50 utskrifts-PDF (storlek: 901 kB)
rskr_1868____51 utskrifts-PDF (storlek: 417 kB)
rskr_1868____52 utskrifts-PDF (storlek: 2.1 MB)
rskr_1868____53 utskrifts-PDF (storlek: 872 kB)
rskr_1868____54 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
rskr_1868____55 utskrifts-PDF (storlek: 2.7 MB)
rskr_1868____56 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
rskr_1868____57 utskrifts-PDF (storlek: 472 kB)
rskr_1868____58 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
rskr_1868____59 utskrifts-PDF (storlek: 984 kB)
rskr_1868____60 utskrifts-PDF (storlek: 440 kB)
rskr_1868____61 utskrifts-PDF (storlek: 901 kB)
rskr_1868____62 utskrifts-PDF (storlek: 842 kB)
rskr_1868____63 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
rskr_1868____64 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
rskr_1868____65 utskrifts-PDF (storlek: 240 kB)
rskr_1868____66 utskrifts-PDF (storlek: 282 kB)
rskr_1868____67 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
rskr_1868____68 utskrifts-PDF (storlek: 5 MB)
rskr_1868____69 utskrifts-PDF (storlek: 3 MB)
rskr_1868____70 utskrifts-PDF (storlek: 447 kB)
rskr_1868____71 utskrifts-PDF (storlek: 451 kB)
rskr_1868____72 utskrifts-PDF (storlek: 629 kB)
rskr_1868____73 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
rskr_1868____74 utskrifts-PDF (storlek: 2.4 MB)
rskr_1868____75 utskrifts-PDF (storlek: 8.2 MB)
rskr_1868____76 utskrifts-PDF (storlek: 3.7 MB)
rskr_1868____77 utskrifts-PDF (storlek: 18 MB)
rskr_1868____78 utskrifts-PDF (storlek: 19 MB)
rskr_1868____79 utskrifts-PDF (storlek: 18 MB)
rskr_1868____80 utskrifts-PDF (storlek: 7.5 MB)
rskr_1868____81 utskrifts-PDF (storlek: 407 kB)
rskr_1868____82 utskrifts-PDF (storlek: 3 MB)
rskr_1868____83 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
rskr_1868____84 utskrifts-PDF (storlek: 3.3 MB)
rskr_1868____85 utskrifts-PDF (storlek: 363 kB)
rskr_1868____86 utskrifts-PDF (storlek: 860 kB)
rskr_1868____87 utskrifts-PDF (storlek: 801 kB)
rskr_1868____88 utskrifts-PDF (storlek: 828 kB)
rskr_1868____89 utskrifts-PDF (storlek: 2.1 MB)
rskr_1868____90 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
rskr_1868____91 utskrifts-PDF (storlek: 2.1 MB)
rskr_1868____92 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
rskr_1868____93 utskrifts-PDF (storlek: 976 kB)
rskr_1868____94 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
rskr_1868____95 utskrifts-PDF (storlek: 886 kB)
rskr_1868____96 utskrifts-PDF (storlek: 828 kB)
rskr_1868____97 utskrifts-PDF (storlek: 802 kB)
rskr_1868____98 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
rskr_1868____99 utskrifts-PDF (storlek: 298 kB)
rskr_1868____100 utskrifts-PDF (storlek: 831 kB)
rskr_1868____fört utskrifts-PDF (storlek: 3.4 MB)

 

bevför_1868____ text i XML-format (storlek: 1.5 MB)
kadep_1868____1 text i XML-format (storlek: 12 kB)
kadep_1868____2 text i XML-format (storlek: 13 kB)
kadep_1868____3 text i XML-format (storlek: 18 kB)
kadep_1868____4 text i XML-format (storlek: 29 kB)
kadep_1868____5 text i XML-format (storlek: 20 kB)
kadep_1868____fört text i XML-format (storlek: 4.8 kB)
regl-riksb_1868____ text i XML-format (storlek: 571 kB)
regl-riksg_1868____ text i XML-format (storlek: 3.4 MB)
riksdagsbeslut_1868____ text i XML-format (storlek: 414 kB)
riksstat_1868____ text i XML-format (storlek: 1.6 MB)
rskr_1868____1 text i XML-format (storlek: 6.9 kB)
rskr_1868____2 text i XML-format (storlek: 6.3 kB)
rskr_1868____3 text i XML-format (storlek: 6.4 kB)
rskr_1868____4 text i XML-format (storlek: 6.2 kB)
rskr_1868____5 text i XML-format (storlek: 30 kB)
rskr_1868____6 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1868____7 text i XML-format (storlek: 15 kB)
rskr_1868____8 text i XML-format (storlek: 24 kB)
rskr_1868____9 text i XML-format (storlek: 15 kB)
rskr_1868____10 text i XML-format (storlek: 8.0 kB)
rskr_1868____11 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1868____12 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1868____13 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1868____14 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1868____15 text i XML-format (storlek: 16 kB)
rskr_1868____16 text i XML-format (storlek: 8.9 kB)
rskr_1868____17 text i XML-format (storlek: 8.4 kB)
rskr_1868____18 text i XML-format (storlek: 16 kB)
rskr_1868____19 text i XML-format (storlek: 15 kB)
rskr_1868____20 text i XML-format (storlek: 15 kB)
rskr_1868____21 text i XML-format (storlek: 16 kB)
rskr_1868____22 text i XML-format (storlek: 16 kB)
rskr_1868____23 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1868____24 text i XML-format (storlek: 11 kB)
rskr_1868____25 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1868____26 text i XML-format (storlek: 22 kB)
rskr_1868____27 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1868____28 text i XML-format (storlek: 21 kB)
rskr_1868____29 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1868____30 text i XML-format (storlek: 22 kB)
rskr_1868____31 text i XML-format (storlek: 22 kB)
rskr_1868____32 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1868____33 text i XML-format (storlek: 105 kB)
rskr_1868____34 text i XML-format (storlek: 7.5 kB)
rskr_1868____35 text i XML-format (storlek: 15 kB)
rskr_1868____36 text i XML-format (storlek: 16 kB)
rskr_1868____37 text i XML-format (storlek: 8.3 kB)
rskr_1868____38 text i XML-format (storlek: 37 kB)
rskr_1868____39 text i XML-format (storlek: 22 kB)
rskr_1868____40 text i XML-format (storlek: 26 kB)
rskr_1868____41 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1868____42 text i XML-format (storlek: 137 kB)
rskr_1868____43 text i XML-format (storlek: 8.1 kB)
rskr_1868____44 text i XML-format (storlek: 8.1 kB)
rskr_1868____45 text i XML-format (storlek: 34 kB)
rskr_1868____46 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1868____47 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1868____48 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1868____49 text i XML-format (storlek: 8.4 kB)
rskr_1868____50 text i XML-format (storlek: 16 kB)
rskr_1868____51 text i XML-format (storlek: 9.0 kB)
rskr_1868____52 text i XML-format (storlek: 33 kB)
rskr_1868____53 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1868____54 text i XML-format (storlek: 40 kB)
rskr_1868____55 text i XML-format (storlek: 46 kB)
rskr_1868____56 text i XML-format (storlek: 21 kB)
rskr_1868____57 text i XML-format (storlek: 8.8 kB)
rskr_1868____58 text i XML-format (storlek: 24 kB)
rskr_1868____59 text i XML-format (storlek: 16 kB)
rskr_1868____60 text i XML-format (storlek: 7.8 kB)
rskr_1868____61 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1868____62 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1868____63 text i XML-format (storlek: 32 kB)
rskr_1868____64 text i XML-format (storlek: 21 kB)
rskr_1868____65 text i XML-format (storlek: 5.1 kB)
rskr_1868____66 text i XML-format (storlek: 5.5 kB)
rskr_1868____67 text i XML-format (storlek: 22 kB)
rskr_1868____68 text i XML-format (storlek: 126 kB)
rskr_1868____69 text i XML-format (storlek: 119 kB)
rskr_1868____70 text i XML-format (storlek: 8.4 kB)
rskr_1868____71 text i XML-format (storlek: 8.2 kB)
rskr_1868____72 text i XML-format (storlek: 43 kB)
rskr_1868____73 text i XML-format (storlek: 89 kB)
rskr_1868____74 text i XML-format (storlek: 91 kB)
rskr_1868____75 text i XML-format (storlek: 633 kB)
rskr_1868____76 text i XML-format (storlek: 241 kB)
rskr_1868____77 text i XML-format (storlek: 720 kB)
rskr_1868____78 text i XML-format (storlek: 486 kB)
rskr_1868____79 text i XML-format (storlek: 627 kB)
rskr_1868____80 text i XML-format (storlek: 348 kB)
rskr_1868____81 text i XML-format (storlek: 7.6 kB)
rskr_1868____82 text i XML-format (storlek: 91 kB)
rskr_1868____83 text i XML-format (storlek: 16 kB)
rskr_1868____84 text i XML-format (storlek: 68 kB)
rskr_1868____85 text i XML-format (storlek: 8.4 kB)
rskr_1868____86 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1868____87 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1868____88 text i XML-format (storlek: 15 kB)
rskr_1868____89 text i XML-format (storlek: 30 kB)
rskr_1868____90 text i XML-format (storlek: 21 kB)
rskr_1868____91 text i XML-format (storlek: 30 kB)
rskr_1868____92 text i XML-format (storlek: 21 kB)
rskr_1868____93 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1868____94 text i XML-format (storlek: 16 kB)
rskr_1868____95 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1868____96 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1868____97 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1868____98 text i XML-format (storlek: 28 kB)
rskr_1868____99 text i XML-format (storlek: 6.1 kB)
rskr_1868____100 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1868____fört text i XML-format (storlek: 113 kB)